Gästbloggare från när och fjärran på Förstelärare bloggar

Den 20 januari 2014 publicerades det första inlägget på Förstelärare bloggar. Detta skedde under en workshop för våra förstelärare och ingen kunde då ana vilken uppmärksamhet och hur lästa bloggarna skulle bli. Hanna Claesson var först ut och hon skrev Förväntan som handlade om förväntningar inför BETT. Sedan dess har 43 förstelärare över åren publicerat över 1000 inlägg om sin undervisning, om lärande och utveckling och det måste vi fira!

Från årsdagen 20 januari och en vecka framåt har vi bjudit in gästbloggare från när (Svedala) och fjärran (resten av Sverige) som bland annat skriver om sina tankar och reflektioner kring Förstelärare bloggar.


Våra gästbloggare

Fredrik Aksell

Fredrik Aksell är Utbildningschef tillika skolchef och har tidigare varit gymnasiechef och rektor på Nils Fredriksson Utbildning i i Svedala kommun. Läs Utveckling av ledarskap på vetenskaplig grund

 

Anna Karlefjärd

Anna Karlefjärd är fil.lic och utbildningsledare vid Karlstads universitet. Läs Inspirera, engagera, exemplifiera

 

 

 

Jan Nilsson

Jan Nilsson är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid lärarutbildningen, Lärande och samhälle, Malmö Universitet. Läs Förstelärare bloggar

 

 

Lise-lott Nilsson

Lise-lott Nilsson är områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Svedala kommun.
Läs Mod, öppenhet och engagemang

 

 

Anna Tuvesson

Anna Tuvesson är rektor på Marbäckskolan i Svedala kommun sedan 2015.
Läs En prestigelös delakultur utan Jante

 

 

Elena Zukauskaite

Elena Zukauskaite är vetenskaplig ledare för FoU Skola. FoU Skola är en regional samverkansfunktion för forskning och utveckling på skolområdet i Skåne.
Läs Förstelärare bloggar – Minst tre anledningar varför bloggen behövs

 

Helena Wallberg

Helena Wallberg är lärare och specialpedagog, utbildare och författare senast till boken Lektionsdesign.
Läs Svedala, skånska, lärande

 

 

Viktoria Struxsjö

Viktoria Struxsjö är skol och -arbetslivsutvecklare, förskole-och grundskoleförvaltningen i Varberg kommun.
Läs Svedala!

 

 

Kristina Elvingsson

Kristina Elvingsson är rektor på Tegelbrukets- och Åkerbrukets förskolor i Svedala kommun.
Läs En rektors bekännelse

 

 

Bodil Båvner

Bodil Båvner arbetar som utredare på SKL och har arbetat med många frågor inom förskola och skola.
Läs En skatt av funderingar, goda exempel, svårt och enkelt att ta del av

 

 

Linda Sikström, Daniel Prsa

Linda Sikström och Daniel Prsa är utvecklingssamordnare på Utvecklings-avdelningen, Grundskoleförvaltningen Malmö Stad. Under 2017 var de en del av förstelärarnas fortbildning i Mind the gap.
Läs Skolbesök i Marrakesh

 

Marie Karlsson

Marie Karlsson är legitimerad F-6 lärare i svenska, matematik, SO, NO, teknik och engelska och arbetar på Marbäcksskolan i Svedala kommun och har tidigare även arbetat på Kyrkskolan i Svedala.
Läs Inspiration och kunskap på bloggen

 

Margareta Serder

Margareta Serder är lektor i utbildningsvetenskap och vicedekan för samverkan vid Lärande och samhälle på Malmö universitet, grundskollärare 4-9 MaNO/Tk.
Läs Skrivna reflektioner gör erfarenheter synliga

 

Linda Allansson Wester (M)

Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.
Läs Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *