Fältstudier – ett elevaktivt arbetssätt

Karta över Bara, av Grillo
Karta över Bara, av Grillo

Nästa termin tar sitt avstamp i den termin vi nu håller på att avsluta.  Det innebär att jag som lärare måste fundera över vad eleverna behöver träna mer på och vilka uppgifter som passar för detta. Med detta som utgångspunkt är det också viktigt att väva in elevernas utvärdering av olika arbetsmoment och arbetsmetoder och på så sätt hitta en bra plan inför hösten.

I en av mina klasser har några elever uttryckt att de upplever att de “bara läser och skriver” och att de vill vara mer ute och röra mer på sig. Efter vidare intervjuer blir min tolkning att dessa elever vill arbeta mer undersökande utanför skolan vilket jag har tagit till mig och börjat fundera mer över. Att arbeta med fältstudier i geografi har lyfts fram i LGR11 och detta är inget nytt för mig men jag känner att det är ett område där jag kan vidareutveckla min undervisning att omfatta fler områden kring det centrala innehållet,  Jag anser dessutom att det är något man kan jobba med även i de andra so-ämnena.  Därför har jag nu bestämt mig för att använda vår närmiljö mer i undervisningen och på så sätt göra eleverna mer aktiva genom olika studier.  Det jag kan konstatera är att även om undervisningen omfattar fältstudier är det svårt att INTE därtill läsa, skriva och tala. Jag tror dock att dessa moment kan bli mindre tunga för vissa elever om de varvas med miljöombyte och fysisk aktivitet.

Min uppfattning är att lärare i de yngre åren arbetar mer undersökande i närområdet än vad lärare i de äldre åren gör. Om det stämmer, kan man fundera över vad det beror på. Kan det vara så att vi som undervisar i de äldre åren tror att eleverna inte uppskattar den typen av arbete eller att vi inte litar på att “släppa ut” dem med eget ansvar att genomföra olika studier? Det kan också vara så att vi i jakten på att träna elevernas olika förmågor och utveckla deras kunskaper i kombination med tidsbrist ofta planerar undersökande arbetssätt med stöd av framförallt digitala verktyg. Detta är inte fel, tvärtom är det något vi ska träna våra elever i men vi får inte glömma att det finns ett stort värde i att låta eleverna vara fysiskt aktiva och upptäcka och lära med alla sina sinnen. Detta kan innebära intervjuer, studier av kartor, besök och dokumentation av platser i närområdet.

Jag har under de senaste åren utarbetat ett par arbetsområden som baseras på fältstudier.  I arbetsområdet Bara – idag, igår och i framtiden tar vi avstamp i det gamla Bara och undersöker Bara gamla by på 1800 talet utifrån kartor och besök i byn med fokus på storskiftet och industrialiseringen. Vi analyserar även vad dessa förändringar betydde för samhället och människorna i Bara. Därefter får eleverna utforska dagens Bara genom att jämföra platsen med hur den såg ut på i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. De ska även analysera vad utvecklingen i  området har betytt för människorna, samhället och miljö i Bara. De måste ta sig till platsen och dokumentera med foto. Sina resultat redovisar de sedan för sina klasskamrater.

Nästa steg är att eleverna får i uppgift att arbeta med framtidens Bara. I Bara byggs det mycket just nu och dessa byggen samt framtida byggplaner använder vi för att fortsätta analysera samhällets utveckling och vad den betyder för människor, samhälle och miljö. Ytterligare en del i arbetet består av att eleverna utifrån en angiven plats i Bara får göra egna fikitva detaljplaneringar och därtill en analys av dess innebörd för människorna, samhället och miljön.

Ett annat område där jag provat på att använda fältstudier är inom lag och rätt. Jag har då låtit eleverna besöka och dokumentera trygga och otrygga platser i Bara. De har fått analysera platserna, jämfört dem och tänkt ut alternativa lösningar på hur en otrygg plats kan bli trygg.

Ytterligare ett område som passar för fältstudier är studier av produktion och konsumtion av varor. Jag brukar låta eleverna gå till ICA för att undersöka och dokumentera olika varors ursprung för att därefter analyserar hur vårt sätt att producera och konsumera påverkar miljön.

Jag är glad att mina elever har utmanat mig med sina önskemål, det driver mig och utvecklingen av min undervisning framåt. Planeringen inför hösten har börjat men först väntar sommarlov………..

Att diskutera:

  • Vilka geografiska företeelser eller frågeställningar i er skolas närhet lämpar sig för fältstudier?
  • Vilket centralt innehåll passar för fältstudier inom de ämnen du undervisar i?
  • Hur kan man göra eleverna delaktiga i planeringen av fältstudier?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

En reaktion på ”Fältstudier – ett elevaktivt arbetssätt”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *