Film & Fanfiction i språkklassrummet

Hur fångar vi våra elevers intresse? Hur får vi dem att tycka att skolarbetet är intressant och roligt? Hur får vi dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer?

Enligt Skolenkäten hösten 2015 i skolår 5 och 9 är det just där vi ofta brister. Eleverna tycker sällan att skolarbetet är intressant eller roligt och vi lyckas inte fånga deras intresse och nyfikenhet på ett sådant sätt att de får lust att lära mer, dvs att de av egen drivkraft går vidare.  Hur gör vi egentligen för att skapa undervisningssituationer där elevens egen lust att lära väcks?

Samtal, förtroendefulla relationer och ett samarbete i och om lärandet mellan lärare och elever är några bitar som lyfts som viktiga för lusten att lära. Som engelsklärare står jag dessutom inför uppgiften att skapa en undervisning som motiverar en elevgrupp som daligen omges av det engelska språket, på olika sätt. Film, musik, Internet och spel är många ungdomars intresse och fyller en stor del av deras fritid. Det är också där som de fångar upp, lär sig och använder sin engelska utanför klassrummet, i autentiska situationer som de själva valt  och som intresserar dem och motiverar dem att lära sig mer. Hur återskapar jag då denna situation i klassrummet? Hur får jag mina elever att känna att det är på riktigt?

Jag älskar att se på film och gör det ofta. En bra film engagerar och intresserar. Dessutom lär jag känna och får ta del av andra människors liv och upplevelser, blir familjär med platser av olika slag och får  kanske t o m kunskap om händelser som satt avtryck i våra historieböcker. På sätt och vis kan jag åstadkomma samma med hjälp av 12837595_1241561602540618_583470510_oen väl vald bok, men jag upplever att film för många elever är mer engagerande.

Film har alltid, på olika sätt, varit en del av min undervisning oavsett om det handlar om svenska, engelska eller moderna språk. Jag visar filmer och delar av filmer för att väcka engagemang, inspirera och skapa en gemensam utgångspunkt för att träna och att utveckla samtliga språkliga förmågor. Med årets nior i engelska har jag dock valt att göra tvärtom. Filmen är inte en del av ett övergripande arbetsområde eller en del i en helhet, utan den är utgångspunkten och utifrån filmen skapar vi en helhet. Valet av film får alltså avgöra vad vi samtalar kring, skriver om eller skapar egna dramatiseringar, filmklipp, tal eller låttexter. Vi har valt att kalla projektet för film och fanfiction. Fanfiction innebär att det vi skapar, skapar vi med utgångspunkt i originalets värld, dvs filmen som vi har sett. När eleverna skriver eller på annat sätt skapar använder de karaktärer och platser som redan är etablerade i filmen. Dessa kan sättas in i nya sammanhang och nya situationer eller t o m interagera med rollfigurer som inte har funnits med i filmen för att på så sätt låta nya situationer uppstå och skapa nya berättelser.

Första filmen i vårt gemensamma arbete föll på Invictus. Jag som lärare stod för valet. Filmen därefter kommer eleverna gemensamt att få välja. De har redan lämnat in sina listor på filmer som alla måste se och nyfikenheten är stor. Vilka två eller tre filmer kommer de att få välja mellan? Film har på så sätt i ännu större utsträckning än tidigare blivit ett samtalsämne mellan mig och mina elever. Ett samtal som gör att vi lär känna varandra lite bättre och får en glimt av varandras liv utanför skolan. Ofta upptäcker vi att vi har sett och ser på samma filmer och kan prata om handling och karaktärer, men lika ofta kan vi få tips av varandra om filmer som vi inte sett.

Invictus, som speglar både en del av Nelson Mandelas kamp för de svartas rättigheter och Syd Afrika blev vår första gemensamma utgångspunkt. En film som också väcker tankar kring idrottens betydelse och hur vi kan kämpa för och också uppnå våra drömmar. Eleverna har samtalat, skrivit sina egna fanfictiontexter och också skapat tal eller skrivit låttexter. Texterna har vi förutom i google classroom även publicerat på fanfiction.net . Det innebär att även andra, utanför klassrummet, kan ta del av dem och ge respons.

“Why would skin colour make a difference? Why would it even have to be noted? Does it really matter? It doesn’t, but it still makes a difference in today’s society. Wouldn’t it be wonderful if that difference would disappear?  (J. Hylén)”
Talen och låttexterna har finslipats under den gångna veckan. Eleverna har övat, övat och övat i olika parkonstellationer och i mindre grupper. Precis som med texterna har de under lektionstid fått respons av mig, men också själva arbetat med two stars and a wish för att utveckla sina framförande. Det är inte heller bara de skrivna texterna som har utgått från karaktärerna och platserna i filmen, utan även samtalen, talen och låtarna. Eleverna har helt enkelt fått kliva in i rollen av någon av filmens karaktärer, en karaktär som de själva valt, och sedan samtala och också skapa sina tal och sina låttexter. I fredags njöt jag när eleverna rakryggade och med blicken utöver klassrummet ställde sig upp och talade. Vi som lyssnade log igenkännande och emellanåt var inte ett öga torrt, inte ens mitt. Vi blev alla berörda, på riktigt. En grupp har t o m valt att publicera sin låt på YouTube. Feel free to listen!

För att kunna entusiasmera och fånga våra elever, för att få dem att bli motiverade och drivande är det många pusselbitar som behöver falla på plats.  Det är inte enkelt. Relationsskapande situationer, förtroendefulla samtal, ett klassrumsklimat där eleverna känner sig sedda och uppskattade som människor och vår förmåga att möta elevernas intressen och få undervisningen att bli lite mer på riktigt är några av de viktiga bitarna. Film och fanfiction, som på många olika sätt ligger nära elevernas vardag utanför skolan,  är för mig en möjlighet att motivera eleverna att ta ansvar för och känna engagemang för sitt eget lärande.

Att diskutera:
1. Hur skapar vi motivation och lust till lärande i våra klassrum?
2. På vilka sätt använder du film i ditt klassrum?  Vilka möjligheter skapar användandet av film i dina ämnen?
3. Hur kan vi använda fanfiction och rollspel för att fånga elevernas motivation och lust att lära även i andra ämnen än språk?

Källor:
Att använda film i undervisningen
Film, språk och hur man sår ett intressefrö
Linnéuniversitetet, Växjö
Lärarens roll och metoder för att motivera elever,
Skolenkäten hösten 2015

Share Button
Om författaren

3 reaktioner på ”Film & Fanfiction i språkklassrummet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *