Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande? Vad som fick mig att börja fundera i de banorna var en händelse som uppstått i klassrummet och som handlade om hur eleverna behandlade varandra. Efter situationen gav jag dem i uppdrag att analysera situationen och reflektera över vad de kunde gjort annorlunda. Den spontana reaktionen hos flera av eleverna var: “Ska vi skriva om vad du som lärare kunde gjort annorlunda?”

Tillsammans arbetade vi med hur situationen i klassen kunde förbättras med tanke på skolans mål att kunna utvecklas så långt som möjligt med att samspela i möten med andra människor, leva sig in i och förstå andra människors situation. Eleverna kom med mycket kloka och personliga reflektioner som gjorde att en utvecklingsprocess startade både hos dem och hos mig. Jag la en post-it lapp på skrivbordet med det som skulle genomsyra arbetet med klassen detta läsår:

bild ansvarI LGR-11 står följande mål om ansvar under punkt 2.3 och 2.7:

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

I klassen har eleverna under varje mentorstid i ca tre månader skrivit ned sina reflektioner kring frågorna nedan:

Mentorstid äga mitt eget lärande bokenUnder mentorstiden har jag läst igenom elevernas reflektioner. De har ibland mailat eller pratat med berörd lärare om det är så att den behöver en extra genomgång av något eller behöver stöd på något annat sätt. Ibland har jag pratat med berörd ämneslärare och bett den ha en extra kollektiv genomgång. Den stora vinsten som mentor är att man har en liten dialog varje vecka kring det som varit i skolan. Elever har t.ex. skrivit att de pluggat jättemycket på prov men att det ändå inte gått bra. Frågorna har givit en naturlig ingång till diskussioner kring lärande i allmänhet och vilka strategier man kan pröva för att se om det leder till bättre resultat.

Under mentorstiden har vi även tittat på Pluggkoden. De fyra avsnitten på cirka 30 minuter vardera ger olika tips och strategier om ökat självförtroende och motivation i skolarbetet. Hela serien slår hål på myten att de som lyckas i skolan endast gör det för att de har talang och begåvning.

Jag har påmint mig själv om att ge eleverna utrymme till reflektion även inom ramen för de ämnen jag undervisar i. Vi har pratat om lärandestrategier och vid ett tillfälle fick alla elever delge klassen sitt bästa sätt att lära i engelska. Många lärde sig saker bäst genom att “repetera” “läsa och sammanfatta” “sätta in begrepp i sammanhang” “titta youtubklipp” “glosor.eu” “quizlet” En elev hade som sin bästa strategi att alltid leta upp intressanta filmer inom olika ämnesområden för att höja sin motivation. I engelska hade vi diskussioner kring hur motivationen kan höjas vid ordinlärning och grammatik etc. Många elever ansåg att de blir motiverade av glostest med hjälp av Kahoot, så jag petade naturligtvis in Kahoot i den kommande planeringen.

Har arbetet med frågorna under mentorstiden bidragit till att eleverna i större utsträckning blivit ägare av sitt eget lärande?

äga mitt eget lärande 1

äga mitt eget lärande 2

äga mitt eget lärande 4

äga mitt eget lärande 5

äga mitt eget lärande 7

ex1Vid lite närmre analys av resultaten så visade det sig att det var en handfull elever som ansåg sig ha väldigt bra lärandestrategier redan och som tyckte att Pluggkoden och en del diskussioner inte gav så mycket. Dock var det många elever där jag särskilt önskade att processen skulle starta som formulerade tydliga tankar kring hur de utvecklat ansvar kring sitt lärande. Dock, möjlighet för elever att reflektera kan inte nog betonas. Det svar som förvånade mig mest var att 60% av eleverna i klassen inte skulle fundera över hur samarbetet med andra under veckan fungerat samt om de varit en bra kamrat om de inte fått reflektera kring frågorna. Det visar på hur viktigt det är att eleverna ges möjlighet att reflektera för att utveckla ansvar för sin arbetsmiljö och sitt lärande.

Naverlönnskolans målsättning 2015/16 är att – engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ansvar. När året är slut kommer jag inte att lägga detta utvecklingsområde åt sidan. Att elever ges möjlighet att utveckla ansvar för sitt lärande och erövra lärandestrategier som fungerar för dem som individer är en förutsättning för att alla ska lyckas.

Att diskutera

  1. Hur arbetar du med att elever utvecklar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö?
  2. Hur arbetar du med att elever ska möta olika lärandestrategier samt komma underfund med vilka som passar hen bäst i olika studiesituationer?

allaskalyckas

 

Share Button

3 reaktioner på ”Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *