Fördelarna med att röra sig

Min dotters skola har nyligen inlett ett projekt som innefattar att de ska ha fysisk aktivitet varje dag. Som lärare blir jag givetvis nyfiken på detta projekt och har därför valt att läsa mig in på den forskning som de grundar sitt projekt på.

För ett par år sedan så var Bunkefloprojektet väldigt aktuellt. För att dra det kort så handlade det om att eleverna hade fysiskt aktivitet varje dag för att förbättra skolresultaten. Resultatet av detta blev att eleverna som hade haft fysisk aktivitet varje dag fick bättre resultat i skolan. Projektet grundar sig på forskningen av Anders Hansen. Hansen har bland annat forskat kring hjärna samt tittat på olika forskning kring hjärnan för att se hur den mår/utvecklas av träning. I boken “Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna” går Hansen igenom de olika forskningsresultat som finns kring hjärnan och motion. Enligt Hansen så finns det även studier som visar att barn som har en god kondition också har större minnescentrum i hjärnan än de barn som har en sämre kondition.

Så då gick mina funderingar till hur vi skulle kunna ta till oss detta och denna forskning. Vi har sedan vi tog över klassen haft korta arbetspass, helst inte längre än 40 minuter men inte längre än 60 minuter, för att sedan ha någon form av rörelse för eleverna. Det har handlat om ca 5-10 minuters rörelse, ibland inne och ibland ute. Fokus har legat på att få upp pulsen och att få frisk luft. Min erfarenhet har alltid varit att de lektioner som har legat efter idrott har varit de lektioner som eleverna har haft som mest och bäst fokus. Med detta som vi har arbetat med under detta året så ser vi att eleverna har ofta mer fokus och en längre förmåga att koncentrera sig på sina uppgifter.  

Vi har gjort enkätundersökningar där eleverna har fått skatta sin stressnivå och då kan vi se att eleverna upplever en mindre stress. Vi har även sett resultaten på skolarbetet då eleverna idag producerar betydligt mer och framförallt bättre på sina skoluppgifter och att eleverna är lugnare och tryggare i ovana situationer och även i provsituationer. 

Att det är viktigt att röra på sig har vi vetat länge, våra kroppar och hjärnor är uppbyggda för rörelse och behöver det för att må bra. När det dessutom leder till en bättre prestation hos eleverna i skolan så får vi se det som en bonus. Vi kommer fortsätta att ha mer utrymme för fysisk aktivtet under vår skoldag eftersom de resultat vi har sett är alldeles för bra för att blunda och bortse ifrån.

Att diskutera

  • Hur får du in mer rörelse i din undervisning?
  • Är det rimligt att förlänga skoldagarna en stund för att få in rörelse?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *