Ett litet tillägg om Kims prov

De positiva erfarenheterna från att återkoppla prov med metoden Kims prov och alla goda idéer från kollegor runt om i landet har gjort att jag gått vidare och testat ett par olika varianter som jag tänkte att jag bara helt kort skulle redovisa.
I kemi har mina elever haft prov i ämnet livsmedelskemi. I stället för traditionell genomgång av provet använde jag mig av Kims prov med några förändringar. Inga av Kims svar var fel men var av olika kvalité när det gällde användandet av begrepp, resonemang mm. Anledningen till att jag inte presenterade några felaktiga svar var dels att eleverna i hög grad hade svarat på ett korrekt sätt men framför allt ville jag inte att några felaktiga svar skulle fastna och sitta kvar som missuppfattningar. Syftet med Kims prov är ju det motsatta. Eleverna fick gå igenom Kims prov och skriva kommentarer till hens svar. När de var färdiga fick de ut min bedömningsmall som jag gjort till provet. Efter ha jämfört den med Kims prov en liten stund avslutade vi med en diskussion om hur olika svar kan vara rätt men ha olika kvalité. Här blev alltså fokus på nivåer  snarare än själva innehållet och det fungerade bra. Ett effektivt sätt att till exempel visa eleverna hur ett utvecklat resonemang kan se ut.

I det andra fallet hade vi ett matematikprov som byggde på de nationella prov som skolverket länkar till från sin hemsida. Efter provet fick eleverna rätta Kims prov med hjälp av bedömningsanvisningarna som hörde till uppgifterna. På så sätt fick vi både fokus på innehållet och bedömning. Som avslutning fick de tillbaka sina egna prov och kunde då jämföra sina redovisningar med Kims och med bedömningsmallen. I det här fallet tappade en del elever fokus när de kom till de svåraste delarna. Slutsatsen jag drar av detta är att det är viktigt att man som elev har kunnat göra någonting på uppgiften så att de har något att utgå ifrån när de jobbar med genomgången. Det visar än en gång hur viktigt det är att välja/konstruera uppgifter med stor omsorg. I övrigt fungerade det lika bra som förra gången.

Share Button

2 reaktioner på ”Ett litet tillägg om Kims prov”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *