Från New York till Bara

Vilka frågor ställer vi för att få personer vi samtalar med att öppna upp sig? Och hur får vi våra elever att faktiskt förstå vikten av att lyssna och ställa följdfrågor? För mina åttor blev mötet med Brandon Stanton, grundare av Humans of New York, en tankeställare. Hur lyckas han? Hur är det faktiskt möjligt för en främling att få flanörer på New Yorks gator att dela med sig av såväl sorg som glädje?

Inspirerade av Brandon Stantons fotografier och de människor som han porträtterade kom idén från eleverna själva. Kan inte vi också? Självklart var mitt svar. Vi började med att lyssna till Stantons egen berättelse om hur resan till den numera vitt spridda facebooksidan och bloggen Humans of New York började och hur han någonstans längs med resan blev medveten om att det egentligen inte var fotografiet som var det viktiga utan samtalet. Men hur lyckas han då få människor att prata med honom? A total stranger. Några studiotalks och en eftermiddag tillsammans med honom på New Yorks gator hjälpte oss att se hur han faktiskt gjorde. Tell a Different Story: Brandon Stanton och An Afternoon with Brandon Stanton fick eleverna att reflektera över vilken typ av frågor som faktiskt får oss att prata, vikten av att också lyssna till svaren, på riktigt, och att ställa följdfrågor.

Sagt och gjort. Tillsammans började vi samla bra frågor, sådana som vi hörde Brandon Stanton använda: “What’s your biggest struggle?”, “What’s your worst memory?” och “What’s your happiest moment?” men också frågor som vi kunde utläsa ur de berättelser som finns publicerade på bloggen Humans of New York. Daniel i  English Help Desk blev nästa karaktär att kliva in i klassrummet och liksom Brandon Stanton ge oss kloka råd om hur man blir duktig på att samtala.  På ett lättsamt sätt hjälpte han oss att visualisera och förstå vikten av följdfrågor och hur fel det kan bli eller hur lite konversation det faktiskt blir utan dem. En kort filmsnutt som lockade till många skratt och som det efteråt är enkelt att referera till.

Innan det var dags för oss, eller rättare sagt eleverna, att bege sig ut bland Baraborna eller i Malmö som någon så gärna ville bestämde vi oss för att öva i klassen. Teori är en sak, praktik är en helt annan! Slumpen fick avgöra vem som intervjuade vem. En utvald fråga, mobilen i högsta hugg och med glimten i ögat tog eleverna tag i uppgiften. Vilket engagemang och vilken energi! Och inte bara då, under själva samtalet eller intervjun, utan också efteråt då de enskilt satte sig ner för att lyssna på det som sagts. Fokuserade blickar, öronsnäckor eller mobilen tätt intill örat samtidigt som fingrarna dansade över tangentborden. Mitt lärarhjärta var varmt och jag konstaterade i mitt stilla sinne att detta kommer jag att göra fler gånger.

Nästa vecka publiceras förhoppningsvis de första Humans of Bara på Spångholmsskolans facebooksida och de fyra första i klassen kommer att få i uppdrag att under veckan intervjua någon utanför klassrummets väggar. Om det blir på skolan, i Bara eller någon helt annanstans återstår att se.

Att diskutera:
1. Hur uppmärksammar ni eleverna på samtalsstrategier och hur får ni dem att också faktiskt använda dem i praktiken?
2. Samtalsstrategier och samtal är viktiga oavsett ämne. Lyfts strategierna även i andra ämnen än språk på er skola och hur tränar ni era elever på att samtala, oavsett ämne?

Länksamling:
An Afternoon with Brandon Stanton
English Help Desk – Follow Up Questions
Humans of New York
Tell a Different Story: Brandon Stanton
The Best of Humans of New York
This is the Human behind the Humans of New York

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *