Grej of the day – Vad hände sen?

Grej Of The Day; ett begrepp som de flesta i skolvärlden, både lärare och elever, har stött på de senaste åren. Själv var jag relativt tidig med att testa den här typen av korta genomgångar som inledning på mina lektioner och intresset och gensvaret från både elever, men även kollegor, har varit stort. Nu vill jag göra en sammanfattning av min erfarenhet och uppfattning av GOTD efter fyra terminers praktik.

Efter varje termins utvärdering har alla elever lyft GOTD som en av de bästa och roligaste lektionsupplevelserna.  “Det är bäst med Grej Of The Day”.“Man lär sig något nytt hela tiden” , “Det är roligt för man lär sig fakta på ett roligt sätt” “GOTD – är bäst för man lär sig något nytt varje gång. “GOTD- man lär sig massor av saker om sådant man inte visste om”. Jag har tillsammans med mina kollegor diskuterat varför eleverna tycker att det är så roligt och intressant. Kan det vara att vi fokuserar på ett ämne eller en händelse under max 10 minuter, att eleverna upptäcker samband mellan olika GOTD-lektioner, överraskningsmomentet att inte veta vad det ska handla om, att koncentrationen klarar av att vara på topp under den begränsade tid som genomgången tar, att jag agerar i hela klassrummet med kropp, röst och bilder, upptäckten av hur mycket man kan lära sig, eller något annat? Min teori är att det sannolikt beror på en kombination av ovanstående. Ur mitt perspektiv är den största fördelen med GOTD att elevernas nyfikenhet och intresse för kunskap väcks och ökar. Denna nyfikenhet smittar även av sig till de övriga ämnena och genomgångar.

En digital karta där eleverna och föräldrar kan följa och se alla presentationer

Efter att vi kommit igång med våra Grej Of The Day ville jag gärna koppla presentationen till en världskarta. Jag sökte efter  en digital karta där jag kunde samla alla våra presentationer så att eleverna kunde få se dem igen, visa dem för sina föräldrar och sätta alla GOTD i ett geografiskt sammanhang. Syftet med kartan är att göra genomgångarna tillgängliga, visuella och konkreta för både elever och även föräldrar. Kartan bidrar till att eleverna tränar sin analysförmåga genom att resonera och koppla samband till redan lärda områden. Jag hittade en digitalkarta på Google Maps. Denna karta arbetar vi med gemensamt att bygga upp och nu, efter fyra terminers arbete, har vi en omfattande världskarta där våra GOTD finns markerade. Flera elever använder sig av kartan på fritiden, vid diskussioner vid matbordet eller inför resor med familjen. Kartan har visat sig vara en mycket uppskattad sammanställning med intressant kunskap.

Tips!Screenshot 2016-04-20 at 19.45.57

På Google Maps kan ni lägga ut en markör kopplat till er Grej Of The Day och presentation. När eleverna trycker på markören kommer det automatiskt en länk till presentationen. När man ska dela den med elever och föräldrar måste man gå in på presentationen och ändra länkdelningen. Jag har delat mina presentationer där alla som har tillgång till länken kan få åtkomst. Där efter kan man ställa in att alla som har åtkomst kan få visa och inte redigera. Jag har lagt ut en länk till vår karta under “Om” i vårt Google Classroom. Där är den alltid tillgänglig för eleverna.

Hur gör jag mina GOTD?

Jag använder mig av Google Presentation som är ett enkelt verktyg att använda. Jag brukar använda mig av fem slides, där ledtråden står på första sidan. Det jag lägger mycket tid på, är att få med intressant, spännande, rolig och annorlunda kuriosa. Eleverna Screenshot 2016-04-20 at 10.17.59minns mycket bättre om detta är med. Vi skrattar ofta tillsammans åt de udda detaljerna som både jag och eleverna hittar i våra GOTD. Jag använder mig allt mer av GOTD kopplade till mitt ämne, ofta som en introduktion till ett nytt arbetsområde. Om vi till exempel lär oss om astronomi startar jag lektionerna med en GOTD om till exempel big bang, nebolusor, galaxer, norrsken mm med ett tydligt samband till lektionen, känns det mer relevant.

 

Elevernas egna grej of the day.

Sedan en tid tillbaka gör jag mer sällan  GOTD utan det är mina elever som har tagit över rollen. Mina elever gör sina GOTD i Google Presentation. Jag tycker det är ett enkelt verktyg och eleverna kan dela presentationen med mig och få feedback innan de redovisar inför klassen. En stor vinst med att eleverna själva har tagit över är att de får övning på att redovisa inför klassen och de gör det med stor självklarhet. Eleverna tränar på att göra egna presentationer med bilder, länkar, filmer och stödord. De berättar med tydlig röst, använder sig av kroppsspråk och tränar sin begreppsförmåga genom att koppla rätt begrepp till rätt sammanhang. Presentationerna övar deras kommunikativa förmåga på många olika sätt.  När de kommer fram och visar sin presentation med ledtråden blir alla nyfikna och det underlättar för många elever som tidigare upplevt det nervöst och jobbigt att stå inför klassen. Flera av eleverna har fått större självförtroende och det har stärkt vår sammanhållning i klassen.  GOTD är också ett språkutvecklande arbetssätt då vi bland annat använder oss av EPA-tekniken, där samband, begrepp, konsekvenser och orsak först tänks och formuleras enskilt , sedan i par och därefter med alla. Min roll i detta är att agera förebild och stöd men även utmana eleverna utifrån deras respektive förutsättningar.

Vad tar jag med mig efter grej of the day?

Jag tror starkt på att eleverna lär sig på olika sätt i klassrummen, vilket innebär att vissa lär sig bättre genom att lyssna, andra genom att läsa och fler genom att titta på bilder. GOTD bygger på att många olika moment i undervisningen används och tillgodoser elevernas olika sätt att lära sig. Jag tänker på detta, även när jag håller längre genomgångar. Då delar jag upp genomgången i flera olika moment. Jag visar exempel, korta filmer, öppna diskussioner i helklass och presentationer.  En utmaning med GOTD, liksom i samhället i stort, är att tempot är högt och vi förväntar oss att allt ska gå snabbt. Som komplement till GOTD och andra snabba källor till kunskap behöver vi även träna eleverna på att hålla fokus en längre tid och ha tålamod med sina uppgifter och sin inlärning. Allting behöver inte gå snabbt.

I skolans värld kommer ständigt nya trender avseende metoder och läromedel där många implementeras snabbt utan särskilt mycket eftertanke och reflektion. Som pedagog handlar mycket om att hitta sitt eget sätt att förhålla sig till alla nya metoder, våga pröva och bygga en egen verktygslåda med hållbara metoder. GOTD är ingen revolutionerande metod som kommer förändra skolan, men det är en metod som, om man använder den rätt, inspirerar eleverna till kunskap. Och det är en av mina viktigaste uppgifter som pedagog.

Att diskutera:

  1. Hur planerar vi en undervisning där vi förmedlar en lustfylld inställning till lärande?
  2. Vilket lärande hos eleverna gynnas av mikrolektioner?
  3. Hur skulle du kunna använda dig av Grej Of The Day i ditt ämne?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *