Försteläraremöte den 9 april

Klågerupskolans matsal
Tid: 15.30-17.30

Syfte

Att skolledare och förstelärare skapar en gemensam förståelse för Utbildning i Svedalas mål och förhållningssätt att alla ska lyckas.

Dagordning

  • Inledning, syfte, presentation
  • Syn på resultat och stöd i forskning
  • Förstelärarens roll för att alla ska lyckas
Gruppindelning
Grupp 1
Camilla B
Lars S
Annica E
Cristian A
Ulrika La

Grupp 5
Annika B

Richard L
Sandra P
Suzanne H

Grupp 2
Martin E
Elisabeth O
Frida C
Kristina P
Lisbeth B

Grupp 6
Marie A
Robert C
Linda P
Linda S

Grupp 3
Mikael S
Joakim N
Mattias D
Ulrika Li
Veronica R

Grupp 7
Lena F
Johannes F
Caroline Å
Hanna FÅ

Grupp 4
Fredrik A
Kerstin PB
Malin S
Cornelia F
Grupp 8
Anders S
Johan S
Margareta B
Ulrika W
 
En i varje grupp sammanfattar gruppens diskussioner och skickar det till Michael Rystad.

Syn på resultat och stöd i forskning

Svedala är en skolkommun med hög målsättning – att varaktigt räknas bland de bästa kommunerna i Sverige.  Därför tar Svedala ett helhetsgrepp på utveckling i förskola och skola och målet är att alla våra verksamheter ska prestera på en jämn och hög nivå, varje år med målet att alla elever ska lyckas.

alla ska lyckas

Varför får dessa barn/elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu?

Tabell med Effektstorlekar i Visible Learning

Att diskutera

  • Vilka tänkbara och möjliga förklaringar finns i verksamheten som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen?
  • Vad har ni för erfarenheterna av konkreta insatser som gett förbättrade resultat?
  • Hur kan skolledare stödja lärares lärande för att förbättra resultat?

Förstelärarens roll för att alla ska lyckas

1lärareblogg

Att diskutera

  • Hur kan förstelärare användas som ett stöd för rektorer i arbetet med att alla elever ska lyckas?
  • På vilket sätt kan vi arbeta för att förstelärare ska få möjlighet att agera som förebilder för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för utveckling av undervisning för att alla ska lyckas?
  • Hur kan vi komma igång och bättre nyttja möjligheten i att förstelärarnas klassrum “ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor”?
Share Button

Undervisning och lärande