Fokus läsning!

Att sitta stilla i hela 40 minuter är inte helt enkelt. Att dessutom vara helt tyst i 40 minuter gör uppdraget ännu svårare. Hemma i favoritfåtöljen och utan dryga tjugo klasskamrater  i samma rum hade nog fler lyckats koncentrera sig till 100 procent på boken som de nu tvingas läsa, varje vecka tre gånger 40 minuter i ett klassrum, om än ett klassrum med rött golv, stora fönster och en häftig betongvägg.

Tyvärr är det inte många ungdomar som idag väljer att läsa på sin fritid. Inte heller läser vi jättemycket i skolan. I no- och so-ämnen har läroboken till stor del ersatts av berättande och förklarande lärare och filmer och på svensk- och engelsklektionerna hinner vi sällan läsa så mycket som vi önskar och dessutom är gångerna få då eleverna får läsa enbart för läsandet skull, dvs utan några uppgifter kopplade till boken eller texten.
Precis som med allt annat måste vi ge eleverna möjlighet att öva, öva på att läsa och öva på att fokusera. Forskning visar nämligen att det inte enbart är elevernas läsförståelse som dippat utan också deras förmåga att hålla fokus på en och samma sak under en längre tid. De orkar helt enkelt inte läsa längre texter. Med ungefär trettio dagar kvar av läsåret övar vi nu helt enkelt på två saker i mitt klassrum, att läsa och att fokusera. Inte alla, men många ögon glittrade när projektet inleddes och de efter att frågat ett flertal gånger faktiskt insåg att de bara skulle läsa. Att de inte behövde anteckna för att komma ihåg, att de inte skulle förbereda en text, en muntlig redovisning eller ett samtal utifrån boken de valt. Deras enda uppdrag var att läsa, den ena boken efter den andra, helt utan stress men med vetskapen att det finns en ny bok som väntar på dem när den ena är klar. Någon är fortfarande på sin första, någon annan på sin tredje. Det viktiga är bara att de läser, i sin takt och för att lära känna nya och annorlunda berättelser; möjliga och omöjliga livsöden, ordinära och extraordinära äventyr och vardagliga och fantastiska intriger eller kanske för att för en liten stund fly till en annan verklighet. 

Men vad händer med de elever som behöver träna på att skriva eller tala? Och de elever som jag behöver kolla av en extra gång inför betygen? Förutom att jag själv också försöker sitta ner delar av lektionen och läsa ger mig den läsande klassen också möjlighet att be någon elev berätta om det lästa för att jag är nyfiken på boken eller samtala med någon då jag redan läst samma bok. Det är också enkelt att be någon läsa ett litet stycke eller bara skriva ner en mening som de fastnat för. De elever som behöver ett extra skrivtillfälle kommer självklart få det, men avslappnat och informellt utifrån den bok som lyckats fånga deras uppmärksamhet. Den läsande klassen ger mig helt enkelt som lärare möjlighet att individualisera men också att skapa än närmre relationer. Att läsningen dessutom förbättrar såväl ordförråd som minne samtidigt som den utvecklar kreativitet och förmåga att skriva gör att jag njuter lite extra av lugnet i klassrummet liksom möjligheten att både få läsa och prata böcker under läsårets sista veckor. 

Att diskutera:
Hur mycket läser ni i dina ämnen?
Hur arbetar ni med lässtimulans på din skola?
Vad kan vi tillsammans göra för att vända lästrenden?

Läs mer om läsningen i klassrummet i Lyckad Läsutmaning!

 

Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Fokus läsning!”

  1. Som förstelärare i svenska har jag, på Världsbokdagen i fredags, dragit igång ett läsprojekt för åk 1-6. Alla gör efter bästa förmåga men vi ska läsa så mycket som möjligt, både hemma och i skolan under fem veckor. Mina klasser i åk 5 har fått gissa hur många sidor vi kommer att läsa, 42 elever och två lärare, och målet blev 50 000 sidor. Vi kommer att läsa minst 30 minuter varje dag i skolan och jag kommer också att ta mig tiden att sitta still och läsa. Blev inspirerad av en föreläsning av Maria Björsell som skrivit ”Läscoachens ABC”. Eleverna är väldigt taggade! Ska sätta upp en termometer som mäter vår väg mot 50 000 sidor. Tror ni vi klarar det?
    Med vänlig hälsning,
    Anette

    1. Det låter toppen, Anette! Jag har också inkluderat en tävling där eleverna klassvis tävlar mot varandra om flest lästa sidor. Det är frivilligt att läsa hemma, men några har redan läst både en och tvåböcker, vilket verkligen värmer i hjärtat. Självklart kommer ni att klara ert mål. Jag lånar dessutom din idé om läsbarometer! /Linda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *