Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven.

Tina 7
Mystisk maskin

Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen.

Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat “Teknik i vardagen”.

Inledning
Vi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna  funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans.  Bilderna var på de olika enkla maskinerna. Därefter fick eleverna en stödmall till hjälp när de skulle söka fakta och kunskap om dessa maskiner. Fakta fick de genom korta microföreläsningar av mig,  samt enkla texter och filmer som jag tilldelade dem på Google classroom.

IMG_3947
Stödmall med fakta

Grupparbete med film i Imovie
När alla elever hade ganska mycket kunskaper om de enkla maskinerna blev de indelade i grupper om ca 3 elever. De fick välja en av de enkla maskinerna och skulle sedan presentera denna i en film med hjälp av Imovie. Eleverna hade inte mött Imovie i undervisningen tidigare. En del hade väldigt mycket kunskap eftersom de på egen hand använt det hemma,men för de flesta var det nytt. Därför använda vi några lektioner till att lära oss detta program, så att att alla skulle få de grundläggande kunskaperna. Efter tips från min arbetskollega Gustav Björk som hållit i en workshop kring Imovie ,utgick jag från en instruktionsfilm. Denna är några år gammal, men tar upp det mest grundläggande kring hur man hanterar bilder, filmklipp, samt lägger till ljud på Imovie. Filmen heter “Konsten att koka ett ägg”. Eleverna fick sedan en både muntlig och skriftlig instruktion , som lades ut i Google classroom.

Tina 4
Instruktion till arbetsuppgiften “film om en enkel maskin”.

Arbetsuppgiften fångade eleverna och alla var väldigt engagerade. Eleverna tränades och bedömdes i (hämtat från kunskapskraven i teknik) :

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. (E – nivå)

Resultatet blev korta filmer,  som de  sedan visade upp för varandra och på TV-skärmen på Marbäcksskolans “torg”.

Tekniska produkter och tekniska lösningar
Nu tog jag  inspiration och använde mig av  Skolverkets arbetsområde  “Undersökningar av tekniska lösningar”. Jag gick först igenom och pratade om  enkel skissteknik med eleverna. Det finns en kort film med lite kring vad man kan ta upp, samt en text om det här “Skisser, ritningar och modeller.

Eleverna fick sedan arbeta med både tekniska produkter (saxen och vitlökspressen) och en teknisk lösning (cykeln).

Tina1
Undersökning av teknisk produkt.

Genom att undersöka tekniken i vardagen fick eleverna verktyg att förstå tekniska lösningar som omger dem, till exempel hur de fungerar, hur de används, vilka material de är gjorda av och hur ingående delar samverkar. Det som fångade elevernas lärlust alldeles extra var när  de fick rita och skriva ner förslag på förbättringar av produkten/systemet. Jag tror faktiskt att det kan finnas en och annan blivande uppfinnare i årskurs 4 på Marbäcksskolan. Det ger eleverna också möjlighet att få förståelse för hur tekniska och naturvetenskapliga principer används i olika lösningar.

Mystisk maskin eller händelsebana
Jag avslutade med att låta eleverna i nya grupper få göra mystiska maskiner eller händelsebanor. Detta för att utveckla och kunna bedöma(hämtat från kunskapskraven i teknik) :

Att eleverna kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska  modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. (E – nivå)

Eleverna fick även här en instruktion, som både gavs muntligt och lades ut i Google classroom.

Tina 6
Instruktion till arbetsuppgiften “enkla maskiner projekt”.

Alla eleverna var tvungna att lämna in vars en egen skiss. Jag försökte hinna med att ge varje grupp formativ feedback när deras skiss var klar och innan de började att bygga. En del hade ganska vilda ideér i början, som de sedan märkte inte gick att omsätta. Vi fick göra en hel del gemensamma genomgångar där vi tillsammans pratade om och visade på hur man t ex kan överföra kraften man får när man låter en kula rulla ner i en hink som hänger i ett block och att denna sedan i sin tur ska lyfta en hävstång. Vi tittade också på en hel del filmklipp på Youtube där amerikanska elever lagt ut och visat sina “Simple machine projects”. Resultat blev till sist fantastiskt kreativa “mystiska maskiner” eller händelsebanor” . På eget initiativ önskade eleverna visa sina projekt i filmer med hjälp av deras nya favoritsätt att redovisa Imovie.

IMG_3954

Jag vill avsluta med att slå ett slag för tekniken. Det ökar lärlusten hos eleverna och det är ett ämne där jag lyckats få in mer elevinflytande än jag ibland annars får. En lärdom jag tagit av detta i bakspegeln är att det blivit ännu bättre fysiska modeller och mindre huvudvärk för mig själv om jag samarbetat ämnesövergripande med träslöjden.

Kunskapskrav och centralt innehåll
När man tittar på  kunskapskraven i teknik,  så är de färre och inte samma som i övriga NO-ämnen. Det centrala innehållet är ganska omfattande. Viktigt tycker jag är att eleverna får möta alla kunskapskraven för årskurs 6 hela tiden genom en progression.

Det finns väldigt bra undervisningsstöd  i teknik från Skolverket. Där har jag hittat både bra filmer om undervisning i teknik samt inspiration och upplägg till flera arbetsområden för både årskurs 1-3 och 4-6.

Ett alldeles nytt och bra läromedel som jag tycker verkligen får med utvecklingen av alla kunskapskrav i teknik hos eleverna är ” Boken om teknik” av Hans Persson . Boken innehåller många förslag och ideér kring hur man kan arbeta och utveckla förmågan  att välja handlingsalternativ som leder framåt genom att arbeta praktiskt. För mig behöver eleverna förvärva teoretiska kunskaper i teknik genom praktiskt arbete.

 

tina3

Här hittar du hela den “Pedagogisk planeringen“. Hoppas du också fått lust att planera ett teknikprojekt.

Att diskutera

 1. Teknik är ett lika viktigt ämne som de tre NO-ämnena. Hur säkrare ni att era elever får tillräckligt med undervisning i detta ämne?
 2. Vilka arbetsområde i teknik möter eleverna i de olika årskurserna och får de utveckla alla kunskapskraven?
 3.  Vilka undervisningsstöd använder ni er av i teknik och vilka kan ni tipsa varandra om?
 4. Planera upp ett arbetsområde i teknik ( gärna ämnesövergripande tillsammans med träslöjden)!
Share Button

14 reaktioner på ”Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven.”

 1. Härligt att läsa om er projekt. Tar med mig er lektionsplanering inför höstterminen då våra elever ska ha slöjd och vi kan starta ett samarbete med våra slöjdlärare. Vi har redan pratat om möjligheterna till ämnesövergripande arbete där bland annat slöjd och bild ingår.

 2. Ni ska absolut samarbeta med såväl bild- som slöjdämnet. Och glöm för den delen inte fysiken. Enkla maskinerna är de allra bästa tänkbara dörröppnarna till ämnesövergripande områden!

 3. Hej,
  Blir så inspirerad! Kan dock inte komma åt den pedagogiska planeringen via länken. Får ett meddelande om att jag inte har behörighet. Vad krävs för att få det?

 4. Hej!
  Jag tycker det här verkar mycket intressant, men kommer inte åt planeringen. Jag har skickat i väg en begäran om åtkomst, men inget händer. Skulle så gärna vilja ta del av detta.

 5. Hej! Blir också inspirerad av detta projekt! Ser planeringen men undrar om instruktionerna till arbetsuppgifterna finns någonstans?

  1. Hej Anna!
   Hej !
   Jag har nu lagt in länkar till arbetsuppgifterna under de grönmarkerade orden i bloggtexten. Kul att du vill använda lite av mina idéer i teknik. Allt gott! Kristina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *