Forskarsamverkan – en av aktiviteterna på friluftsdagen

I min planering för kursen biologi 1 har jag lagt in deltagande i projektet Höstförsöket 2016, där eleverna bland annat kommer att följa utvecklingen av lövträdens höstfärger och även skicka in biologiskt material till forskare. Detta har jag skrivit i ett tidigare blogginlägg som du kan läsa här:

Låt eleverna arbeta med forskare – två tips!

I år är runt 12 000 elever anmälda till uppdraget där vi följer forskarnas instruktioner till undersökningar som leder till ökad kunskap om hur klimatförändringar påverkar den ekologiska balansen i naturen. Deltagande skolor finns över hela Sverige. Nu har datarapporter börjat rulla in till forskarna. Det är spännande att få vara delaktiga i detta arbete med koppling till riktig, viktig forskning. Undervisningen ska vara del av ett större sammanhang och det är motiverande för elever att ha riktiga mottagare.

Jag tvekande inte att anmäla biologieleverna till Höstförsöket 2016 samt till delprojektet Ekens mångfald . Arbetet med detta såg jag fram emot då jag inte tidigare haft just denna typ av samarbete forskare – elev. När jag vid höstterminens start började planera för själva genomförandet hade jag inte en helt klar bild över några praktiska spörsmål, exempelvis:

  • Hur skulle jag detaljplanera fältstudierna rörande ek då en av dessa aktiviteter omfattar lite längre tid än ett lektionspass?
  • Hur skulle jag undvika att behöva inskränka på kollegornas kurstid? ”Låna tid av varandra” kan vara svårt att få ihop i ett maxat gymnasieschema.
  • Hur skulle vi minimera transportkostnaden till och från skog med ekbestånd ? Skolan inte har ekar inom promenadavstånd?

Svaret kom när idrottsläraren efterfrågade tips på en aktivitet som skulle kunna passa i den kommande friluftsdagen i en närbelägen skog. Yes!  Gymnasiets alla årskurser bussas ut i skogen för bland annat orientering, sätta upp tält, hantering av stormkök mm. – Läge för genomförande av insamling av material till forskarna! Ibland kommer lösningen till en när man inte anar det, heter det ju. Nu slogs två flugor i en smäll.

Gymnasieårskurs 3, SA/NA/TE/BF, hjälpte till med att dokumentera och samla in material till under gårdagens friluftsdag. Det gällde bland annat stadium av höstfärger på valda ekträd, GPS-positioner, mätningar på träden. Det plockades blad från ekarna som fotograferades (ja, vi hade fått markägarens tillstånd!) och samlades in både skadeangripna ekblad samt rent slumpmässigt valda löv – allt enligt de instruktioner som alla elever följer. För forskningens skull är det viktigt att alla gör lika. Påsar med bladmaterial skickades vid dagens slut in för leverans till Helsingfors universitet där insekternas biologiska mångfald studeras.

Framgent kommer jag i biologi 1-kursen att följa upp gårdagens datainsamling.Mätningar kommer att genomföras under hela lövfällningsperioden för ekarna, men även för några andra lövträd som däremot finns inom skolans område. De sistnämnda träden tittar vi till varje vecka.

– Att få lov att hjälpa forskare på riktigt, det känns bra.

Det var en kommentar som jag hörde flera gånger under friluftsdagen, och jag håller med!

Att diskutera:

  • Har du erfarenhet av andra spännande samarbeten mellan skola och forskare?
  • Har du och dina elever arbetat med andra “kalendrar” : Växtkalendern / Fågelkalendern/ Bikalendern/Vårkalendern?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *