Håkan Andersson

Håkan Andersson
Håkan Andersson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2017

Jag heter Håkan Andersson och arbetar sedan januari 2015 som specialpedagog på Spångholmsskolan i Bara. Jag har arbetat i skolans värld sedan 2001 och är i grunden lärare i religion och historia.

Anledningen till att arbetar i skolans värld är eleverna. Det kanske låter som en klyscha, men så är det. Att vara en del av deras liv och ge dem något som de tar med sig vidare i livet är det som driver mig.

Jag tror att alla elever kan lyckas och det är vår uppgift som vuxna i skolan att tillsammans stödja elever att hitta varje individs inre drivkraft att lyckas. För många elever är drivkraften och målet där naturlig, andra behöver vägledning för att se målet. Det som finns bortom årskurs nio kan ibland kännas skrämmande.

Grunden för mitt dagliga arbete är goda relationer med eleverna. Att vara en trygg och förstående vuxen som kan vara en del i att vägleda elever mot deras individuella mål. Jag tror att goda relationer skapar en grogrund för en positiv inlärningsprocess.

Min undervisning har egentligen alltid kretsat kring tydliga strukturer, instruktioner, återkoppling och framåtsyftning. Användandet av bilder och filmer som en del i elevernas inlärning är också centralt i min undervisning. Dessa kan användas som förförståelse inför lektioner/teman, under lektioner och efter lektioner. Målet är att alltid skapa ett sammanhang som är begripligt och hanterbart för elever, alla elever. Centralt för att lyckas med detta tror jag ligger i planeringen av undervisningen. Redan i denna måste man som pedagog tänka på elevers olika behov, förutsättningar, styrkor och intressen.

Jag försöker följa diverse bloggar, grupper och forskning för att fylla på mig själv. Två herrar som ligger mig varmt om hjärtat är Ross Greene och Bo Hejlskov Elvén. Deras metoder kostar inga pengar då de i grunden handlar om värdegrund, bemötande, förståelse och empati för hur vi möter andra människor.

Mina inlägg

Olle – ett explosivt barn

Olle är en 8-årig pojke som bor med sina föräldrar och sin lillebror i en liten by. Han går i ...

Inkluderingens dilemma

Detta inlägg kommer att beröra begreppet och fenomenet inkludering. Begreppet kommer från engelskans inclusion eller inclusive education och dök upp i ...

Vägen tillbaka till skolan

I mitt förra inlägg skrev jag om min kollegas och mitt arbete i verksamheten Studion på Spångholmsskolan. Jag berörde vårt ...

Vi behövde ett alternativ

I drygt ett år har verksamheten Studion varit igång på Spångholmsskolan. Här arbetar jag tillsammans med en lärarkollega, Tobias, i två ...

Kommunikation i klassrummet

När jag hade jobbat i skolans värld i ett par år samarbetade jag nära en specialpedagog i en särskild undervisningsgrupp ...

Relationen som grund

Under de år jag arbetat i skolan har jag alltid värderat en sund och stabil relation till mina elever. Detta ...

En hanterbar skoldag

Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt ...
Share Button

Undervisning och lärande