Har du koll på tiden?

En elev på vår skola hade under en period ett timglas på sin bänk. Mellan varven kunde jag i ögonvrån se eleven vända på sitt timglas. Jag märkte att jag började intressera mig mer och mer för timglaset eller rättare sagt för tiden som mättes upp. Att se timglaset och tiden som rann ner gjorde mig nyfiken på hur lång tid olika moment tar under mina och elevernas skoldagar. Så under en period tog jag tiden på det mesta som hände i mitt klassrum. Hur lång tid tar det att komma till arbetsro? Hur lång tid får eleverna tänka? Hur länge arbetar eleverna koncentrerat? Hur lång tid tar det att plocka ihop efter avslutad lektion? var några av de moment jag klockade.

Alla tider jag mätte upp är som du förstår väldigt knutna till vilket ämne vi hade, vilken svårighetsgrad uppgiften hade, om det var ett nytt moment eller repetition, om vi arbetade enskilt eller i grupp, vilket material vi hade använt och så vidare. Men även om det är en ytterst hemgjord undersökning i vilket det är svårt att jämföra tider och dra några större slutsatser, så har den ändå gett mig insikter att reflektera över.

När jag började intressera mig för tidsaspekten i min undervisning drog jag mig till minnes en text från mattelyftet som jag vet att vi fann intressant i många av grupperna. Den heter Interaktion i algebraklassrummet. I den texten kan man bland annat läsa om fördelningen av tid och talutrymme i klassrummet. Det som etsats sig kvar i mitt minne var just hur få sekunder lärare väntar innan de fördelar frågan.

“Tiden studerade man genom att titta på hur länge läraren väntade in           ett svar på en fråga han själv hade ställt och man fann att en sekund           och mindre än så var den vanligaste.”

Så, gav jag mina elever tillräckligt med tid? Det var jag såklart tvungen att klocka. För jag hade ju tidigare bara konstaterat för mig själv att jag såklart ger mina elever mycket mer betänketid än så.  Svaret var solklart nej. Jag var oftast väldigt snabb med att fördela frågan! Då är det tur att jag så ofta använder mig av EPA, tänkte jag men upptäckte att jag även här höll för högt tempo på elevernas svarstid. Jag märkte att när eleverna skulle tänka själv och sedan i par så gav jag dem i princip ingen tid alls. Jag blev rastlös och tänkte avbryta men slog en blick på klockan – 45 sekunder! Vad hände med att de skulle få två minuter? Detta var ett mönster som jag såg hos mig själv flera gånger. Jag skulle just avbryta diskussioner men tittade på klockan och slogs återigen av att det knappt gått någon tid alls. Jag började därför sätta klockan på två/tre minuter och upptäckte hur jobbigt jag tyckte att det var att stå där och vänta. Det låter dumt men jag upplevde det som en evighet att låta eleverna tänka själv i tre minuter. Till en början var jag nitisk med min tidtagning men eftersom det är så styrt av innehåll och olika situationer blev det ohållbart för mig att hålla mig till exakt antal minuter. Jag och mina elever har därför utarbetat att när de diskuterat färdigt till exempel ett matteproblem så tystnar de och tittar framåt. Då kan jag direkt avläsa när vi kan gå vidare och om någon grupp fortsätter prata kan jag kolla av med dem om det är okej att vi övergår till helklassdiskussion. Det spelar inte så stor roll om det tog två eller fyra minuter. Det viktiga är om alla upplevde det som tillräcklig tid eller inte. Under tänka-själv-perioden har jag dock hållit fast vid min tidtagning att jag ställer klockan på till exempel tre minuter så att eleverna vet att de har den tiden på sig.

Den kanske viktigaste upptäckten jag gjorde genom att ta tiden på en massa olika moment var just den att jag var för snabb i många moment. Det har lett till att jag dragit ner tempot i många avseenden. Vad har då det i sin tur lett till? Jag tycker mig kunna höra att eleverna kommer med mer genomtänkta lösningar/ funderingar när det fått mer tid till alla olika delmoment i EPA. Jag upplever också att jag har fler elever som är delaktiga och som har hunnit fundera färdigt kring frågorna. Jag tycker också att jag på ett bättre sätt modellerar att inlärning får ta tid och jag får själv mer tid till eftertanke och tid att notera vad som händer i klassrummet. En annan sak som mitt tidtagande lett till är att jag inte överplanerar lika mycket längre. Det här är något jag funderat på länge men det blev tydligt när jag verkligen tog tid på olika moment. Jag hade en förmåga att planera in för mycket på varje lektionspass. Det i sin tur ledde till att jag blev stressad över att vi inte hann det jag tänkt att vi skulle. Nu försöker jag planera vad som är rimligt att hinna och hinner vi mer så är det  bonus (eller en hint om att jag dragit upp tempot igen).

Ytterligare en konsekvens är att jag inte skyndar på mig själv eller eleverna längre. Jag vet att arbetsron infinner sig och att det i genomsnitt tar tre minuter. Då behöver jag inte mana på och stressa eleverna utan kan för det mesta lugnt vänta in att alla kommer på plats och börjar arbeta. Eftersom eleverna varit delaktiga i tidtagningen och vi har diskuterat de olika tiderna så vet de att om alla gör det de ska så ska det inte ta längre tid och vi är överens om att vi kan använda tiden till viktigare saker. Jag vet också att en drickpaus eller bensträckare kan vara väl investerade minuter sett över en hel eftermiddag.

Jag menar inte att det finns några optimala tidspann för olika moment som vi ska sträva efter att följa. Jag är också väl medveten om att tiderna på olika moment skiljer sig åt från dag till dag och lektion till lektion. Självklart varierar tiderna och ska så göra i ett klassrum. Det är inte det jag vill förmedla.  Jag vill dela med mig av ett sätt som gjorde mig nyfiken på min egen undervisning. Att ta reda på och se om det man tror att man  lägger tid på i sitt klassrum verkligen stämmer. Att undersöka hur lång tid olika moment faktiskt tar eller borde få ta tycker jag är ett intressant sätt att reflektera över sin undervisning.

Att diskutera:

  • Vilka erfarenheter har du av tidens påverkan av en lektion/skoldag? Vilka reflektioner har du gjort som du kan dela med dig av till andra?
  • Hur planerar du din undervisning utifrån tidsaspekten? Vad får ta mycket respektive lite tid i anspråk?
Share Button

2 reaktioner på ”Har du koll på tiden?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *