Framgångsrika möten mellan elever i olika åldrar

Vilka fantastiska ungdomar jag möter på fredagsmorgon under elevens val! Eleverna går i åk 8-9 på Naverlönnskolan. De kommer glada och positiva, redo att ta sig an dagens uppgift som är att hjälpa yngre elever med sitt skolarbete. Dessa ungdomar är elever som brinner för sina ämnen och är kunniga i dessa. På vår skola kallas dessa elever för ämnesambassadörer.

En ämnesambassadör är en elev som har goda kunskaper i ämnen och som vill fördjupa sig i ett eller flera ämnen. Att kunna själv är en sak men att kunna förklara så att andra förstår krävs en helt annan förståelse och det krävs även att man kan formulera om sig så att mottagaren förstår. Här måste de äldre eleverna tänka igenom helheten kring området de förklarar och de yngre eleverna ställer frågor som gör kunskapen ställs på sin spets. Genom att förklara och förtydliga saker för andra ökar man också sin egen förståelse av innehållet, utvecklar nya perspektiv och får en bättre kognitiv förståelse. De har även ett stort hjärta och en stor portion tålamod.

Många av mina åk 5 elever ser fram emot att få ett extra tillfälle att kunna fråga och få olika saker förklarade för sig. Ibland kan elever förklara på ett annat sätt än vi vuxna, det blir som om de pratar ”samma språk” med liknade formuleringar. Kanske vågar man ställa andra frågor som man inte vågar i stor grupp.  Extratiden med de äldre eleverna skapar dessutom förtroendegivande relationer och det kan även spegla sig i tryggheten på skolan. Ett hej i korridoren eller en person man kan fråga som är äldre kan kännas bra.

Ämnesambassadörerna säger själva att de har fördjupat sina kunskaper i att kunna lyssna och förklara med andra ord och kunna förklara på ett tydligt sätt. Dessutom får de ett kvitto på sin egen kunskap. De upplever även att det är kul.

Både ämnesambassadörerna och eleverna är mycket engagerade och visar stort intresse för att få till ett bra samarbete. Att det finns ämnesambassadörer är en vinst för alla parter, eleverna som behöver lite extra stöd i olika moment får det, eleverna som hjälper de yngre blir bättre på att kommunicera och förklara som i sin tur leder till djupare förståelse. Dessutom tränar de på sitt ledarskap och blir bra förebilder. De får tänka igenom hur de själva lär och kan förmedla sin egen studieteknik.  Dessutom ger det mig mer utrymme att vägleda andra elever som vill fördjupa sig i olika ämnen.  Detta samarbete tror jag ger högre måluppfyllelse, då varje individ får träna på rätt saker och får tillfällen att arbeta enskilt eller i liten grupp samt att den som hjälper får fördjupa sin kunskaper i olika moment och utveckla sin förmåga att förklara.

För att vidareutveckla ämnesambassadörskapet så tänker jag att ambassadörerna skulle få veta i förväg vem och vilket område de ska hjälpa eleverna med. Det skapar förutsättningar att ha en förförståelse och på så sätt kunna känna sig mer tillfredsställd att man gör ett bra jobb. Att gå ifrån ett möte och få en känsla av otillräcklighet gynnar inte samarbetet, då denna verksamhet bygger på frivilliga, ambitiösa elever. Det hade även varit bra för mig och mina elever att veta hur många och vem som kommer, så att vi hade kunnat planera och göra det mer effektivt.

För att fler elever skulle vilja bli ämnesambassadörer tror jag att det hade varit bra om detta projekt var inbakat i olika ämnen, inte på elevens val tiden. Många äldre elever nyttjar denna tid för egna studier och på så sätt är det organisationen som sätter hinder för att kunna utveckla detta projekt ej lusten hos de äldre eleverna.

Jag önskar att jag hade en ämnesambassadör hos mig varje lektion, då jag får tips och idéer från dess fantastiska elever. Bland annat genom att lyssna på hur de förklarar och visar och sätter de olika momenten i ett sammanhang. Det är även till stor fördel för eleverna som får ta del av dessa inspirerande ungdomar.

Att diskutera:

  • Hur tar ni tillvara på ambitiösa elever på er skola?
  • Hur arbetar ni för att få ett bra samarbete mellan olika åldersgrupper på din skola?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *