Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?

Naverlönnskolan har som mål läsåret 2015/16 att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras motivation och förmåga att ta ansvar. I arbetslag 5 på Naverlönnskolan tog vi avstamp  i det entreprenöriella lärandet den här terminen för att våra elever ska utvecklas mot att bli aktiva ägare av sin egen lärprocess. Vi bestämde oss för att genomföra ett projekt där åttorna och niorna i arbetslaget skapade en välkomst och informationsfilm till de nya sexorna. Min kollega Ulrika Wulffsberg beskriver projektet i dess helhet i bloggen Back to school i entreprenöriell anda. Den här bloggen handlar om hur entreprenöriellt lärande kan bidra till att elever utvecklas mot att bli ägare av sitt eget lärande.

Innan du läser vidare så titta på denna slutprodukt från filmprojektet:   Pluggtips och Välkommen till Naverlönnskolan  Du måste vara inloggad på movenote för att kunna titta.

Eleverna i filmen är ägare av sin egen lärprocess. De beskriver tydligt vilka olika strategier de har för att ta sig an olika typer av skoluppgifter och utvecklas vidare i sitt lärande.  Dylan William skriver att lärandet i skolan skulle förbättras ordentligt om eleverna förstod idén ”Det beror på mig själv och jag kan göra något åt det”.

bedömning för lärande
Skolforskaren Dylan William har sammanfattat fem nyckelstrategier för bedömning för lärande (BFL).   Bilden visar hur bedömning och lärande är sammanflätat. Samtidigt som lärare bedömer återkopplar dem så att eleven kommer framåt i sitt lärande. Till slut är eleven en aktiv ägare av sin egen lärprocess. Bilden är godkänd att publiceras av Ingela Lundh (Facebookgrupp Bedömning för Lärande)

Men hur får vi egentligen elever att ta kontroll över sitt eget lärande såsom eleverna i filmen gjort? Lisbeth Bern på Naverlönnskolan beskriver hur hon arbetat med serien Pluggkoden från UR i sin blogg Löjligt Enkelt för att slå hål på myten att de som lyckas i skolan endast gör det för att de har talang och begåvning.

entreprenöriella förmågor

Eleverna på Naverlönnskolan är vana vid att skapa filmer och redovisa sina kunskaper på olika sätt. Det som var annorlunda denna gången var att vi satte fokus på entreprenöriella förmågor  som du ser till höger. Det var dessa vi skulle utveckla under arbetet med filmerna.

Genom att belysa de entreprenöriella förmågorna ville vi få eleverna att inse att de själva äger nyckeln till sin framgång i mycket stor utsträckning. Vi pratade mycket om ordens betydelse och att alla besitter entreprenöriella förmågor.

Det entreprenöriella lärandet är egentligen ett förhållningssätt som pedagoger har i klassrummet. Det handlar om att skapa värden; att det som jag gör också är viktigt för andra. Filmen som skapades till sexorna skulle vara värdefull för dem. I arbetslaget upptäckte vi att vi många gånger har ett entreprenöriellt förhållningssätt – alltså det vi gör ska vara viktigt på riktigt, men vi glömmer att lyfta fram betydelsen av uppgifter och skolarbete utanför klassrummet.

I skapandet av filmerna fokuserade vi på att prata mycket om entreprenöriella förmågor, vad de egentligen betyder och hur dessa förmågor är viktiga för skolans arbete i stort. I slutet av arbetet gjorde eleverna en utvärdering individuellt där de fick reflektera kring vilka två förmågor de utvecklat mest under arbetsprocessens gång. Resultaten är hämtade från åk 8:utvärdering 1 ent

I den individuella utvärderingen uttryckte många elever att de förmågor de utvecklat mest var att kommunicera och samarbeta, att fatta beslut samt ta eget ansvar. Klicka på bilderna nedan för att se i vilket sammanhang eleverna upplevde att de utvecklade förmågorna.

hur du utvecklade förmågan

 

utv 3 ent

Vilka förmågor upplever eleverna att de behöver utveckla ytterligare? Nedan ses utdrag från åk 8 och här ser man att det skiljer sig mycket åt från individ till individ, vilka förmågor de främst anser sig behöva utveckla. utv 5I topp ligger fatta beslut, samarbete och kommunikation samt självtillit och kreativitet.

Deras uppfattning stämmer väl överens med den bild som pedagoger har av klassen och dess individer.

I åk 9 tyckte eleverna framförallt att de behövde utveckla förmågorna: självtillit och mod att ta risker.

De individuella utvärderingarna diskuterades under utvecklingssamtalet. Vi pratade om filmprojektet men fokus låg på läsåret som ligger framför oss. Om eleven t.ex. skrivit “behöver utveckla att ta eget ansvar” så pratade vi igenom hur eleven tänkte samt hur jag som pedagog kan stödja utvecklingen av förmågan. Projektet blev en bra ingång för ett framåtsyftande samtal och många elever kom självmant in på saker som de ska göra: “jag lägger min mobil i skåpet numera” “jag ska strunta i vad kompisar gör och koncentrera mig på vad läraren säger”

Att utveckla entreprenöriella förmågor går hand i hand med att utvecklas mot att äga sitt eget lärande. För att eleverna ska äga sitt eget lärande behöver de ges utrymme att reflektera över vad det är de gör och varför. Att bli ägare över sitt eget lärande innebär inte att läraren blir betydelselös, tvärtom är lärarens uppgift att ge exempel på hur man kan nå målet. Ju fler studietekniska redskap elever anammar desto bättre förutsättningar har de att lyckas i skolan. Individer och klasser är olika men det viktiga är att lärare skapar förutsättningar till reflektion och samtal så att det startar en process inom eleven själv så att den tar kliv mot att äga sitt eget lärande.

I nästa blogg kommer jag berätta om “Äga mitt eget lärande boken” som vi skriver i på mentorstiden.

Att diskutera: 

  1. Hur arbetar du med att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande?
  2. Under vilka lektioner tycker du man ska prata om studieteknik, vikten av att anstränga sig, prestationstrappan osv?
  3. Hur arbetar du med studieteknik i ditt ämne?
  4. Har du nyligen genomfört ett arbetsområde där de entreprenöriella förmågorna var i fokus utan att du gjorde eleverna medvetna om dem?
Share Button

En reaktion på ”Hur kan entreprenöriellt lärande bidra till att elever blir ägare av sitt eget lärande?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *