Hållbar utveckling- en tillbakablick

Nu är det dags att knyta ihop säcken efter vårterminens tema ”Mitt hållbara liv”, som vi arbetat med i åk 5 på Naverlönnskolan.  Blev det som vi tänkt oss? Vad tar vi med oss? Vad kan vi förbättra?  Har eleverna utvecklat ett mer hållbart liv som de kan ta med sig i framtiden?

Som utgångspunkt har vi utgått ifrån elevernas vardagsliv, rört oss ut i vår närmiljö, för att sedan zoomat ut till en nationell och global vy. Det har vi gjort utifrån det sociala, det ekologiska och det ekonomiska perspektivet och arbetat ämnesövergripande i många ämnen för att skapa en helhet.

Andreas Schleicher som är högste chef för OECD:s utbildningskontor sa i en intervju att skolan står inför stora utmaningar, då utbildningen ska kopplas till vårt nuvarande och framtida samhälle. Skolan ska även spegla ett modernt arbetsliv där det kommer finnas yrken som ännu inte är uppfunna. Jobben kommer bli mer komplexa och det kommer kräva att skolan matchar arbetsmarknadens krav. Vad måste vi då som lärare tänka på för att kunna tillgodose detta?

Ett sätt att möta framtidens nya arbeten är att använda sig av olika arbetsmetoder och varierande lärmiljöer för att skapa proaktiva elever som ser utifrån ett helhetsperspektiv. Dessutom måste man även behärska att bryta ner större sammanhang till mindre delar för att kunna problematisera och lösa utmaningar.

I vårt tematiska arbeta har vi använt fler olika arbetsmetoder. Diskussionsbaserat lärande genom att eleverna har diskuterat och samtalat om relationer till familj och vänner. Hur grupptryck, nätmobbing, psykisk ohälsa kan visa sig. Vilka sociala skyddsnät det finns för barn i olika livssituationer. Hur sociala medier påverkar och  hur man som individ kan tänka/göra för att få en bra  nätetik. Vad är det som gör att jag är jag och gör de valen jag gör? Vad påverkar mig?

Upplevelsebaserat lärande har varit en mycket stor del av vårt arbete under våren. Vi såg teatern Matilda på Malmö opera och kopplade det till hållbar social miljö. Dessutom är det en fantastisk upplevelse att få komma in i dessa ståtliga lokaler och få suga in atmosfären samt bli inspirerad.

Vi var på studiebesök på Sysav i Malmö, där vi fick ta dela av vad som händer med våra sopor genom att följa de olika processerna. Vi fick även en föreläsning inne i på Sysav där eleverna även fick ställa frågor. https://www.sysav.se/skola/lararrummet/Boka-ett-besok/

Nästa studiebesök var på Kretseum och Vattenparken i Hyllie. http://www.kretseum.se/  Studiebesöket började med bildspel som presenterar olika utmaningar som vi står inför. Vi såg en konstnärlig film som illustrerar olika perspektiv Den spelas på en 280 graders duk, 2 meter hög och 26 meter bred och upplevelsen förstärks genom ljud- och ljuseffekter. Vi kunde följa vattnets väg genom den hållbara staden, ovan mark och under mm Vattenparken utanför ger många frågor som rör fysikens olika lagar.

Lägerskola vid Ekholmssjön var en uppskattad upplevelse. Olika aktiviteter som  artbestämning av  olika småkryp i skogen, användning av stormkök och upplevelsevandring i dagsljus samt mörker stod  b la på programmet.

Efter ett besök av biologer i klassrummet, var vi även ute på exkursion vid Sege å. Där fick vi testa att håva med vadarbyxor, artbestämma djur vid ån samt fördjupa sig i ekosystemtjänster i närområdet.

Det har varit många laborationer och undersökningar för att befästa olika moment  t ex om pH-värde, reningsverkets olika steg och studerat våra nedbrytare.

Under elevens val tiden fick eleverna välja olika grupper som de ville fördjupa sig i. Embodied learning,där alla kreativa sinnen och olika delar av kroppen används, kom väl till hands . En grupp fokuserade på utställning, en annan grupp tillverkade rekvisita till musikalen. En grupp spelade teater och en annan sjöng och dansade. Allt mynnade ut i en musikal och en utställning.

Blended learning. Innebär att traditionella klassrumsmetoder bladas med moderna datormedierade aktiviteter. Det gjorde de elever som gjorde filmer med hjälp av greenscreen under elevens val. Vi utgick även från olika filmer som genererade många diskussioner.

Vilka fördelar finns det att vara utanför klassrummets väggar?

Det ger ett mer levande intryck hos eleverna och de får se hållbarhet från olika perspektiv och får en förståelse för helheten. Sen upplever jag att många elever har lättare att hänga upp sin kunskap när det utgår ifrån vardagsnära händelser och problem där de kan relatera till sin erfarenhet och upplevelser.

Vi konstruerar kunskap genom våra erfarenheter, och vi testar våra kunskaper genom nya upplevelser och erfarenheter. Det går hand i hand och för att utvecklas behöver man köpa upp sin kunskap och lägga till sin nyfunna kunskap för att kunna vidareutveckla sig. Kolbs har en modell som säger:

Jag lär mig effektivt om jag …

  1. först får egna erfarenheter genom egna upplevelser
  2. reflekterar över det jag upplevt
  3. får hjälp med att bearbeta begrepp och teoretisera kring det jag upplevt
  4. testar mina erfarenheter

Att få använda sin kunskap i verkligheten gör att eleverna blir mer engagerade och ser en mening med att lära sig. Jag anser att eleverna har utvecklat en mycket god kunskap om hållbar utveckling utifrån de tre olika perspektiven, ekologisk, social och ekonomisk som är hållbar över tid och som de kan ta med sig i framtiden.

Jag upplever att detta ämnesövergripande arbete har blivit mycket bättre än jag hade hoppats på. Jag har fått se elever i andra miljöer där de kan använda sin nyfikenhet för no-ämnena på ett annat sätt. Eleverna har fått ett större sammanhang och ser mer att många bitar hör ihop.

En annan stor fördel är att Jan Nilsson, författare och högskole-/universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, har följt vårt ämnesövergripande arbete. Han har observerat våra lektioner och vi har haft många samtal efter lektionerna. Vilken stor förmån att få ha pedagogiska diskussioner utifrån sin egen undervisning, det är något som jag önskar att alla skulle få uppleva.

Nackdelen har varit att det krävs mycket planering när många är inblandade och det är svårt att hitta tider som passar alla. En annan sak som jag hade velat ändra på är att vi hade bearbetat våra utflykter mer och reflekterat mer under arbetes gång.

Det jag även tar med mig är att våga släppa taget och låta naturen få mer plats i elevernas skolgång!

För att se hela arbetsgången av temat kan ni också läsa på min och mina kollegors bloggar. Se nedan.

https://1larare.svedala.se/mitt-hallbara-liv/

https://1larare.svedala.se/vi-zoomar-in-pa-ekologisk-hallbarhet/

https://1larare.svedala.se/teknisk-innovation-for-en-hallbar-utveckling/

https://1larare.svedala.se/learning-by-doing/

https://1larare.svedala.se/viktigt-pa-riktigt/

 

Att diskutera:

  1. Hur gör du din undervisning varierande för att fånga elevernas intresse?
  2. Hur koppla du din undervisning med verkligheten utanför skolans väggar?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *