Ibland blir en lektion mycket bättre än man tänkt!

Vad kan det vara som gör att vissa lektioner blir mer lyckade än andra?

Om jag finner ut en enkel lösning till det, då lovar jag att delge er alla! Naturligtvis är det många faktorer som spelar roll och det är många pusselbitar som ska falla på plats för att det ska bli en optimal inlärningssituation. Ibland trillar alla pusselbitar på plats samtidigt, eleverna känner sig nöjda och jag känner mig euforisk. Just ett sådant tillfälle hade jag nyligen.

Vi skulle arbeta med att beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap i Sverige genom att föra resonemang. Planen var att eleverna skulle arbeta i små grupper och organisera fem olika bilder (tagna på samma plats) i tidsordning och skriva ner motiveringen för att kunna argumentera för sitt val.

IMG_1132

Eleverna arbetade flitigt med att iaktta bilderna och jämförde dem mycket noga. De lade märke till små detaljer som tex att vissa hus hade fönster och andra inte. Genom att tala med varandra och föra resonemang kring hur det var förr i tiden och vad som har ändrats kunde de på så sätt komma överrens om vilken tidsordning de skulle vara i. Här kunde jag lätt gå runt och lyssna på eleverna och samtidigt ge input eller ställa någon fråga för att föra diskussionen framåt. När alla grupper var klara fick de gå runt och läsa klassamraternas argument, därefter fick de fylla på sina egna argument om de ville.

I nästa moment fick de olika faktatexter som hörde ihop med bilderna och skulle då para ihop rätt bild med rätt text. Det var fantastiskt att höra elevernas entusiasm när de fick belägg för att deras bevis och iakttagelser även fanns med i texten. När de hade fått ihop bild och text satt de tillsammans i sina grupper och läste tillhörande text högt för varandra. De var aktiva med att markera ord de inte riktigt förstod. Orden tog vi upp i helklass och många ville delge sin förklaring. På detta vis lär eleverna tillsammans och eleverna blir varandras lärresurser.

IMG_1135

Vid lektionstillfälle två fick eleverna två av de fem bilderna som vi hade jobbat med under första tillfället. De fick jämföra bilden som var äldst med den som var yngst. De skulle nu skriva ner, var och en, hur naturlandskapet har utveckats till kulturlandskap. Jag upplevde att eleverna satte igång med en gång och att de förde ett resonemang i skrift. Det var lättare än vanligt för vissa elever att komma igång och jag tror det beror på att de hade bearbetat bilderna och informationen grundligt på många plan innan och gjort det till sin egen kunskap. Naturligtvis måste vi träna mycket på att skriva sådana här texter men vi är på god väg. Jag har skapat många olika bedömningssituationer för att se att de har förstått och kan förklara hur naturlandskapet har utvecklats till kulturlandskap. På detta vis blir min bedömning trovärdig och jag upplever att reliabiliteten är hög.

IMG_1146

 

Varför blev då detta ett ”Halleluja moment”, som Idol-Kishti, brukar säga? Jag tror att det beror på att jag utgick från bilder. Det är något som jag ska fortsätta med och verkligen fördjupa mig i. De fick även tillfälle att samtala och se hur andra hade tänkt. Det är tre viktiga faktorer och naturligtvis den största faktorn av allt, elevernas egen vilja att lära sig!

Att diskutera

  1. På vilket sätt skulle du kunna använda bilder i din undervisning?
  2. Vilka framgångsfaktorer har du hittat i din undervisning som ger dig och dina elever ”Halleluja moments”?
Share Button

3 reaktioner på ”Ibland blir en lektion mycket bättre än man tänkt!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *