High Flyers Del 2 Kuverten

Alla känner vi nog ibland en frustration i slutet av ett arbetsområde över att vi inte riktigt nådde fram. Det blev inte riktigt som vi tänkt oss och när slutbedömningen ska göras sitter man där och inser att det inte riktigt går att bedöma efter förmågorna som man tänkt sig. Nöjda elever, men frustrerad pedagog. Jag tycker att det är roligt att undervisa i teknik och upplever alltid under tiden att eleverna gillar det och att de är engagerade i uppgifterna och gärna hade fortsatt ett tag till. Ändå har jag en frustration över att jag inte kommit dit jag skulle/ville. De praktiska tar överhanden.

Flytta fokus

I våras, då eleverna byggde  vattenhjul på en lektion av givet material, försökte  jag planera utifrån att fokus skulle ligga på att förbättra sin konstruktion snarare än konstruktions-fasen. Vi testade deras prototyper och samtalade i gruppen om  funktion och vad de kunde förbättra. Fokus flyttade från byggande till funktion och materialval. Jag var nöjd, men i efterhand när jag ser tillbaka var uppgiften ganska smal. Att vi måste förändra vår undervisning i teknik visar både skolinspektionen när de tittade på teknikundervisningen och det debatteras nu mer än någonsin i och med de nya förändringarna av kursplanen i teknik.

Från konferensen i tekniken i skolan i Norrköping i oktober

En ny läroplan och en ny kursplan för teknikämnet är på väg att implementeras. Dessutom hoppas vi på ett positivt besked om att ämnet ska få 200 timmar i den nya stadieindelade timplanen, ett beslut som kommer att få stor påverkan. Mycket av konferensen kom därför att handla om hur vi ska tolka kursplanens olika delar, hur vi ska vikta undervisningens fokus och progressionslinjer. Den typen av samtal är nödvändiga!

https://liu.se/cetis/konferenser/riks-teknik-2017.shtml

Engineering

Nu ville jag ta ett steg till och planera ett arbetsområde där fler förmågor blev synliga och möjliga att bedöma. Arbetet i vår teknikcirkel (High Flyers del 1) med engineering gav mig ett nytt perspektiv. Jag fastnade för en uppgift där eleverna fick ett brev från två grannbarn som ville kunna skicka meddelanden och presenter med hjälp av en glider mellan sina sovrumsfönster. Uppgiften är designad utifrån engineering.  Det är svårt att hitta ett bra svenskt ord för engineering. Vi har därför valt att använda det ordet, men har samtidigt haft definitionen under; att med hjälp av teknik lösa ett behov/problem eller en önskan. För att lyckas med den här uppgiften måste man identifiera behovet, ta reda på hur glidare fungerar, hitta ett förslag till möjlig konstruktion, konstruera och utpröva. Att få eleverna att förstå alla stegen och se att de har nytta av alla stegen i arbetsgången, när de skulle designa sin glider istället för att bara testa sig fram, var mitt främsta mål.  Modellen gav möjlighet att tydliggöra för eleverna att konstruktion bara var ett av momenten vi skulle arbeta med. Som en lektion i att belysa vikten av alla delar i vår modell höll jag följande lektion med eleverna.

Kuvert

Jag återknöt till vår arbetsmodell och de olika stegen. Vi skulle arbeta med att ställa viktiga frågor för att identifiera behovet för att kunna hitta en lösning.

Funktion
Eleverna fick samlas runt ett bord där olika typer av brev/kuvert låg. Efter de tänkt ett par minuter för att själva om vad som var gemensamt respektive olika med de olika kuverten, fick de diskutera  i smågrupper och jämföra och enas om en gemensam funktion för alla kuvert. De blev ord som “hålla ihop”, “förvara”, “hålla inne” och “skicka”. Lektionen avslutandes med en gemensam diskussion där eleverna fick lyfta någon likhet/skillnad.

Likheter: Alla hade rektangulär form, alla hade någon del av papper, alla hade någon möjlighet för förslutning.  

Olikheter: Vissa hade blandade material, storleken, tjockleken, gick att återförsluta, avslöjade del av innehåll, gömde innehåll, förenklade öppning, skyddade ömtåligt innehåll.

Egenskaper
Jag fick initialt be dem förtydliga hur de menade att just det kuvertets form/delar och material gav just det kuvertet en speciell funktion, men ganska snabbt hängde eleverna på och försökte hitta en del/ funktion och beskrev vilket behov/problem den fyllde/löste. Vi skrev upp frågor tillsammans: Varför har vissa mer än ett material? Vilka egenskaper har de olika materialen? Vilka delar/vilken form har de? Vad ger den formen/delen för funktion/fördelar? Varför vill vi ibland kunna återförsluta när vi i andra situationer vill kunna se att något inte är öppnat och återförlutet.

Lektionen gav eleverna möjlighet att se hur en produkt, kuvert i detta fallet, kunde designas för olika syften och fylla olika behov. När eleverna sedan fick Michael och Marys brev om glidern och jag satte upp cirkeln med fråga fasen på tavlan använde de sig av samma typ av frågor. Vad gör att en glider flyger rakt?(del) Hur får man den att inte tappa höjd?(funktion) Hur gör vi för att den ska klara landningar, så den kan skickas iväg igen?(materialval)

Att diskutera:

  • Hur gör ni för att eleverna ska fokusera på process istället för produkt och görande?
  • Vad tänker ni om arbetsgången kring engineering?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *