Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren

Alla elever i klass 8 ska skriva inlägg på engelska om övernaturliga fenomen på vår blogg. En skog av händer. Hur stavar man…? Säger man…?  Är det här rätt?  Tänk om du kunde klona dig så att alla 30 elever får hjälp samtidigt! “Det kan du, nästan. I alla fall om ni använder verktyget Grammarly!

ghost hunter

En kollega (tack, Lotta!) tipsade om Grammarly. Mina elever i 8:an laddade ner det och vi testade tillsammans. Grammarly är en app och ett tillägg i Chrome. Det markerar ord och uttryck som är felstavade och/eller grammatiskt felaktiga. Det finns en kontextuell rättning, d v s  om ordet används i ett felaktigt sammanhang markeras det också. T ex förväxlas ofta ‘there’, ‘their’ och ‘they’re’. Det fina med verktyget är att det också anger olika alternativ till lösning. Eleven måste själv fundera och ta ställning till förslagen.

Man kan använda appen på webben eller i sociala medier, som exempelvis på Facebook och på Google sites. Då markeras felaktiga ord direkt när man skriver och det är lätt att att ändra under tiden. Om man använder Google docs behöver man kopiera in texten i appen istället. Med kortkommandon som ctrl C och ctrl V hamnar texten i appen och kan kopieras tillbaka igen efter feedback.

Så här kan det se ut:exempel

Några användningssätt för Grammarly

  • När eleverna skriver uppsatser använder du Grammarly för en snabbrättning och ger sedan ytterligare feed back muntligt på innehåll och kvalitet. För röstinspelning kan man t ex använda Screencastify. Språkläraren och webbstjärnevinnaren 2015 Sara Bruun har gjort en fantastiskt tydlig  instruktionsfilm  för detta.
  • När du rättat med Grammarly, skickas uppsatsen tillbaka till eleven som ett skärmklipp, där bara markeringarna och inte förslag på lösning syns. Eleverna hjälps sedan åt att föreslå förändringar.
  • Eleverna skriver sina uppsatser i olika etapper. Först planera och skriva. Sedan ge/få respons. Sist använda sig av Grammarly.
  • Man kan be eleven analysera sina texter efter att ha använt Grammarly. Vilken typ av misstag gör hen? Återkommer samma typ av fel?
  • Jag kan lättare få syn på språkliga strukturer som klassen behöver träna mer på.

Elever får i grupper en text som ska bedömas och kommenteras. Då kan Grammarly vara ett av momenten och förhoppningsvis startar en diskussion kring språkriktighet.

Pedagogiska verktyg som tar hand om rättning och påpekande är bra. Eleven upplever oftast inte den typen av feed back negativt och jag slipper att uppfattas som en kritisk lärare. Istället får jag rollen av problemlösare, tid frigörs och tillsammans med eleven kan jag diskutera varför Grammarly markerat ordet. Vi vet också att den återkoppling som ger bäst resultat är den som ges direkt, under arbetets gång.

Mina elever i åttan som skulle skriva blogginlägg var måna om att deras texter skulle vara rättsstavade och riktiga innan de publicerades så att alla kunde se dem. Med verkliga mottagare ökar motivationen  att skriva korrekt. Grammarly är ett utmärkt hjälpmedel för alla elever, inte minst för de som har dyslexi och olika skrivsvårigheter. Ibland har jag upplevt att elever med läs- och skrivproblematik inte velat använda sig av kompensatoriska hjälpmedel eftersom de känt sig utpekade. Men när hela klassen använder samma verktyg är det problemet som bortblåst.

Grammarly är gratis i basversionen och kan läggas till i Chrome via Google webstore. Give it a go!

Att diskutera

  • Vilka kompensatoriska hjälpmedel använder vi i undervisningen?
  • Hur ger vi feed back på ett effektivt sätt i språkundervisningen?
Share Button

10 reaktioner på ”Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *