Hur kan vi lärare använda ChatGPT?

ChatGPT står för “Chat Generative Pre-trained Transformer” och är en artificiell intelligens som är tränad på stora mängder av språkdata för att kunna generera text anpassat efter på användarens önskemål. ChatGPT kan användas i alla möjliga sammanhang för att svara på frågor, skapa texter, ge rekommendationer och utföra olika typer av uppgifter där ett naturligt språk behövs. Hur kan denna nya möjlighet användas av oss lärare i vårt dagliga arbete?

När jag ställer denna fråga till den artificiella intelligensen så får jag nedanstående svar. Observera att svaret är helt oredigerat av mig.

ChatGPT kan användas av lärare på flera sätt för att stödja och förbättra undervisningen. Här är några exempel:

 1. Svar på elevers frågor: Lärare kan använda ChatGPT för att besvara elevers frågor om olika ämnen, vilket kan hjälpa eleverna att förstå ämnet bättre. ChatGPT kan ge relevanta svar och förklaringar baserat på den information den har fått tillgång till.
 2. Automatisk rättning av uppgifter: Lärare kan använda ChatGPT för att automatisera rättningen av vissa typer av uppgifter, som flervalsfrågor. Detta kan spara tid och ge snabb feedback till eleverna.
 3. Skapa interaktiva läromedel: Lärare kan använda ChatGPT för att skapa interaktiva läromedel som eleverna kan använda för att lära sig olika ämnen. ChatGPT kan användas för att skapa frågor och svar, förklaringar och andra interaktiva funktioner som kan hjälpa eleverna att förstå ämnet bättre.
 4. Automatiserad bedömning: Lärare kan använda ChatGPT för att automatisera bedömningen av vissa typer av uppgifter, som essäer. ChatGPT kan analysera innehållet och ge feedback baserat på olika faktorer, såsom grammatik och stavning.
 5. Anpassad undervisning: Lärare kan använda ChatGPT för att ge eleverna anpassad undervisning baserat på deras kunskapsnivå och inlärningsbehov. ChatGPT kan analysera elevernas tidigare svar och föreslå anpassade frågor och uppgifter för att hjälpa eleverna att utvecklas och förbättra sin förståelse.

Det är viktigt att notera att ChatGPT inte ersätter lärare, utan snarare kan fungera som ett komplement till traditionell undervisning och hjälpa lärare att ge mer individualiserad och effektiv undervisning.

Jag tänkte i detta blogginlägg fokusera lite mer på punkt tre som handlar om att skapa interaktiva läromedel. Jag ska nu efter sportlovet börja arbeta med ekologi med mina sjuor. Kan jag med hjälp av ChatGPT snabbt och enkelt skapa en eller flera olika texter med tillhörande frågor om just detta ämne?  Jag bad den artificiella intelligensen att skriva en text som förklarar vad ekologi  för elever i årskurs 7. Jag bad även om att få fem stycken flervalsfrågor som testar ifall eleverna har förstått. Det oredigerade svaret kommer här nedan.

Ekologi handlar om hur allt levande på jorden är sammanlänkat och påverkar varandra. Biologer studerar hur djur, växter och andra organismer samverkar och hur de påverkas av sin miljö.

Inom ekologi tittar man på olika nivåer av organisation, från enskilda organismer till hela ekosystem. En organism är en enskild levande varelse, som en blomma, en fågel eller en fisk. En grupp av organismer som lever tillsammans i samma område kallas en population. Ett ekosystem består av alla levande organismer i ett område, tillsammans med den icke-levande miljön, såsom berg, sjöar, luft och mark.

Alla organismer behöver energi för att leva och växa. Växterna är de organismer som skapar sin egen energi från solljus genom fotosyntesen. Djur måste istället äta växter eller andra djur för att få sin energi.

Ekosystemen är beroende av att alla organismer i det fungerar tillsammans. Växterna ger mat åt djuren och djuren hjälper till att sprida växternas frön. Djuren bryter också ner döda organismer och återför näringsämnen till marken så att nya växter kan växa.

Människans aktiviteter kan påverka ekosystemen på olika sätt, till exempel genom att påverka klimatet, förorena luft och vatten eller förstöra livsmiljöer för djur och växter. Det är viktigt att vi lär oss om ekologi och hur vi kan ta hand om vår planet för att säkerställa en hållbar framtid för alla organismer som bor här.

 1. Vad är ett ekosystem? a) En enskild levande organism b) En grupp av organismer som lever tillsammans i samma område c) En plats där människor bor d) En typ av flygplan

Svar: b) En grupp av organismer som lever tillsammans i samma område

 1. Vad är fotosyntes? a) En typ av djur b) En process där djur skapar sin egen energi c) En process där växter skapar sin egen energi från solljus d) En process där djur bryter ner döda organismer

Svar: c) En process där växter skapar sin egen energi från solljus

 1. Vad gör djuren i ett ekosystem? a) De ger mat åt växterna b) De skapar sin egen energi från solljus c) De bryter ner döda organismer d) De sprider växternas frön och återför näringsämnen till marken

Svar: d) De sprider växternas frön och återför näringsämnen till marken

 1. Hur påverkar människans aktiviteter ekosystemen? a) Positivt b) Inget alls c) Genom att påverka klimatet, förorena luft och vatten eller förstöra livsmiljöer för djur och växter d) Genom att odla mer grönsaker

Svar: c) Genom att påverka klimatet, förorena luft och vatten eller förstöra livsmiljöer för djur och växter

 1. Varför är det viktigt att ta hand om planeten? a) För att det är tråkigt annars b) För att det är trendigt c) För att det är vår enda planet d) För att det är roligt

Svar: c) För att det är vår enda planet

Det tog mindre än en minut att skapa denna text med tillhörande frågor. Att skapa så pass kvalitativ text på så kort tid gör det möjligt för oss lärare att individanpassa texter mer än tidigare. Om några elever hade svårt att förstå texten ovan är det bara att be ChatGPT att skriva om hela eller delar av texten mer förenklat. Som exempel på hur denna anpassning kan se ut så bad jag om att få en förklaring om vad fotosyntes är på två olika nivåer och fick följande svar.

Fotosyntes är en process som växter, alger och vissa bakterier använder för att omvandla solljus, vatten och koldioxid till energirik socker (glukos) och syre. Fotosyntesen sker i växternas kloroplasterna och är grunden för allt liv på jorden, eftersom det är växterna som skapar den organiska materia som andra organismer behöver för att leva. Fotosyntesen kan beskrivas med följande formel: 6H2O + 6CO2 + ljusenergi –> C6H12O6 + 6O2, där H2O är vatten, CO2 är koldioxid, C6H12O6 är glukos och O2 är syre.

Växter, alger och vissa bakterier har en speciell förmåga som kallas för fotosyntes. Det betyder att de kan använda solljus, vatten och luft för att skapa mat och syre. Fotosyntesen sker i bladen på växterna och är jätteviktig för allt liv på jorden. Tack vare fotosyntesen kan växterna skapa mat som andra djur behöver för att överleva.

Men det är inte enbart faktatexter som kan genereras. När jag bad om en dikt som handlar om fotosyntes fick jag  detta förslag.

I solens strålar och luftens vind,
dansar växters blad i livets vind.
Där i bladen sker en magisk alstring,
i en process som vi kallar fotosyntes.

Med klorofyll och vatten som grund,
och koldioxid som i luften finns runt,
skapas socker av solens glans,
och syre av luften som vi behöver så kanske allra mest.

Så tack vare fotosyntesen, vår gröna vän,
kan naturen frodas och hålla sig ren,
och vi kan andas den rena luft,
som växterna ger oss, så generöst och härligt mjuk.

Möjligheter med ChatGPT begränsas nog enbart av oss själva. Men precis som med all ny teknik så finns det både fördelar och nackdelar. Jag har bara test denna artificiella intelligens i ett par dagar men är redan övertygad om att verktyg som detta inom en snar framtid kommer användas dagligen av massor av yrkesgrupper.

Att diskutera:

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med denna typ av teknik?
 2. Hur kan vi lärare använda oss av ChatGPT för att spara tid eller förbättra vår undervisning?
 3. Hur kan våra elever använda ChatGPT på ett utvecklande sätt?
Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Hur kan vi lärare använda ChatGPT?”

 1. Viktigt påpekande du gör: “Det är viktigt att notera att ChatGPT inte ersätter lärare, utan snarare kan fungera som ett komplement till traditionell undervisning och hjälpa lärare att ge mer individualiserad och effektiv undervisning.” Lärares professionella bedömning måste ALLTID finnas med i allt vi gör (det gäller förstås även vid användning av traditionella läromedel).
  Tack för bra tips, här kan man hämta några till: https://haldor.se/guide-chatgpt/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *