Flipgrid – kul och användbart!

I mitt förra inlägg försökte jag lyfta att elevernas upplevelser runt ”rolig undervisning” inte nödvändigtvis måste innebära att läraren har individanpassat lektionen genom att göra flera olika planeringar. Min erfarenhet av detta är ju många gånger att jag känner stress och får dåligt samvete för att jag inte hinner till alla som behöver stöd och vägledning med just sitt material eller sina uppgifter, om dessa är alltför olika. Många gånger föredrar jag alltså att differentiera samma uppgift i stället, så att den kan utföras på ett enkelt, utvecklat eller väl utvecklat sätt.

Jag älskar struktur och enkla sätt att följa mina elevers utveckling och när min språkkollega Suzanne Hall för en tid sedan tipsade mig om Flipgrid blev jag förtjust i detta enkla, överskådliga, digitala verktyg . Genom detta inlägg har jag möjlighet att sprida min nyfunna dokumentationsmöjlighet, så varsågoda! Den är helt gratis.

Jag vill ofta att eleverna ska spela in olika inslag för att främst formativ bedömning ska kunna ske även utanför klassrummet. Inom lektionens ram hinner jag helt enkelt inte bedöma alla tillräckligt många gånger som jag skulle önska. Vissa elever har då  t.ex. använt Youtube, andra sina mobiler och inspelningsvarianterna har varit många och ofta fått problem och varit svåra att hitta i systemet. Flipgrid låter alla dessa små irriterande hinder försvinna. Jag har använt Flipgrid i alla mina grupper och funnit att det är ett värdefullt tillskott till mina möjligheter att sätta rättvisa betyg. Dessutom tycker eleverna, när de väl har kommit över den första ”skräcken” att både se och höra sig själva, att det är kul att spela in sig själv. Jag har också märkt en oerhörd skillnad hos elever som i klassrummet är tysta och blyga. De är lugnare, mer i balans och levererar påtagligt bättre när de slipper åhörarpressen och tidsstressen att leverera på en given sekund.

Flipgrid fungerar så här:

  • Läraren skapar ett konto på flipgrid.com
  • Genom att följa anvisningarna skapar man sina ”grids”. Jag rekommenderar en grid per grupp/klass man har och ger eleverna sedan endast inloggningskoder för enskilda uppgifter man skapar och vill ha inspelade.
  • Inspelningstiden varierar från 30 sekunder till 5 minuter, vilket jag trodde skulle vara en alltför kort inspelningstid, men det har visat sig att man hinner ganska mycket på 5 minuter. För mig som språklärare är det tillräckligt för bedömning i alla fall.
  • Efterhand som läraren och eleverna blir vana vid Flipgrid, kan man pedagogiskt anpassa uppgifterna mer och mer. Man kan skapa E, C, och A-nivåer, man kan ha renodlade inläsningsuppgifter för att kontrollera uttal och intonation, man kan be eleverna läsa upp egna skrivproduktioner, 2-4 elever kan spela in diskussioner, grupparbeten, dialoger och andra dramatiseringar, elever som har varit frånvarande kan göra övningar utan att hindra fortsatt undervisning, en elev som har rätt att svara muntligt på provuppgifter kan göra det, o.s.v.
  • Räcker inte 5 minuter, kan man ju alltid göra en inspelning till, del 2,3,4 om man så önskar.

Avslutningsvis ett litet exempel! Hoppas att ni kommer åt det! Hur som helst: Ha nu så kul med Flipgrid!

Länk till Flipgrid

Att diskutera:

  1. Har du andra exempel på inspelningsmöjligheter? Är de bättre/sämre?
  2. Om du inte låter dina elever göra inspelningar, hur gör du för att bedöma alla lika ofta och lika mycket ur ett formativt och rättvist perspektiv?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Naverlönnskolan | cornelia.falkentoft@skola.svedala.se

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *