Förhållningssätt för lärande istället för regler

Ett nytt läsår har precis börjat. Efter inspiration och idé från James Nottinghams bok “Utmanande undervisning i klassrummet”
har vi  diskuterat och tillsammans tagit fram förhållningssätt, inte regler. Ett utmärkt sätt att starta terminen på och i detta blogginlägg kan du läsa om hur vi gjort.

Min vision nu i början att uppnå till nästa sommarlov är att undervisa dem mindre och att fokusera mer på att skapa förutsättningar för dem att lära. Kan jag få mina elever att anstränga sig mer för att lära, så att alla når längre? Min uppgift som lärare blir att leda mina elever så att att de blir så bra på att lära sig som möjligt. Jag arbetar nu tillsammans med årskurs 5 på Marbäcksskolan och hela arbetslaget har, efter att min arbetskollega Sofie Palm kommit med förslaget, inlett de första dagarna med eleverna på ett annat sätt än vi brukar. Istället för klassens regler har vi tagit fram klassens förhållningssätt.

Vi började med  bilder, som vi ofta gör. Dessa visade olika målsättningar som många av eleverna har uppnått t ex lära sig cykla, lösa tändsticksproblem och lära sig att läsa. De funderade på vad bilderna hade gemensamt i par. De enades om att alla bilderna handlade  om barn/ungdomar som tränade på något de ville lära sig. Alla fick också göra en egen lista på målsättningar som de själv hade uppnått. 

Därefter skrev vi på tavlan “Vilket förhållningssätt hjälpte dig att uppnå din målsättning?” Ordet förhållningssätt pratade vi om en stund och vi hjälptes åt genom att någon elev tyckte man också kunde  säga inställning eller synsätt. Eleverna arbetade med denna fråga efter EPA. Vi avslutade med en löpeld där varje samtalspar fick ge förslag på ett förhållningssätt. Alla förslagen antecknades  efterhand och kom upp synliga för alla på tavlan.

Därefter diskuterade vi förslagen, såg efter om några kunde sammanföras och tog bort några som vi kom fram till inte var så viktiga för det personliga lärandet. Vi skrev dem som avsiktsförklaringar i jagform. Tillsammans enades vi om ca 8 förhållningssätt i de olika klasserna, som ska hjälpa eleverna att bli så bra som möjligt på att lära kommande läsår.

 • Jag vågar försöka.
 • Jag har en positiv inställning.
 • Jag anstränger mig alltid.
 • Jag har tålamod.
 • Jag koncentrerar mig och behåller fokus.
 • Jag lär mig av mina misstag.
 • Jag tar emot hjälp och hjälper andra.
 • Jag är nöjd och stolt över det jag gör.

Eleverna har i små moln skrivit ner dessa åtta förhållningssätt som de sedan dekorerat sin målbok med. Vi har bestämt att eleverna i år ska ha en målbok där de en gång i veckan sedan utvärderar sin arbetsinsats ofta med fokus på hur de tagit ansvar för sitt egna och kamraternas lärande.  De har också hjälpts åt med att göra stora moln med samma text som hänger i taket i våra klassrum.

Vi gjorde också en första uppgift i målboken till schemat över lärandezoner.  I Nottinghams fyrfältare  representerar  y-axeln prestation och x-axeln  progression.  Den kan användas både av lärare och elever själva för att analysera lärande, Vi pratade om vad de olika områdena stod för och gav exempel. Vi pratade om hur att man känner sig bättre på en del saker och har svårare för annat. Det är så för alla men att man kan bli bättre och utvecklas utifrån den  nivå man själv befinner sig på. Eleverna fick fundera och tänka tillbaka på årskurs fyra och placera ut ämnena matematik, svenska, NO,SO och engelska där de kände att det stämde på deras lärande i årskurs 4.  Diagrammet ska vi ha på utvecklingssamtalet och vi kommer även låta eleverna några gånger under läsåret fylla i en ny för att se förändringar.

Bild lånad från http://kvutis.se/

Endast att låta eleverna komma fram till vilka förhållningssätt som främjar lärandet i klassrummet och hänga upp dem snyggt räcker självklart inte. För att eleverna verkligen ska  befästa och använda sig av förhållningssätten behöver vi ofta prata om dem och exempifiera i undervisningen.  Vi behöver påminna eleverna hur deras inställning och engagemang påverkar deras lärande. De behöver förstå att de kan  träna upp sin förmåga till uthållighet.

Vår utmaning är nu att hela läsåret välja  arbetsuppgifter och skapa en undervisning,  där vi anknyter till ansträngning, tålamod, ställa frågor, ge och ta emot feedback mm. Arbetsuppgifter som engagerar och gör så att alla elever ser progression i sitt lärande.  Där de jämför  med sig själva i förhållande till kriterierna i kunskapskraven istället för med andra elever. Lär med hög snarare än låg effektivitet.

Följande filmer anknyter också till våra förhållningssätt för lärande och är utmärkta för diskussion. Just denna film tar upp hur det kan vara att ta sig vidare, att man ofta måste träna, kämpa och jobba på för att göra det. Det finns filmer om olika bitar som alla lyfter ett”Growth mindset for students”.

 

Kommande läsår kommer att bli anträngande det är vi alla överens om, men lärorikt och roligt när vi lyckas.

Att diskutera

 • Vilka är fördelarna med att ha förhållningssätt istället för klassrumsregler?
 • Hur kan du väva anknyta undervisningen och lärandet under läsåret till era förhållningssätt?
 • Hur skapar du en bra lärmiljö, så att eleverna har fokus på lärandet?
Share Button

3 reaktioner på ”Förhållningssätt för lärande istället för regler”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *