Grit- hur ska vi utveckla det i skolan?

Det som inte dödar, härdar!
Det som inte dödar dig, gör dig starkare!

Ordspråk som härstammar från den tyska filosofen Nietzsche ord och tankar.

Både Kelly Clarkson och Kanye West sjunger om det. Stämmer detta då? Ja, är mitt svar på den frågan men man behöver stöttning på vägen och man behöver grit för att lyckas!

I Angela Duckworth bok, ”Grit konsten att inte ge upp” konstaterar hon utifrån en stor studie som gjorts att eleverna som har mer grit avslutar sina studier mer frekvent än de elever med mindre grit. Så varför tränar inte alla skolor redan på att utveckla grit? Är det ens möjligt att träna upp grit?

Motsvarigheten till grit på svenska är ihärdighet eller ett jävlar anamma. Duckworth beskriver grit som förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål istället för att bli distraherad. Förmågan att inte ge upp vid motgångar utan att fortsätta kämpa. En kombination av uthållighet och inre driv. Se gärna ett klipp där Duckworth beskriver grit lite kortfattat.

Hjärnforskaren Torkel Klingberg, som är professor i kognitiv neurovetenskap, skriver i sin bok ”Hjärna, gener och jävlar anamma- hur barn lär”, hur motivation kan skapas av inre och yttre motivation. Hans forskning säger att yttre motivation inte visar sig påverka hur mycket barn anstränger sig. Det visar även studier gjorda av Angela Duckworth. För att lyckas och nå framgång måste det komma från en inre motivation. Ett driv som inte belönas av speltid eller pengar utan kommer av en motivation av inre tillfredställelse.

Forskning som är gjord visar att personer med ett dynamiskt tankesätt har mer grit. Carol Dweck menar att för att vi ska anstränga oss krävs en förhoppning om att vi har förmågan att kunna förändra oss. Alltså måste vi i skolan arbeta med HUR man tänker och att eleverna får en förståelse för att hjärnan är en muskel som kan utvecklas och är förändringsbar. Klingberg har kommit fram till att grit sitter i hjärnan och hjärnan är påverkbar.

Eleverna måste förstå att det inte är talang eller intelligens som är den avgörande faktorn om man ska lyckas utan det är ihärdighet. Att få elever att känna stolthet av att övervinna motgångar för att klara en viktig utmaning.

Angela Duckworh har föreslagit en formel för betydelsen av grit:

Det betyder att för att nå framgång krävs det träning, en målmedveten träning som är metodisk och där vikten om HUR du tränar är betydelsefull.

Duckworth slutsats är att du kan ha en talang eller genetiska anlag som gör dig bättre på något. Men om du inte tränar, är ihärdig och lär av dina misstag lyckas du ändå inte fullt ut. Du kan inte heller lyckas bara för att du är ihärdig och envis, du måste gilla det du gör för att det ska vara värt ansträngningen.

Hur ska vi träna grit i skolan?

 • Ge uppgifter som kräver ansträngning
 • Uppgifter som är över tid
 • Uppgifter som man kan misslyckas och göra om och göra bättre
 • Lektioner i olika intensiva faser
 • Träna på HUR man tänker
 • Att eleven har mod att misslyckas
 • Ställa krav och höga förväntningar
 • Att eleven lär sig att stämma av mot sitt mål
 • Nyanserad återkoppling
 • Feedback på sina ansträngningar
 • Göra lärande och ansträngningen synlig, visa på framgång.

Visa gärna klippet där Michael Jordan berättar om sin väg till framgång.

Framgångsfaktorer för att eleverna ska kunna utveckla grit är att våga misslyckas och ta lärdom av sina misstag. Att använda sina nyvunna kunskaper i ett nytt sammanhang och att orka börja om,  att inte ge upp vid motgång och att hålla kvar vid uppgiften över tid.  Då är det VÅR skyldighet som lärare att eleverna får rätt uppgifter som tränar dessa förmågor och ett tillåtande klassrumsklimat där misslyckande ses som framgång där man kan lära av dem.

Jag rekommenderar att ni läser dessa böcker:

  

Att diskutera:

 • Hur planerar du dina uppgifter som är en utmaning för alla elever?
 • Hur gör du för att dina elever ska träna upp grit?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *