High Flyers Del 1

I våras fick jag, av min kollega Christian Abrahamsson, frågan om jag ville ingå i en forskningscirkel i NO/Teknik. I forskningscirkeln ingår även två andra lärare som undervisar i NO/teknik 6-9 och en lärare som undervisar i årskurs 1. Förutom att Cristian Abrahamsson  undervisar i årskurs 6-9, forskar han även på CSIS. När vi träffades i våras var det för att bestämma oss för vilket ämne vi skulle fokusera på. Valet var enkelt vi var överens om att vi ville utveckla vår teknikundervisning. Efter att ha läst och diskuterat den reviderade kursplanen i teknik var det tydligt att vi inte bara behövde utveckla vår teknikundervisning utan även våra egna kunskaper speciellt vad gäller de nya tilläggen med digitala modeller och programmering av egna konstruktioner. Vi har i vår forskningscirkel valt att arbeta i Google Classroom. Det är lätt att samla allt material, samt att dela tankar och idéer. Det var otroligt utvecklande och inspirerande att sitta tillsammans med andra ämneslärare i hela spannet 1-9 och diskutera den reviderade kursplanen. Diskutera vad där verkligen står. Tolkar vi det som står likadant? Vad innebär de nya ändringarna? Hur ser hela perspektivet ut från 1-9? Vad är lika mellan de olika stadierna och vad skiljer? Hur undervisar vi nu? Kan vi fortsätta med detta eller behöver vi förändra? Skulle redan ha förändrat?

Vi ville alla försöka hitta rika uppgifter som låter eleverna öva på alla eller nästan alla förmågorna i varje uppgift. Detta för att eleverna ska få så många tillfällen som möjligt att utveckla sina förmågor vid flera tillfällen. Vi hade också en slags idé om att hitta och utveckla rika uppgifter kopplade till varje stadie där det fanns en progression i förmågorna som skulle bli tydligare för eleverna. Eleverna skulle inte känna igen uppgiften, men tänket och arbetsmodellen. Vi har stor nytta av Cristian som serverar oss med bra artiklar för vår egen utveckling bland annat om engeneering och tips och resurser som kan användas i undervisningen. Sedan hjälps vi åt att hitta material och tips och samlar i google Classroom. Något vi har diskuterat mycket är just vår egen och elevernas uppfattning om vad teknikämnet är. Belyser vi alla delar lika mycket?

ur reviderade kursplanen i Teknik 4-6

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
 lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer,
 mekanismer, och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller och digitala modeller.

Vi har känt att både vi och eleverna gärna lägger mycket fokus på konstruktionsfasen. Den fasen gillar eleverna och den har fått ta mycket tid. När det sedan är dags för bedömning känns underlaget för övriga delar litet. Mycket av elevens fokus har hamnat på en snygg konstruktion, glitter och pynt istället för funktion och förbättringar. Därför vill vi försöka utveckla uppgifter där konstruktionsfasen blir bättre kopplad till identifiering av behov, undersökning och förbättring. Jag och min kollega i årskurs 1 har valt att arbeta med temat High flyers. Här finns mycket av det vi söker och första steget blir att introducera vår nya cykel för teknikarbetet till eleverna. Något vi fortfarande kämpar med att få med i uppgiften är digitaliseringen. Att skapa digitala modeller och att styra egna konstruktioner med programmering får bli nästa steg att ta tag i. Vi är som sagt bara i uppstarten och hela vår planering är inte klar än. Det ska bli en spännande resa.

 

Att diskutera:

  1. Hur ser teknikundervisningen ut på er skola? Är ni redo att börja arbeta efter den reviderade kursplanen i teknik? Vad kan ni behålla? Vad behöver förändras?
  2. Hur konstruerar man uppgifter som prövar alla förmågor och där man säkerställer att eleverna använder alla faserna i arbetssätt för tekniska lösningar?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *