Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2)

– om betydelsen av att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 2 av 2)

Läs också Född 2001, Vad är 9/11? (del 1 av 2)

Framför mig låg en pedagogisk utmaning: “Islam≠IS” “Muslim≠terrorist” Efter att snabbt ha ögnat igenom läroboken och sett att av ca 30 sidor så beskrevs islamism på en halv sida. Ord som Israel, Palestina, USA, 9/11, Al Qaida, och Syrien lyste med sin frånvaro. Jag började ångra mitt “förträffliga pedagogiska grepp”. Jag hade ju redan en planering med Lgr-11 som gick ut på att eleverna skulle jämföra judendom och islam. Ordmolnen stirrade dock tillbaka på mig. Elevernas förförståelse och funderingar skulle ligga till grund för upplägget om islam. 

Google tillhandahåller ett utmärkt verktyg för att få struktur och synliggöra lärandet och målet med undervisningen. Jag bestämde mig för att avsluta varje moment med en uppgift där eleverna fick sammanfatta vad de lärt sig, vad de upplevt som svårt att förstå och personliga reflektioner. Dessa uppgifter är steg mot lärande och syftet är inte att bedöma vad eleven kan. Innehållet i uppgifterna baseras på lektionsgenomgångar, textläsning och diskussioner. Eleverna hade önskat att det “stora bedömningsmomentet” skulle ske i form av en inlämningsuppgift där eleverna fick svara på “provfrågor” under flera lektioner. Uppgifterna som vi arbetade med inledningsvis kunde eleverna använda som stöd inför den större inlämningsuppgiften.  Classroom gör det möjligt att kontinuerligt checka av var i lärandet eleverna befinner sig d.v.s. hur långt de har kommit i förhållande till målet vi satt upp för lektionen/lektionerna.  

google classroom

Att utgå från elevernas frågor gjorde hela upplägget komplext, inte minst därför att inte bara behövde de goda kunskaper om islam utan också förståelse för hur samhälle och politik och historiska skeenden hänger samman. De första veckorna ägnade vi åt att skaffa oss kunskaper om islam; erövrade ord och begrepp, undersökte olika sätt att se på religionen, olika riktningar, hur islam uppstod, dess tro och levnadsregler. Vi undersökte också gemensamma skärningspunkter för islam och judendom beträffande Israel, kom in på andra världskriget och tittade på bilder Nyheter 24 över förintelsen.  När jag tyckte att vi hade tillräckligt med kunskaper för att ta oss an IS började vi med en tidslinje som började med 9/11.

-2001 Al Qaida flyger in i World Trade Center – 2001 USA attackerar Afghanistan(Al Qaida befinner sig här) – 2003 USA förklarar krig mot Irak (med förevändningen att kemiska vapen finns där) – 2004 Terrorgrupper bildas i Irak (200 – 1500 terrordåd i veckan i Irak, människor flyr bl.a. till Sverige) –2004 terrorceller uppstår i Irak som sedan utvecklas till IS – 2010 Arabiska våren tar fart, startar i Tunisien (uppror mot diktatur, förtryck, fattigdom, arbetslöshet, vill ha demokrati) –2010 inbördeskrig i Syrien bryter ut där IS snart blir en del – 2011 USA lämnar Irak  2015 IS utför terrordåd i Paris. 

I anslutning till arbetet med tidslinjen, genomgångar och diskussioner har eleverna sett dokumentären Historien om IS. Efter dokumentären diskuterade vi om islam var lämpligt att ha med i terrororganisationens namn och vi såg också youtubeklipp Not in my name.

Ja, jag tycker att man borde använda DAESH/trampa på, krossa, i tidningarna för att annars låter de som alla muslimer är terorister men det är dom inte. –  Elev 14 år

Jag tycker inte att det ska spela någon roll egentligen. Om man har kunskaper om vad DAESH egenligen är så borde det inte spela någon roll eftersom man ska inte skaffa en egen uppfattning om någon sånt utan man måste veta fakta och om man gör det så kan det lika bra stå ISIS eftersom då vet man redan att det inte har någonting med Islam att göra. – Elev 14 år 

Inför slutuppgiften tog vi upp vårt ordmoln på tavlan igen och diskuterade om vi lärt oss det vi ville lära oss? Det synliggör lärandet men också att eleverna faktiskt fått respons på sina frågor. T.ex. Är IS=Islam?

vet mer om islam

Isis är inte islam eftersom att de bryter mot guds budskap som en troende muslim ska följa som t. ex inte använda våld. Isis använder jätte mycket våld, de dödar och bombar så sjukt många oskyldiga människor som inte har gjort någonting mot isis. Isis har ändå ingen rätt att döda människor oavsett hur mycket de har hånat isis eller någonting annat. Man har inte rätt att ta någon oskyldig människas liv oavsett vad! Isis har även bombat moskér som också är en stor anledning till att de inte är islam. Man bombar inte upp sin heliga byggnad om de påstår att de tillhör islam. Man gör inte så till den religion man till hör! – Elev 14 år  

I daesh så är det inte bara människor som är ifrån Asien som är med eller muslimer för den delen utan det är folk som vill och tycker det är rätt att vara en terrorattack grupp.  Även folk från islam tycker att detta är hemskt och dem skäms nästan över människorna som gör detta och självklart är det ju hemskt. De blir sammankopplade med deras religion men samtidigt så kan man vara religiös och tolka saker på olika sätt och det är nog därför folk tycker att det är islam men när det egentligen handlar om hur man tolkar koranen och Guds ord för att man vill något speciellt. – Elev 14 år

Du som läst elevsvaren tänker kanske: Är det verkligen möjligt att att en åttondeklassare kan ta till sig stoff och komplexa händelsekedjor av det här slaget? Lyckades eleverna med att urskilja hur samhälle – politik och sociala strukturer påverkar religion?Ja, elevsvaren nedan speglar deras lärprocess.

För att göra så att det inte skapas en ny terrorgrupp som isis så tycker jag att man ska försöka göra så att länder inte attackerar tillbaka när de har fått en attack från en terrorgrupp. Jag vet att detta låter jätte omöjligt att försöka få krig att sluta men jag tycker att det verkar som en bra idé eftersom att det är ju pågrund av krig och terroratacker som isis skapades. Jag menar hade usa t. ex inte krigat mot al-quaida som gjorde en terrorattck mot usa år 2001 så kanske inte isis varit lika starka som de är i dagens läge.

ISIS (Daesh) skapades för att i Irak blev sunni muslimerna behandlade dåliga av Al malaki som då styrde Irak då skapades grupper som ville få bort han. det var så Daesh fick personer som gick med i grupper för Sunni muslimerna hade blivit behandlade dåligt under en sån lång tidpunk så då tog dom till våld för att få vad dom ville, och Daesh mål är att få ett eget land och styra där, så om vi inte vill att fler grupper ska bildas behandla alla med respekt och likhet. 

Har det betydelse om elever får inflytande över innehåll och arbetssätt? Jag gav mig ut på en resa som nästan avslutats. Två tredjedelar av klassen ville avsluta arbetsområdet med en större inlämningsuppgift där de fick möjlighet att visa kunskaper om allt det vi arbetat med. Dessa har jag läst nu. Den resterande tredjedelen ville presentera sina kunskaper i form av en talkshow. Efter dokumentären historien om IS dröjde sig 4 elever kvar i klassrummet. De ville fortsätta diskutera, vända och vrida på saker. Så är det med komplexa ämnen, lärandet tar liksom aldrig slut. Jag vet på förhand att de som kommer göra sina talkshower kommer göra fantastiska prestationer. De kommer komma in på främlingsfientlighet, rasism, rädsla, hat och säkert mycket mer som jag inte haft för avsikt att de skulle ta upp.

Innan jag lade upp detta arbetsområdet funderade jag länge på om det var en bra ide’ att undervisa om islam och IS på samma gång. Några valda elevreflektioner från “provet” visar på hur viktigt det är att låta eleverna få reellt inflytande. De känner kanske inte till 9/11. Den värld de möter är inte alltid densamma som den  du och jag möter.  De har inte samma erfarenheter som oss, men många gånger är de så oändligt mycket klokare, och mer insiktsfulla OCH de har mycket att lära oss.

Jag har märkt att en del tror att bara muslimer “onda”. Och folk börjar bli rädda och tycka illa om muslimer bara för att dem har en viss tro och lever enligt en viss religion. Man märker redan nu att folk på stan tar avstånd och tycker illa om någon bara för dem har en slöja eller något som visar att dem är muslim.-  Elev 14 år

Jag själv vet inte så mycket om Islam egentligen, men jag tycker att det är en “främmande” religion och jag har fått den synen själv eftersom att jag inte har så mycket erfarenhet. Men jag har fallit för allt det som skrivs i media och jag tycker att religionen är lite obehaglig. Jag är inte rädd för själva religionen, utan för vad människor kan göra för sin religion och för att få makt. – Elev 14 år

Den tid som elever tillbringar utanför skolan i ett livsperspektiv uppgår till åttio procent. Vilket gör att elever kommer med föreställningar och erfarenheter som påverkar hela lärprocessen.  Av skolverket tillfrågade experter  t.ex. Marianne Dovemark, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, slås också fast att om elever upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll och hur den utförs lär de sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar. 

Daesh är den arabiska motsvarigheten till ISIS/ISIL som betyder Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten (på arabiska: ad-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wa al-Sham)

Att diskutera:

  • På vilket sätt är elevinflytande en framgångsfaktor i din undervisning?
  • Kan det finnas risker med elevinflytande?
  • På vilket sätt märks höga förväntningar, formativ undervisning och synligt lärande i din undervisning?
  • Forskning pekar på att höga förväntningar, formativ undervisning och synligt lärande är framgångsfaktorer för ett framgångsrikt lärande. Du kan läsa mer om dessa framgångsfaktorer på KVUTIS.

Material som använts under arbetets gång:

Historien om IS

https://www.youtube.com/watch?v=oenCjY696fs

Not in my name

https://www.youtube.com/watch?v=hAxIOC8Zisc

Not in my name

https://www.youtube.com/watch?v=IbZ0dpf8lkY

Flykten från IS av Dokument Utifrån SVT

Terrordåd Paris Bataclan

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/jesse-hughes-upptr%C3%A4dde-i-bataclan-under-terrorn-i-paris-ber%C3%A4ttar-om-den-fruktansv%C3%A4rda-kv%C3%A4llen-3289274 

Förintelsen 

http://www.svtplay.se/genre/forintelsen

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/760989-1-69-bilder-som-visar-varfor-vi-inte-for-glomma-forintelsen

Filmer från SLI 
Vi tittar på världsreligionerna islam
Koranen
Underverk i världen Tempelberget i Jerusalem
Israel Palestina en intro
Israel Palestina den judiska grenen
Israel Palestina religion som faktor
Från Sverige till himlen shiaislam

 

Vilka möjligheter och risker finns med elevinflytande?

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/vilka-mojligheter-och-risker-finns-med-elevinflytande-1.195587

Share Button

3 reaktioner på ”Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *