GeoGebra – undersökande arbetssätt i matematik

Under sista delen av höstterminen har vi arbetat med geometri i matematiken åk 7. Arbetat har varit praktiskt och teoretiskt. Lektionerna har varit varvade med genomgångar, praktiska övningar och arbete i matteboken.  Men jag vill även få med den digitala delen och visa på olika digitala verktyg som vi kan använda för att lösa och undersöka geometriska problem. Vi valde att använda GeoGebra.

EU har  identifierat åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för varje person i ett kunskapsbaserat samhälle.  En av nyckelkompetenserna är den digitala kompetensen som innebär en säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. Skolverket har sedan tagit fast på detta och belyser fyra aspekter av den digitala kompetensen i skolan där en aspekt är att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Och det är utifrån detta som vi börjar arbeta med det digitala verktyget GeoGebra.

GeoGebra är ett Javaprogram där vi kan arbeta med geometri, algebra och analyser. Jag säger att det är som en grafritande miniräknare med extra allt. Programmet är helt fritt att använda.

Nu skulle jag kunna släppa lös eleverna och arbete med GeoGebra helt fritt. Det finns en viss tjusning att se eleverna kasta sig ut i det okända för undersöka och utforska, lära sig på egen hand. Men jag vet även fara med detta, då flera elever inte kommer att arbeta med programmet. GeoGebra har även ett gigantiskt antal inbyggda verktyg som är som en hel djungel att ta sig igenom. Så denna gången väljer vi att använda oss av modellering och undersökande arbetssätt i undervisningen. Jag visar och eleverna härmar mig och sedan får de uppgifter där de får möjlighet att själv utforska och pröva GeoGebra.

I Linköping och Norrköpings kommuner har man tillsammans med Linköpings Universitet genomfört ett forskningsprojekt,   Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaperför att öka elevernas intresse för matematik och för att öka elevernas måluppfyllelse. I projektet har man bland annat arbetet med just modellering och undersökande arbetssätt och man har sett att eleverna arbetar med större entusiasm, engagemang och intresse. Detta har i sin tur medfört att elevernas måluppfylles har ökat.

När vi börjar arbeta med GeoGebra startar vi i det enkla. Vi tittar på hur programmet är uppbyggt och kopplar nya kunskaper till tidigare erfarenheter. Vi tittar och undersöker de olika verktygen.

Vi börjar med att sätta ut punkter i koordinatsystemet (vilket eleverna direkt upptäcker att det är). De ser att varje punkt får ett värde på x-axeln och y-axeln. Vi ser att värden för varje punkt ändras då punkterna flyttas.

Vi fortsätter sedan att titta på linje, sträcka och stråle, vad är likheten och skillnaden. Hur beter sig de olika verktygen när de flyttas och vad kan vi använda dem till?

Nästa steg är att titta på olika tvådimensionella figurer. Verktyget i GeoGebra heter polygon, något vi inte har pratat om på lektionerna.  Men eleverna förstår snabbt, när jag modellerar de olika figurerna , att alla är polygoner och hur de två olika verktygen fungerar. Vi arbetar med polygonerna och de regelbundna polygoner.

Eleverna får sedan själva undersöka verktygen, de ritar, funderar och diskuterar med varandra vad de upptäcker. Någon ritar en polygon med 108 hörn och säger att en 108-hörning liknar en cirkel.  Vi får då möjligheten att diskutera vad en cirkel är.

Eleverna får sedan uppgiften att tillverka en stjärna, stjärna ska vara symmetrisk.

Många börjar enkelt men vi utmanar dem hela tiden att utveckla och förbättra sina alster. Vi får se massor av olika stjärnor gjorda på olika sätt. Eleverna visar, utmanar och hjälper varandra när de arbetar vidare.

 

Vi fortsätter sedan i ett antal lektioner och utforskar de olika verktygen. Eleverna visar på stort intresse och entusiasm i att lära sig mer. Genom att jag först visar steg för steg hur de ska arbetat med verktygen och att de sedan får utforska tillsammans med klasskamraterna, märker jag hur deras kunskaper och färdigheter ökar. De blir mer säkra och de vågar och utmanar varandra.

Visst är den traditionella undervisningen med genomgångar och räknande i matteboken viktig, men att våga ge sig ut på lite tunnare is och arbeta mer undersökande ger en annan dimension till matematiklektionerna.

Att diskutera:

  • Vilka digitala verktyg arbetar ni med under matematiklektionerna?
  • Vilka uppgifter och frågeställningar kan vi som uppmuntrar till ett undersökande arbetssätt?
  • Hur skapar ni större entusiasm, engagemang och intresse tillsammans med era elever?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *