Goda relationer spelar en avgörande roll!

Mattelektionen i årskurs nio har kommit halvvägs, vi har haft en bra genomgång av sannolikhet, träddiagram och hur vi kan använda oss av komplementhändelser vid mer komplexa situationer. Eleverna har varit aktiva och det har varit riktigt bra resonemang i klassrummet. Nu sitter eleverna och övar enskilt i sina matteböcker, jag går runt och hjälper eleverna som behöver extra stöd och som kört fast i sannolikhetens snåriga värld och då framför allt komplementhändelser. En kille, något längre än mig, och då är jag ganska lång, behöver lite hjälp att komma vidare. – Du pappa, jag får inte ihop det där med träddiagrammet och vad som är komplementhändelsen, hur var det jag skulle tänka? Flera elever i klassrummet tittar upp och ler, fortsätter sedan arbeta utan en enda kommentar. Jag sätter mig bredvid grabben och vi resonerar tillsammans fram en lösning på problemet.

Efter lektionen, när jag äntligen fått ut dessa tonåringar ur klassrummet, ibland känns det som de aldrig vill gå ut på rast, funderar jag på den där lilla kommentaren, som självklart inte gick mig obemärkt förbi, som värmer mitt hjärta, – Du, pappa! För detta är inte det enda som får mig att trivas med mitt yrke som lärare. Det finns så många tillfällen under dagen som är väldigt positiva. När jag går igenom skolan mot nya lektioner, möter jag hela tiden elever som ger mig high-five, stoppar mig för att fråga något, ger mig en kram och en varmt leende. I matsalen ser eleverna alltid till att det finns plats vid något bord och jag får sällan sitta i lugn och ro på min planeringstid.

Dessa relationer är grunden i vårt arbeta att få eleverna att lyckas i skolan. Forskning som Skolverket sammanställt i texten Lärar – elev – relation och samtal mellan lärare och elever visar att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever…

…spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, trivsel, välmående och motivation till lärande,

…är viktiga då det kommer till elevers måluppfyllelse och prestationer inom ämnesundervisningen och

…är av extra stor vikt för elever som ofta får tillsägelser.

Skolverket pekar tydligt på att en av nyckelkompetenserna hos skickliga lärare är just att se varje enskild elev och kunna skapa en god relation. Fokus ska vara att skapa relationer där läraren bekräftar eleverna och deras behov samt visar dem närhet och ödmjukhet. Denna ödmjuka blick fungera som en bekräftelse på att vi tänker på och bryr oss om eleverna. På så sätt hittar vi en öppning in till eleverna och kan blottlägga deras sinnesstämning och tankar. Vi som lärare skapar på längre sikt djupare relationer, detta är viktigt då vi i vissa lägen måste använda oss av tillsägelser och tillrättavisningar. Har vi då pluspoäng på relationskontot, då har eleverna lättare att ta till sig våra förmaningar.

Även Skolinspektionen lyfter fram de goda relationerna som något centralt och viktigt. I deras Kvalitetsgranskningen Skolans arbete för att säkerställa studiero berättar eleverna att goda relationer till lärarna är viktig för att främja studiero i skolan.

Det finns många sätt att skapa goda relationer med eleverna, för det handlar inte om att bli kompis. Här följer några exempel på hur vi kan skapa goda relationer.

  • ge regelbunden återkoppling om elevens lärande
  • stötta dem i deras individuella lärprocesser
  • låt elevernas intressen och erfarenheter få utrymme i undervisningen
  • gör eleverna delaktiga i skolans verksamhet
  • visa att vi ser eleverna varje dag
  • ta tid att lyssna, fråga om elevernas intressen och mående
  • hjälpa till att lösa och reda ut konflikter om sådana uppstår

Så när jag får en kram av en grabb som är snäppet längre än mig, en high-five av tjejerna i korridoren eller när 15-åringen på mattelektionen kallar mig för pappa, då vet jag att jag har lyckats i mitt yrke som lärare.

Att diskutera:

  • Har goda relationer en betydelse för elevernas inlärning och studiero?
  • Hur skapar du goda relationer med eleverna?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *