Hur startar du dina matematiklektioner?

Under det här läsåret tar jag och några av mina kollegor oss an ännu en modul i Matematikyftet. Modulen heter Matematikundervisning med IKT.

Vår första uppgift var att fundera över hur vi kan starta våra matematiklektioner på ett intresseväckande sätt med hjälp av en resurs vi hittat på nätet. Vi fick några exempel på lektionsstartare i inläsningsmaterialet. Det gav mig inspiration till att leta efter något som passar min undervisning. Följande digitala resurser har jag provat som lektionsstartare:

Matildas mattegåta

Matildas mattegåta/UR
Matildas mattegåta/UR


Matildas mattegåta är en serie program producerade av UR. De är tänkta att vara just en lektionsstartare. När vi sett ett program löser vi problemet tillsammans i klassen. Alla får en stund att tänka själv först, sedan tillsammans med en kompis och till sist diskuterar vi i helklass vilka strategier vi använt för att lösa problemet. Mina elever gillade verkligen programmen. Vi har använt programmen som uppstart till våra lektioner med problemlösning men då det är olika matematiktinnehåll i de olika programmen skulle man kunna använda dem som uppstart till olika ämnesområden som area, mönster och volym. Filmerna kan även användas i slutet på lektionerna som en uppsamling eller kunskapskontroll.

Number Pyramid
Jag tycker det är bra att ha en uppgift framme på smartboarden när eleverna kommer in från rasten. Då kan de direkt börja fundera och lösa uppgiften medan de väntar på sina kompisar. På så sätt får lektionen innehåll direkt. En app som jag provat detta med är Number Pyramid. Appen kan ställas in på olika räknesätt och olika svårighetsgrader så att man lätt kan anpassa den efter sin klass. Mina elever gillar att klura ut pyramiden och jag märker att de snabbt får strategier för var de ska börja och hur de ska tänka i de olika fälten. De arbetar oftast tillsammans två och två och sedan fyller vi i gemensamt på iPaden kopplad till projektorn. En bra lektionsstartare eller uppvärmning som vi ibland kallar det.

Number pyramid

Det finns en uppsjö med olika appar man kan använda sig av. Jag brukar börja att botanisera på www.skolappar.nu Där får man hjälp genom att andra pedagoger recencerat apparna. Man kan också söka på appar ämnesvis och årskursvis.

Till sist har jag även provat att utgå ifrån ett  gemensamt problem som jag skapat i Google Presentation som jag projicerat på smartboarden. Jag låter eleverna diskutera enligt EPA-modellen för att lösa uppgiften. Jag märker att mina elever blir engagerade i frågeställningar som vi diskuterar gemensamt men jag ser också att de blir ännu mer engagerade om jag använder till exempel Elevspel.se färdiga problem. Jag misstänker att det är att vi kan klicka på “rätta-knappen” och få direkt återkoppling och att det är uppbyggt på att man ska klara tio uppgifter och få en medalj som ökar elevernas engagemang. På elevspel.se  använder jag särskilt de uppgifter som har olika svarsalternativ att välja på. De tycker jag ger bäst diskussioner. Då måste eleverna dels lösa uppgiften och välja ett svarsalternativ men också förklara varför det inte kan vara de andra alternativen. Det skapar mycket resonemang mellan eleverna och de blir duktiga på att föra och följa resonemang.

Vid nästa mattelyftsträff  kommer jag att dels få delge mina kollegor vad jag provat, men också få ta del av lektionsstartare som mina kollegor testat. Vi kommer tillsammans diskutera fördelar och nackdelar med olika sätt att starta våra matematiklektioner och vad det leder till för eleverna. Det kollegiala lärandet är en av sakerna jag verkligen uppskattar i mattelyftets upplägg.

Att diskutera

  • Hur startar du dina matematiklektioner för att fånga elevernas intresse och skapa engagemang? Brukar du använda dig av lektionsstartare? I så fall vilka?
  • Vilka fördelar/nackdelar ser du med att använda en digital lektionsstartare?
Share Button

5 reaktioner på ”Hur startar du dina matematiklektioner?”

  1. Pingback: Matte | Pearltrees

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *