Förtroendefulla relationer och tydligt ledarskap på samma gång

Genom förtroendefulla relationer kan man få motiverade elever. Arbetsglädjen sprider sig i klassrummet och det blir en positiv stämning. Finns det något härligare att höra än ”Är det svenska nu? Ja, vad kul!” För mig är relationerna till eleverna det viktigaste. Inte förrän jag har dessa når jag ut till alla med min undervisning. Det kan låta enkelt, men det innebär så många olika bitar. Jag har funderat mycket på vad det är som gör att vi lärare fungerar så olika tillsammans med eleverna. Nu har jag har läst en sammanfattning av Per Lindqvists artikel ”Ödmjuk orubblighet” som handlar om vilka kompetenser som är centrala hos skickliga lärare. En sammanfattning av artikeln säger att ”En skicklig lärare behöver ödmjukt bekräfta eleven, behålla sin egen integritet och visa tydlighet. Likaså behöver läraren ha en föreställning om hur en ideal lärare bör vara.” Jag kände när jag läste den att jag fick bekräftelse på det arbete jag gör, nämligen att det är viktigt att se eleverna på riktigt men också att ha tydliga gränser och jobba utifrån det man själv tror på.

Per Lindqvist skriver om den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken. Den ödmjuka blicken kan fungera som en slags bekräftelse på att läraren tänker på och bryr sig om eleverna. Läraren ser alltså eleverna i betydelsen se in i eleven. Jag arbetar mycket med att få eleverna att tro på sig själva i skolarbetet och jag vill att eleverna upplever att jag tror på att alla kan lyckas. Jag vill också få eleverna att känna sig viktiga på lektionerna och att de känner att det är okej att svara fel och jag tror att om läraren lyckas förmedla detta bidrar det till att eleverna blir motiverade.

Jag är inte rädd för att visa eleverna närhet, jag lägger ofta armen om dem. Jag är noga med att lyssna på riktigt när de har något att berätta för mig och för mig innebär detta att jag inte gör något annat samtidigt eller att jag försöker lyssna på flera elever samtidigt. Jag ber då hellre nästa elev vänta och de vet att då lyssnar jag på riktigt på henne eller honom sedan. Jag märker tydligt att eleverna berättar för mig hur de mår och utifrån det kan vi anpassa dagen. För att relationen ska bli ömsesidig måste eleverna också lära känna mig på riktigt. Jag måste bjuda på mig själv och berätta om mig själv. Jag spelar mycket teater inför eleverna och vi skrattar mycket tillsammans och jag kan också berätta egna historier om när jag har lyckats och misslyckats i olika situationer. Eleverna brukar säga att det märks att jag tycker om att vara lärare.

Det är viktigt att se till att ha tid till att skapa relationerna. Under genomgångar passar jag på att bjuda på mig själv, även om de blir lite längre då. På morgonen tar jag alla elever i hand och säger god morgon med deras namn, även vuxna behöver höra sitt namn för att känna sig bekräftade, på rasterna när jag är ute på skolgården pratar jag med dem om allt möjligt, agerar stolpe att gömma sig bakom i kurragömme eller skrattar åt Norgehistorier. Lunchen är också ett bra tillfälle att prata om annat än skolan och många elever har jag lärt känna bäst över en köttbulle eller panerad fisk.

 

Den orubbliga blicken, som Per Lindqvist skriver om, innebär inte att man står på sig och inte kan göra saker på ett annat sätt än vad man är van vid. Den innebär att man tydligt visar både hur man vill ha det i klassrummet och vad man vill med sin undervisning. När jag möter en ny klass blir det i början några konflikter där jag höjer rösten och tydligt markerar vad som inte är acceptabelt i mitt klassrum men väldigt snart sprider sig den positiva stämningen och eleverna vet var gränserna går. Då uppstår också arbetsro och positivt arbetsklimat. Det handlar både om relationen med mig och om relationerna eleverna emellan. Då är det också viktigt att lyssna in eleverna, vad tycker de krävs för att det ska bli ett förtroendefullt, positivt och tillåtande klimat i klassrummet? Ofta ställs frågan: Hur känns det om någon säger likadant till dig? Varje gång när vi ska arbeta parvis eller gruppvis tar vi upp diskussionen om hur man är mot varandra, speciellt när vi kanske är på olika nivå kunskapsmässigt inför en uppgift. Vi pratar mycket om att vi alla är olika och därför behöver göra saker på olika sätt. Detta är också viktigt i relationen mellan oss lärare och eleverna.
Min blick är också orubblig när det gäller vad jag vill med min undervisning. Eleverna ska vara motiverade och då måste jag göra dem nyfikna och ge dem lust att lära sig mer. Detta gör jag bl a genom att ge dem varierade uppgifter. Genom att även vara tydlig med vad eleverna ska lära sig och varför och få dem att känna att de oftast lär sig något nytt visar jag vad jag vill med min undervisning.

Det är svårt att blogga om relationer men eftersom jag tycker att det är så otroligt viktigt i vårt yrke har jag gjort ett försök och det som jag vill ha sagt är också sammanfattningen på artikeln, nämligen att för att bli en skicklig lärare måste man både fokusera på eleverna och deras behov och vara tydlig med sina mål och ideal. En skicklig lärare väljer inte mellan dessa.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att skapa relationer med eleverna?
  • Hur gör du för att få eleverna att tro på sig själva?
  • Hur visar du eleverna vad du vill med din undervisning?

 

 Referenser:
Per Lindqvist (2015). Ödmjuk orubblighet: En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande. I Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 1:1, s. 61-74

Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång. Skolverket. (Sammanfattning av ovanstående artikel)

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *