Fokus på lärandet

Jag har under en period försökt få mina elever att se sitt eget lärande. Jag vill gärna öka medvetenheten hos mina elever kring hur de lär sig och att förhållningssättet till lärandet kan utvecklas. Jag har hämtat inspiration ur boken Utmanande undervisning av James Nottingham.  Ett av hans budskap är att vi ska ha en mental bild hur vi lyckas med något och hur vi gjorde för att lyckas med det. Det kan vara till exempel hur man lär sig cykla, multiplikationstabellen eller lära känna en ny kompis. Mina elever fick diskutera i grupper och gemensamt lyfta några exempel på vilka förhållningssätt de hade då de lärde sig att simma. De förhållningssätt vi tillsammans kom fram till var: träna, våga, tålamod, hjälpa varandra och lära sig av sina misstag. I denna blogg beskriver jag hur vi arbetar med våra gemensamma förhållningssätt för att lära i klassrummet.

Förhållningssätt för lärandet

Efter att eleverna diskuterat i sina grupper och skrivit ner sina stödord för vilket förhållningssätt de hade då de lyckades lära sig simma, drog vi paralleller till dessa förhållningssätt i undervisningen. Kan vi använda dem i klassrummet och i undervisningen? Jag skrev ner förhållningssätten och gjorde en Prezi tillsammans med eleverna. Vi diskuterade varje förhållningssätt och drog konkreta exempel till undervisningen. 

Här nedan kan ni se resultatet:

Gemensamma för hela klassen

Nästa steg som Nottingham beskriver är att resonera vidare på vilket sätt social samverkan kan skapas i klassrummet till exempel att respektera och lyssna på varandra.  Att man till exempel inte ska räcka upp handen direkt utan fråga en kompis. Att inte ge upp utan försöka behålla fokus. Att vi måste ta emot hjälp när vi får den. Att vi
måste träna mycket för att lära oss. Att det ibland kan vara jobbigt att lära sig nya saker.
Vi har satt upp förhållningssätten på väggen i klassrummet och pratar ofta vad de innebär. 

Efter varje lektion diskuterar vi tillsammans vilka förhållningssätt som hjälpt eleverna att nå sina mål under lektionen. Eleverna får visa vilka förhållningssätt de arbetat med och vilka de vill bli bättre på till nästa lektion. Sista lektionen på fredag får eleverna sätta upp mål för sig själva för den kommande veckan, till exempel: jag ska inte ge upp så lätt, jag ska ta emot hjälp, jag ska göra mitt bästa, jag ska koncentrera mig bättre och inte tappa fokus mm. 

Sammanfattningsvis

När jag summerar lektionerna med mina elever har jag tidigare lagt mer fokus på kunskaperna till exempel vad eleverna har lärt sig på lektionerna. Jag har gjort olika exit tickets och kollat av kunskapen. Nu lägger vi mer fokus på lärandet och pratar om hur de har lärt sig: på vilket sätt de har nått målen under lektionen. Då vet eleverna vad de ska träna på, de förstår vad som krävs av dem och de får ett tydligare fokus.

Att diskutera:

  • Hur gör du för att få eleverna medvetna om sitt lärande?
  • Hur arbetar du för att skapa en god social samverkan i klassrummet?
Share Button

En reaktion på ”Fokus på lärandet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *