Hanna Claesson

Hanna Claesson
Hanna Claesson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2013-2015

Jag arbetar på Naverlönnskolan, en 6-9 skola i Svedala, och är legitimerad lärare i matematik, teknik och NO. Sedan våren 2011 arbetar jag här i Svedala kommun och jag har varit verksam som lärare i åtta år.

I mitt klassrum drivs jag av att alla elever ska lyckas.  Min undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och lektionerna präglas av tydlighet, struktur och ett lustfyllt lärande.

I augusti 2012 blev Naverlönnskolan en 1-1-skola, en skola där alla elever har varsin dator. Då väcktes min nyfikenhet på hur undervisningen kan förändras med datorn som främsta arbetsredskap. Jag tycker att det är mycket spännande att kombinera digitala redskap med synligt lärande och olika metoder för BFL.


Mina inlägg:

Får man fuska?

Sedan en tid tillbaka har mina klasser tenderat att växa i elevantal och i och med det upplever jag att ...

Jultips

I några tidigare inlägg har jag skrivit om hur jag arbetat med programmering. Nu sista veckan i skolan vill jag ...

Tankar kring matematikundervisning

Idag hade vi en intressant diskussion i ämneskollegiet. Vi pratade om hur man möter elever på olika nivåer. I en ...

Matematikspel och resonemang

Ibland brukar mina elever önska att de får spela spel på matematiklektionerna och när jag hittar lämpliga matematikspel så brukar ...

Självbedömning del 2

I början av förra läsåret blev jag och en kollega nyfikna på självbedömning och på vilka effekter det kunde ge. Vi ...

Att arbeta i intervaller

För någon vecka sedan tipsade en kollega mig om The Pomodoro. Ett hjälpmedel som ska få oss att arbeta mer ...
/ / IKT-verktyg, Matematik, Naverlönnskolan, Tid

Utvecklingssamtal

Nu är höstens utvecklingssamtal klara. Det har varit de bästa utvecklingssamtal jag haft under mina år som lärare. Av ren ...

Utveckla förmågan att föra resonemang

Vad skiljer ett enkelt resonemang mot ett välutvecklat? Vad betyder det när eleven ska föra bättre resonemang? Hur ska jag ...

Tankar från matematiklyftet

Idag har vi vår sista träff med matematiklyftet.  När den är avklarad har vi arbetat oss igenom två moduler, taluppfattnings-modulen och algebramodulen ...

Dela idéer

Innan påsklovet besökte jag Sandeplanskolan i Vellinge kommun för att delta i den här terminens upplaga av TeachMeet Syd. En ...

Självbedömning

I Lgr 11 kan man läsa att ett av skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma ...

Vi programmerar!

Innan jag åkte till BETT-mässan i januari skrev jag ett inlägg om programmering i skolan. Redan förra terminen började jag ...

Blogg som pedagogiskt verktyg

Vad händer när man väljer att publicera skolarbete så att flera kan ta del av det? Sedan några veckor tillbaka ...

Förväntan

Imorgon är det dags för avresa. Jag och ett gäng från Svedala åker till BETT-mässan i London. Vi åker med Lin ...
Share Button

Undervisning och lärande