Håll i och håll ut

Håll i och håll ut har varit mitt mantra den här terminen. Hur många gånger har jag inte tänkt att det är tur att man har jobbat som lärare länge och skaffat sig gedigen erfarenhet att falla tillbaka på. Utmaningarna har duggat tätt och jag har fått vända ut och in på mig själv nästan dagligen. Jag har använt mig av alla mina nycklar för att kunna låsa upp elevernas individuella lås.

Så hur har det gått med mina intentioner att få arbetsro i klassrummet och skapa positiva relationer?

Jo, fem nya klasser, inklusive mentorklass, har blivit fem bekanta klasser. Varje lektion har inletts och avslutats på samma igenkännande och trygga sätt. Jag inleder med passande hälsning som till exempel ”God morgon kära elever/Good morning dear students/Guten Morgen liebe Schüler” och de besvarar hälsningen på målspråket som vi tränat in! Klart! Var så goda och sitt! Dagens lektionsinnehåll är presenterad på Classroom via tavlan och den gås igenom. Start- och sluttid likaså. Det gör att eleverna kan lägga fokus på att träna de olika förmågorna och övningarna och inte behöver undra över vad som ska göras. I den bästa av världar arbetar sen eleverna med det de ska och jag kan gå runt och hjälpa och peppa. När det är dags att avsluta lektionen så vill man ju att de ska få med sig en positiv känsla från lektionen. Det finns många bra exit-tickets som jag tränar eleverna att bli vana vid:

  • Simon says/Klaus hat gesagt där man låter de elever få gå om de har en viss färg på kläderna.
  • Vilka förmågor har vi tränat på idag?
  • Låta dem säga en glosa de lärt sig idag innan de går.
  • Ge exempel på olika skrivregler när de jobbar med texter.
  • What am I thinking about?/Was denke ich an? Eleverna får ställa ja/nej-frågor.

När man har klasser som man ännu inte känner fullt ut blir utmaningen att hitta rätt nivå på tillsägelser. Vissa elever testar gärna för att hitta var min gräns går. Ibland fungerar det att vara hård men rättvis och ibland är humor det rätta vapnet. Jag har märkt att tillsägelse med glimten i ögat oftast ger bäst resultat. Vissa elever har dock gett mig mer huvudbry än andra och det är de som kommenterar andra klasskamrater högt och tydligt. Målet är att alla elever ska våga uttrycka sig muntligt på målspråket under lektionen. Här har jag lagt ner otroligt mycket med tid och energi för att träna dem att fokusera på sin roll i klassen. Med hjälp av olika lösningar som tillrättavisningar, vädjan, individuella samtal med mera har jag tillsammans med mina kollegor kommit en bra bit på vägen.

Parallellt med det pedagogiska relationsbyggandet pågår också ett mer personligt lära-känna-varandra. Det gäller att vara nyfiken och ta vara på ögonblicket när en elev öppnar upp och berättar något om sig själv. Jag tycker det är väldigt intressant att få reda på hur det gick på jujutsutävlingen i helgen eller hur stämningen på MFF-matchen var. Tänk vad en liten oskyldig fråga, som hur det gick på cheerleadingträningen kvällen innan gick, kan ge för positiv respons. Det naturliga samspelet mellan lärare och elev leder vidare till en samhörighet och underlättar för det dagliga pedagogiska arbetet.

En annan väldigt viktig arbetsuppgift när man får en ny mentorsklass är att lära känna och få en bra relation med vårdnadshavare och visa på hur betydelsefulla de är genom att vara delaktiga i barnens skolgång. Jag uppmuntrar dem till att kontakta mig via mejl eller telefon. Allt som rör eleven och som kan underlätta iför hen i skolan är av vikt för oss pedagoger. Utvecklingssamtal via Google Meet hoppas jag har kommit för att stanna. Jag upplever att samtalet blir mer avslappnat när elev och vårdnadshavare befinner sig i sin hemmiljö.

Mentorsuppdraget kan bli hur stort och tungt som helst men också fantastiskt utvecklande. Har man dessutom som jag en härlig medmentor och entusiastiska kollegor så blir arbetet med att hålla i och hålla ut extra smidigt.

Att diskutera:                                                                                                  

  • Hur gör du för att få arbetsro i klassrummet?
  • Hur skapar du positiva relationer med nya elever och klasser?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *