Förmågor i matematik

Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla.

Efter en första rättning (att skriva omdömen och kunskapsprofiler återstår) ser vi mycket goda resultat och kunskaper hos eleverna. Vi har lyckats lyfta alla elever minst ett snäpp upp i nivå. Och självklart funderar vi nu på vilka framgångsfaktorer som spelar in. Vi har gjort flera förändringar under åk 3 och det har självklart påverkat. En förändring vi genomfört är att vi har konkretiserat förmågorna i matematik.I arbetet med att konkretisera förmågorna har vi brutit ner dessa till elevernas nivå. De fem förmågorna fick ‘nya’ namn.

  • Metoder
  • Kommunikation
  • Begrepp
  • Problemlösning
  • Resonemang

I diskussion med eleverna kom vi fram till vad varje förmåga kunde innehålla, dessa gjordes till en presentation som du kan se här under.

Dessa sattes sedan upp på väggen.

bild11

De flesta lektioner både börjar och avslutas  med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med. Vi känner oss en aning ‘tjatiga’, men vi ser att det har fått effekt. Eleverna vet vad de ska träna på, de förstår vad som krävs av dem och de får ett tydligare fokus.

Som exempel i arbetet med Skolverkets Matematiklyft där vi arbetar med modulen problemlösning. Här skulle eleverna vara geometridetektiver och komma på vilka geometriska figurer som kunde sorteras bort. Förmågorna som eleverna skulle arbeta med var problemlösning, begrepp, kommunikation och resonemang.bild22Uppgiften är en problemlösningsuppgift där de använder olika matematiska begrepp, de redovisar på ett tydligt sätt vilka lösningar de hittar (kommunikation) och de förklarar även varför (resonemang) de väljer att sortera bort vissa figurer. Senare redovisar eleverna muntligt inför klassen sina olika lösningar.

Vi tror, så här efter nationella proven, att  vårt fokus på förmågorna  är en av framgångsfaktorerna till att eleverna lyckats så bra. Och vi kommer att fortsätta med att ‘tjata’ på våra elever.

Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

8 reaktioner på ”Förmågor i matematik”

  1. Pingback: Skola | Pearltrees
  2. Hej!
    Tack för inspirationen att konkretisera förmågorna för eleverna. Jag blir intresserad av att följa er idé. Hur gick ni till väga då ni introducerade eleverna i detta? Tänker att det måste vara svårt för dem att komma på exempel på vad de ska kunna under varje förmåga. Tack!

  3. Pingback: Matte | Pearltrees

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *