Förstelärarens uppdrag

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.

Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.

Den som är förstelärare i Svedala:

  • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
  • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
  • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
  • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
  • kan kommunicera och beskriva sitt arbete

Försteläraren ska arbeta för att alla elever ska lyckas och utifrån en vetenskaplig grund.

Share Button

Undervisning och lärande