Hur kan vi som lärare få elever att vilja göra det de måste göra?

Svedala kommuns uppstartkonferens Svedala goes pop gav mig och min kollega Mattias Dahlberg möjlighet att prata om hur vi kan få våra elever att vilja göra det som de måste göra. Hur vi som lärare med hjälp av yttre motivationsfaktorer kan få våra elever att hitta sin inre motivation, sin egen drivkraft och engagemang.

På många sätt är den inre motivationen avgörande, men genom yttre faktorer såsom förtroendefulla relationer, våra förväntningar och inte minst elevernas möjlighet och känsla av att vara delaktiga, arbetsuppgifternas karaktär och den återkoppling som ges kan vi som lärare påverka våra elevers motivation. Pusselgrupper, som Pauline Gibbons skriver om i sin bok Lyft språket – lyft tänkandet (2013), är en av mina ständigt återkommande favoriter. Inte minst för att eleverna snabbt inser att de behövs för att deras klasskamrater ska ha möjlighet att lyckas, men också för att aktiviteten öppnar upp  för en språkliga lärsituation där eleverna ges möjlighet att stötta varandra. Mina nior avslutade förra terminen med att bl a arbeta i pusselgrupper. Inledningsvis satt de i grupper om tre eller fyra för att tillsammans läsa och förstå en text om Green Cars alternativt Recycling. Eleverna fick gruppvis olika expertområden som de tillsammans skulle lära sig mer om för att sedan kunna delge sina nyfunna kunskaper i tvärgrupper. I detta fall valde jag att placera dem parvis just för att var och en av dem skulle bli medveten om vikten av sin egen delaktighet och sitt engagemang. Ju utförligare var och en av dem kunde berätta desto bättre möjlighet hade de alla att lyckas med slutprodukten, som i detta fall var ett individuellt blogginlägg. Uppgiften har ett tydligt syfte, en mottagare och dessutom är andra beroende av hur väl man själv presterar. Helt plötsligt blir allt väldigt mycket på riktigt!

Gibbons pratar också om uppgifter utan tak, dvs uppgifter som utmanar och därmed också engagerar eleverna. Exempel på “utan tak-uppgifter” kan vara då eleverna presenterar vad de lärt sig om ett ämne för en annan klass i form av en egen version av ett nyhetsprogram. Eleverna i ett av mina klassrum avslutade strax innan sommarlovet rapporterna från soptippen Smokey Mountain som ligger strax utanför Manila i Filippinerna. I elevernas värld heter den dock Behala och karaktärerna som de intervjuar är hämtade ur boken Box 101 av Andy Mulligan. Vi såg inslag om barnarbete, korrupta tjänstemän och odrägliga förhållanden i landets fängelser men också om missionsskolor och enskilda människor som själva utsätter sig för fara för att hjälpa dessa barn till ett bättre liv.  Eleverna har helt enkelt getts tillfälle att omvandla sin kunskap för nya sammanhang, andra syften och målgrupper. Eleverna blir involverade i kunskapen på riktigt och tvingas att undersöka, vara kritiska och att själva se och hitta möjligheter för hur de kan överföra den nya kunskapen till en ny situation eller använda den för att göra något annat.

Så långt det är möjligt försöker jag i mitt klassrum skapa uppgifter där eleven kan se ett samband mellan skoluppgiften och världen utanför skolan. Uppgifter som är på riktigt och som har ett tydligt syfte och och en tydlig mottagare som faktiskt inte är läraren utan någon annan. Om vi som lärare förutom relevanta uppgifter som upplevs ha betydelse dessutom lyckas involvera och göra våra elever delaktiga i såväl skapandet som arbetet av olika projekt är mycket vunnet. Detta tillsammans med förtroendefulla relationer och höga, men realistiska förväntningar på var och en  goda förutsättningar för att få ansvarsfulla och motiverade elever. Elever som tror på sig själva och vet att de kan lyckas. Elever som vill göra det som de måste göra!

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att göra skillnad, för att motivera när ingen motivation finns?
Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Hur kan vi som lärare få elever att vilja göra det de måste göra?”

  1. Mycket intressant! Det allra mesta jag läser, bl a i olika grupper på facebook, som gäller undervisning handlar uteslutande om metod, ytliga knep & knåp och olika organisatoriska fiffigheter. Här får jag läsa, äntligen, ett inlägg av en klok lärare, sannolikt en duktig sådan också, som sätter innehållsfrågorna i centrum och som pekar på den avgörande betydelse för elevernas inre motivation att undervisningen har ett innehåll som engagerar eleverna och som tar dem på allvar. Jag hoppas att Lindas text blir läst och diskuterad av många lärare landet över. Jag heter Jan Nilsson och jobbade f r o m 1992 som lärarutbildare i Malmö. Jag har både föreläst för lärare i Svedala vid olika tillfällen och, för ganska länge sen, haft studenter som gjort sin praktik (det hette så på den tiden) i Svedala. En bok som jag tror skulle vara i er smak är “Att göra sin röst hörd” (Studentlitteratur 2013) som jag skrivit tillsammans med Kerstin Magnusson och Gun Malmgren. I den boken beskrivs ett mindre forskningsprojekt där undervisningen vid två ämnesövergripande teman i åk 4 resp 6 (samma klass) beskrivas, diskuteras och analyseras. Jag vill minnas att jag i någon av era bloggar läste om en lärare i er kommun som heter Rikard Linde. Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med Rikard. Jag var en av hans lärarutbildare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *