Framgångsrika lärare – tre faktorer

För ett tag sedan läste jag om att man i Norge bedriver forskning om vad det är som göra att skickliga lärare lyckas i sin undervisning. Vilka faktorer är det som påverkar undervisningen?

Sigrun Ertesvåg, Professor i Stavanger, undersöker just detta. Hon har kommit fram till att det är tre faktorer som är helt avgörande för ett gott klassrumsledarskap.

  • Emotionellt stöd
  • Klassrumsorganisation
  • Inlärningsstöd

Men jag börjar fundera…vad innebär det och hur gör man?

Emotionellt stöd

När jag funderar över emotionellt stöd, tänker jag att det handlar mycket om att vara lyhörd till varje enskild elev som vi möter i klassrummet, men även utanför klassrummet. Vi måste se varje elev varje dag, vi måste visa på stort intresse i både smått och stort. Vi måste fråga och vara nyfikna över barnen och ungdomarnas vardag, intressen och framtid. I mitt klassrum (försöker, för visst är man stressad och irriterad ibland) möter jag alla elever med ett leende, en fråga, en positiv kommentar eller bara en liten klapp på axeln. Alla eleverna känner sig bekräftade. Jag är även bra på att lyssna, till mig kan man komma med allt mellan himmel och jord, jag har tid för alla.

Klassrumsorganisation

När vi kommer till organisationen i klassrummet är planering och en god förberedelse nyckeln till framgång. Det är de första minuterna av lektionen som är de viktiga. En dålig struktur och en planering som inte håller ger ofta en sämre lektion. Kommer vi som lärare försent, vi är dåligt förberedda och vi har en dålig organisation, då kommer eleverna att ta efter detta. Man säger ju…Barn gör inte vad du säger, de gör vad du gör...och visst finns det en sanning i det. I mitt klassrum kommer man i tid (ibland kan man bli sen av olika orsaker och då är en ursäkt alltid på sin plats), är man lite sen försöker man störa så lite som möjligt. Jag har en önskan att alla ska ha sina datorer, böcker mm med sig (det får vi arbeta mycket mer med). Tiden i klassrummet är till för inlärning.

Inlärningsstöd

När det handlar om inlärning finns hur många teorier som helst. Dock ser vi att undervisningen ska vara varierande, eleverna ska utveckla sitt eget tänkande, eleverna ska reflektera över vad de lär sig och hur de lär sig. Undervisningen handlar inte om att plugga inför provet eller glosförhöret. Vi lärare ska ge eleverna feed-back och feed-forward. I mitt klassrum möter eleverna en varierande undervisning. Vi arbetar på många olika sätt där eleverna ges möjlighet till utmaningar och uppgifter som stärker det egna tänkandet.  I klassrummet arbetar eleverna praktiskt och teoretiska med uppgifter. I klassrummet ges möjlighet att arbeta enskilt, två-och-två, i grupp eller i helklass. Variationen är stor, men mycket känner även eleverna igen, många moment och arbetsmetoder kommer igen, vilket ger eleverna en trygghet (många vill inte mötas av diverse överraskningar).

Att diskutera

  • När Sigrun Ertesvåg skriver att det är tre faktorer som är avgörande för god undervisning, vad tänker du då?
  • Finns det andra faktorer som är viktiga?
  • Hur arbetar ni med de tre faktorerna, emotionellt stöd, organisation och inlärningsstöd?

Här kan man läsa mer om forskningen

Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *