Gustav Björk

Gustav Björk
Gustav Björk

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2016-2020

Jag heter Gustav Björk och är förstelärare på Aggarpsskolan i Svedala som är en 4-9-skola. Jag är legitimerad lärare F-6 i matematik, no/teknik, svenska och svenska som andraspråk.  Jag är med i ikt-referensgruppen som utvecklar ikt inom Svedalakommun.  I min tjänst ingår det att ta emot och handleda lärarstudenter.

I min undervisning använder jag mig dagligen av digitala verktyg. Jag ser stora möjligheter att utveckla min undervisning med hjälp av dessa och jag ser att elevernas motivation ökar. I mitt klassrum kombinerar vi bland annat digitala verktyg med synligt lärande och olika metoder för BFL.

Jag är intresserad av forskning inom pedagogik och didaktik och har under mina år som lärare utvecklats enormt genom att ständigt prova nya metoder och vägar till kunskap och måluppfyllelse. I mitt klassrum är jag ledare och jag är noga med att skapa en unik relation till varje elev som bygger på ömsesidig respekt, glädje och trygghet. Jag har en  öppen klassrumsmiljö som bland annat uppmuntrar eleverna till ett eget tänkande och samarbete. I mitt klassrum misslyckas och lyckas vi tillsammans.

Mina inlägg

Minska behovet av extra anpassningar

I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika behov av extra anpassningar. Det kan vara ...

Skapa din egen klassrumskultur

Det är spännande att se hur en och samma klass kan bete sig helt olika beroende på i vilken miljö ...

Prata matematik

Alltför ofta domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter i matematikböcker. Om undervisning till störst del görs på detta ...

Matematik och hjärnan

Jag funderar ständigt på hur jag ska undervisa i matematik för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt ...

Hur lär vi ut matematik på bästa sätt?

Hur bör jag som matematiklärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? Den här frågan är ...

Positiv förstärkning – förstärk det du vill se mer av.

I perioder fastnar jag, och säkert många kollegor med mig, i att lägga mycket tid och fokus på att tillrättavisa ...

Det matematiska språket

Matematik är mer än bara siffror. Det är även ord, begrepp och meningar. För att kunna använda matematik och diskutera ...

Skapa goda relationer i klassrummet.

En trygg relation mellan lärare och elev är grunden för att undervisningen ska fungera. Jag arbetar stenhårt för att få ...

Problemlösningsstrategier

Jag har under en tid arbetat med olika problemlösningsstrategier med mina elever. Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, ...

Anpassa undervisningen

Utgångspunkten för min undervisning är att alla elever ska nå målen. En del elever kommer nå målen snabbare än andra ...

Träna uthållighet

Jag har under en tid försökt utveckla mina elevers inställning till lärandet. Jag vill att mina elever ska förstå att ...

Matematiska resonemang

I kursplanen för matematik i grundskolan står att eleverna ska utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang om ...

Digitala verktyg stärker undervisningen

I min undervisning använder jag många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer. De ...

Aktivera eleverna under genomgång

Ett viktigt moment inom matematikundervisningen är genomgångar, där jag som lärare bland annat går igenom nya moment och begrepp samt ...

Språkutvecklande matematik

På Marbäcksskolan arbetar vi just nu med ett utvecklingsarbete för att stärka elevernas språkliga kompetens i alla ämnen. Mina erfarenheter ...

Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Vi har nyligen genomfört de nationella proven i matematik för åk 3. Utfallet och resultatet blev mycket bra. Vårt förhållningssätt ...

Öka och stärka elevernas uthållighet

I mitt förra blogginlägg skrev jag om fokus på lärandet. Nu har vi arbetat ett tag med förhållningssätten som jag ...

Fokus på lärandet

Jag har under en period försökt få mina elever att se sitt eget lärande. Jag vill gärna öka medvetenheten hos ...

Att skapa studiero

Vi får till stor del de elever vi själva skapar. Elever är formbara och de vill lyckas. Men det är ...

Varierad undervisning

I treorna arbetar jag och min kollega Jörgen just nu med skriftliga räknemetoder. Det finns en del olika metoder, exempelvis ...

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov. Förhoppningsvis får alla lärare tid över för reflektion och utvärdering av ...

Grej of the day – Vad hände sen?

Grej Of The Day; ett begrepp som de flesta i skolvärlden, både lärare och elever, har stött på de senaste ...

Inkluderande undervisning

I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika kognitiva, fysiska eller emotionella svårigheter. När jag ...
Share Button

Undervisning och lärande