Hur skapar vi struktur i elevernas digitala skolvardag?

Årets åttor har precis begett sig till New York, i alla fall imaginärt. Många hade nog önskat att resan vore verklig, men riktigt så lyckligt lottade är vi inte. Med hjälp av texter, olika internetsidor, filmer  och bilder, allt samlat i google classroom, blir dock resan ganska verklig. Tillsammans upplever vi New York. För eleverna som just nu är i full gång med att göra en djupdykning i en av New Yorks fem stadsdelar är google classroom ett digitalt rum, där de hittar alla instruktioner, länkar, youtube-klipp och annat material som de behöver. Google classroom skapar struktur, en struktur och enkelhet som många elever behöver.

8c EnglishFunktionen classroom lanserades i augusti 2014 som ett tillägg till Google Apps for Education (GAFE) och nu ett år senare är ambitionen att det är här eleverna på Spångholmsskolan oavsett ämne och skolår ska hitta information, instruktioner, uppgifter och ingångar till flippar, bloggar och andra digitala verktyg och sidor. Allt samlat på ett ställe, en gemensam startpunkt och en gemensam struktur. Så här i uppstarten av ett nytt läsår har vi i kollegiet pratat mycket om just struktur och tydlighet för eleverna. Att få känna trygghet i invanda mönster som återkommer oavsett klassrum, ämne och lärare.

Och google classroom innebär just struktur för såväl elever som lärare. För lärarna innebär det att inlämnade arbeten hamnar på ett och samma ställe. Det är enkelt att hålla koll på vilka som har lämnat in och när. Väljer läraren att koppla på funktionen “inlämningsdatum”, blir det också en tydlig deadline för eleverna. Instruktioner, filmer och länkar samt dokument för eleverna att skriva i finns samlat på ett och samma ställe. Du kan också välja om eleven endast ska kunna visa ett dokument, redigera i det eller t o m få en egen kopia som han eller hon kan skriva i. Som lärare kan du förutom uppgifter också lägga upp en mer konstant länksamling eller t ex ämnets pedagogiska planeringar under en separat flik och du såväl som eleverna har möjlighet att lämna kommentarer och ställa frågor i anknytning till utdelade uppgifter eller som meddelande. Nytt för detta läsår är också att man kan vara flera lärare som delar ett digitalt rum, vilket underlättar samarbete och ämnesövergripande undervisning.

Precis som det sägs i den nya PISA-studien är det viktigt att tänka till om skoldatorerna och hur de används.  Det finns idag en uppsjö av olika digitala verktyg, många av dem väldigt bra och användarvänliga. Som lärare måste vi hela tiden fundera kring hur och varför vi använder dem, men vi måste också  komma ihåg att våra elever inte enbart möter de verktyg som jag har valt att använda, utan även de verktyg som mina kollegor väljer.  På Spångholmsskolan, men också på flertalet andra skolor i kommunen, är nu tanken och en av våra strategier att använda google classroom som en gemensam inkörsport, oavsett ämne och lärare,  och att på så sätt förenkla och skapa tydligare struktur för våra elever. En struktur och grund att stå på som vi tror gynnar eleverna och deras resultat, men också lärarna.

Frågor att diskutera:

  1. Hur skapar ni på er skola struktur i elevernas digitala skolvardag?
  2. Finns det någon strategi för datoranvändningen på din skola? Hur ser den i så fall ut?
  3. Hur använder vi datorn och internet i skolan så att det gynnar eleverna och deras resultat?
Share Button
Om författaren