“Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå” – Problemskapande beteende

Dagligen går barn till skolan med känslan av att inte passa in, rädda för att bli missförstådda och lämnade utanför. Det kan vara barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för andra. Det kan vara barn som är bråkiga och aggressiva. Eller barn som på ett eller annat sätt väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem runtomkring. Det är barn som oftast kommer till skolan, olyckliga, otrygga och ledsna. Barn som genom sitt beteende och handlande ofta misslyckas med sitt skolarbete och har svårt att få nära och förtroendefulla kamratrelationer. Barn som ofta får möta andras besvikelse och ilska. I detta inlägg skall jag ge en bild av hur jag jobbar för att bemöta och stötta elever med beteendemässiga problem. En bild inifrån mitt klassrum som på sikt förändrat mitt sätt att vara lärare, för alltid.

Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå.
Jag tvingar dig aldrig att se på mig.
Utan har lärt känna vad som är bäst för dig.
Du trivs bäst vid klassrummets fönster.
Den platsen är viktigt för dig.
Det har du aldrig sagt men både du och jag vet.
Att fönstret ger dig trygghet och ro.
Det behöver du aldrig berätta för mig.  

Du ligger gärna på bänken när jag högläser.
Ibland undrar jag om du verkligen förstår.
Men dina härmande ljud och inlevelse avslöjar dig.
Du balanserar på stolen när du skriver.
Du står upp eller ligger på golvet.
Du testar för att veta.
Jag vet att det funkar för dig.
Dina texter berättar det för mig.

Du sitter vid den bredaste av bänkar.
Där får du den plats du behöver.
Jag får inte sitta mitt emot.
Bredvid brukar dock gå bra.
Dina klasskompisar sitter runt omkring.
De accepterar och respekterar.
Ni leker ibland på rasten.
Men oftast leker du ensam.

Ögonkontakt är inte din grej.
Men du hör ju ändå.
Din kropp berättar nästan allt om dig.
Den är tydlig som orden.
Det tog mig dock tid.
Att lära och förstå.

Du är min elev som alla de andra.
Vi har bara ett hemligt sätt att förstå varandra.
För dig är allt självklart.
För mig är det ganska svårt.
I dina ögon gör jag ofta fel.
Det tycker du inte om.
Det visar du tydligt.
Du blir arg, skriker, river sönder eller gömmer dig under bänken.
Då finns jag nära, väntar och låter dig vara.
Det var mitt fel.
Det är inte värt att gå på.
Snart finner du ro och hittar tillbaka.
Då brukar du krama.
Sedan prata. 
Det är då jag lär mig hur du vill att jag skall vara.  
Tills nästa gång, om vi hamnar i samma.

Nu skrattar du oftast åt mina misstag.
Det är det tydligaste svaret jag kan få.
Det berättar att vi förstår.
Hur du är du och jag är jag.
Och tillsammans är vi två. 

Idag är eleven långt fram i sin skolgång. För med rätt stöd kan dessa barn bli förstådda, de kan passa in och slippa bli lämnade utanför. Med rätt hjälp, förståelse och kunskap ökar möjligheten till utveckling och lärande även för barn med beteendeproblem. Det krävs dock ett strukturerat och genomtänkt arbete. Det krävs starka och trygga relationer, såväl mellan elev och lärare som skola och hem. Det behövs långsiktiga strategier och ibland också stöd från personal med medicinsk, psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk kompetens. Det behövs ett fungerande och nära elevhälsoteam. Men dessutom behövs det vilja, mod och tro. Vilja att hjälpa, mod att misslyckas och tro på att alla kan lyckas!

Att diskutera:

  1. Hur ser ert arbete kring elever med utvecklingsstörning, autism, ADHD eller andra utvecklingsmässiga svårigheter ut idag?
  2. Vad skulle ni behöva utveckla/förändra för att bemöta elever med problemskapande beteenden på ett bättre sätt?
  3. Hur ser ert långsiktiga arbete ut för elever med beteendeproblem? (Verksamhetens mål, förberedelser, överlämningar, kompetensutveckling osv.)

Läs också Johan Sanders Lågaffektivt bemötande – metod och förhållningssätt

(Tack till Christan Walz och Veronica Maggio för inspiration till inläggets titel och innehåll)

Share Button

5 reaktioner på ”“Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå” – Problemskapande beteende”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *