Hur fångar jag elevernas uppmärksamhet, nyfikenhet och intresse?

En vass introduktion och dess förmåga att fånga läsarnas uppmärksamhet är enligt en av bloggarna på mynewsdesk en absolut nödvändighet för att lyckas som kommunikatör och om vi ska vara ärliga så ser vardagen inte så annorlunda ut för dagens lärare. Vi behöver också fånga våra elever och deras uppmärksamhet, intresse och engagemang. Något som sällan kommer av sig själv utan är något som vi helt enkelt måste skapa! Frågan är bara hur?

Spänning och nyfikenhet sägs vara en del av svaret. Ge ett smakprov på vad som väntar i form av väl valda ord från texten som ni sedan ska läsa, eller en bild eller en video som på något sätt avslöjar en liten del av vad som komma skall och som får eleverna att börja fundera. Lika viktigt som att välja rätt ord eller rätt bild är det också att allt finns på plats och är förberett när eleverna kliver in genom klassrumsdörren. Videon snurrar, bilden är projicerad eller orden står klart och tydligt på tavlan. Ett annat alternativ kan också vara att ge varje elev ett ord i handen när de kliver in genom dörren för att sedan tillsammans skriva upp dem på tavlan. Eller varför inte en bild? Orden liksom bilderna väcker uppmärksamhet, intresse och engagemang och eleverna har redan nu tagit ett kliv in i den kommande arbetsuppgiften.  Believe me, I have tried 🙂 

Även om flertalet av eleverna  gärna vill dela med sig av sina tankar med detsamma, låter jag dem oftast tänka en stund själva först, innan de parvis funderar och till slut återger sina tankar i klassen. På detta sätt aktiveras inte bara ett fåtal, utan samtliga och tillsammans kan vi också skapa en förförståelse för vad texten, filmen  eller den kommande uppgiften kommer att handla om. Något som är viktigt inte bara för att fånga elevernas uppmärksamhet och skapa ett engagemang inför och under själva uppgiften utan också för att som när mina åttor klev innanför dörren i förra veckan underlätta själva förståelsen. Arbetet med förförståelsen har börjat.

Ordlekar, humor, anekdoter liksom dråpliga, läskiga eller roliga situationer kan vara andra sätt att fånga intresse, väcka nyfikenhet och skapa engagemang i klassrummet. Pinsamma ögonblick har blivit ett återkommande inslag i mitt klassrum, för visst är det härligt att kunna bjuda på sig själv. Något som dessutom stärker relationen till gruppen och som skapar ett förtroende. Just denna vecka handlade det dock om Crimes för mina åttor och ett antal nyhetsartiklar som de ska ta sig an. Eftersom jag inte hade några egna brott att bjuda på föll valet på orden knife, enforce, hospital, patrol car och witness som alla stod på tavlan när eleverna kom in. Några slumpvist utvalda elever fick också ett ord med sig in i klassrummet när vi hälsade på varandra. Ord som fick göra de andra sällskap på tavlan innan eleverna först enskilt och sedan i par fick i uppgift att fundera på vad texten som vi skulle läsa kunde handla om. Uppslagen och idéerna för vilket brott som begåtts och hur, var många. Innan vi läste artikeln och fick veta sanningen kom vi  också överens om att se om det var någon som gissat rätt eller i alla fall kommit nära sanningen.

Exakt hur du skapar intresse och nyfikenhet i ditt klassrum beror självklart på uppgiften som väntar, såväl innehåll som form, men också vilken målgrupp som är på väg in genom dörren. Oavsett val av aktivitet är det dock viktigt att fundera kring hur vi redan när eleverna kliver över tröskeln kan fånga dem och deras uppmärksamhet. Om allt går vägen har vi sedan ganska snabbt en hel klass med engagerade elever framför oss. Redo att ta sig an lektionens uppgift med såväl engagemang som entusiasm och nyfikenhet.

Att diskutera

  • Hur arbetar du med att fånga intresse, skapa engagemang och förförståelse i dina ämnen och uppgifter?
  • Kan vi låna idéer av varandra oberoende av ämne och hur skulle du i så fall kunna inspirera andra kollegor?

Bild: By Tex Texin from Blogosphere, Cyberspace – "Crime Scene Do Not Cross" tape, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43956589

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *