Jan Nilsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Jan Nilsson

Jan Nilsson är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid lärar-utbildningen (Lärande och samhälle), Malmö Universitet. Han har ett särskilt intresse för frågor som rör litteraturdidaktik och ämnesövergripande tematisk litteraturläsning. Jan har länge följt, läst och kommenterat Förstelärare bloggar och 2019 ledde han också ett aktionsforskningsprojekt på Naverlönnskolan i Svedala kommun.

Förstelärare bloggar

Gästblogg av Jan Nilsson

Det finns idag en djungel av facebookgrupper, hemsidor, bloggar och poddar, inte minst när det gäller skola och undervisning. Mycket av det jag har stött på skulle jag vilja beskriva som pinsamt pladder, till exempel vissa facebookgrupper eller vissa inställsamt smetiga poddar. Annat som florerar på nätet kan beskrivas som egotrippat bondfångeri. Det bästa exemplet på det senare är antagligen en viss magister som använder sin kunskapsfabrik och, indirekt, sina elever för att kränga dammsugare.

Men sedan finns det lyckligtvis också goda undantag och ett sådant är initiativet där förstelärare i Svedala bloggar om sina undervisningserfarenheter. Jag tror att jag har läst de flesta bloggtexterna sedan starten och inte sällan också skrivit kommentarer. Betraktat så här i backspegeln har det blivit både smek och smockor men bortsett från det så vill jag beskriva alla de här bloggtexterna som seriösa och angelägna och därtill genomgående mycket välskrivna.

Det jag kanske uppskattar allra mest med svedalabloggarna är att de ger konkreta, begripliga och relativt detaljerade bilder från lärarnas vardag. Andy Hargreaves skriver i sin bok Läraren i det postmoderna samhället bl a

Vi är så programmerade till att anse att det finns riktiga och felaktiga sätt att göra saker och ting på att vi inte vill att någon ska upptäcka vad som försiggår i vårt klassrum. (s163)

Kanske skulle man kunna beskriva det så att de bloggskrivande lärarna i Svedala öppnar dörren till sina klassrum och bjuder in läsaren som den utomstående betraktaren att ta del av både av det som pågår i deras undervisning och de funderingar som detta genererar hos lärarna. Det man möter som läsare av bloggarna är helt enkelt reflekterande praktiker! Det är, om uttrycket ursäktas, helt enkelt skitspännande!

På så vis skulle man faktiskt kunna hävda att bloggtexterna också fyller en liten vrå av ett stort och välkänt tomrum, inte minst i forskarvärlden där man sedan decennier påtalat behovet av praxisnära forskning som närgånget följer händelserna i klassrum över tid.

I bloggtexterna får man som lite extra bonus veta en hel del utöver de konkreta beskrivningarna av lärarnas undervisning och reflektioner. Det gäller till exempel:

  • vilken fortbildning som pågår i kommunen
  • vilka pedagogiska trender som verkar vara aktuella
  • vad som ofta tas upp i undervisningen och
  • vad som mera sällan berörs i undervisningen

Slutligen ska jag ta mig friheten att ge ett par förslag på hur bloggarna framöver skulle kunna utvecklas. Ett genomgående drag i de flesta texterna är att de beskriver sådant som lärarna upplever som lyckat och framgångsrikt. Inget fel i det men det skulle vara intressant att emellanåt också få läsa om det mindre lyckade, det där som var så väl tänkt men som likväl misslyckades. Sådana berättelser, utan anspråk på patentlösningar, tror jag skulle kunna fungera som underlag för spännande diskussioner bland läsande lärare. Sannolikt skulle dessutom igenkänningsfaktorn vara påtaglig.

Nu är det bara förstelärarna i kommunen som skriver bloggar. Det är naturligtvis ett rimligt uppdrag för en förstelärare, men varför inte också ha ett öppet forum? Det finns säkert många andra lärare i kommunen som har viktiga och intressanta saker att berätta. Dessa lärare borde också få komma till tals offentligt.

De bloggskrivande lärarna skulle också kunna skriva en del texter tillsammans. Ett sätt att få underlag för det skulle kunna vara en enkel variant av datatriangulering där två förstelärare vid något tillfälle tillsammans dokumenterar varandras undervisning genom att skriva både observations- och dagboksanteckningar av en och samma undervisningshändelse och sedan använda dessa som underlag för en bloggtext.

Till sist. Men inte minst. Eleverna skymtar på olika sätt i alla bloggtexterna, men de kommer enbart till tals genom sina lärare. Varför inte en liknande blogg där elever själva skriver och berättar hur de upplever undervisningen? Den sortens texter skulle eleverna kunna skriva både inom ramen för det ämne de har tankar kring och i svenskundervisningen. Det skulle till och med kunna vara ett exempel på hur svenskundervisningen länkas samman med andra ämnen.

Jan Nilsson

Hargreaves, Andy (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *