Ett år med forskarskolan CSIS

Tiden rusar iväg och nu är det redan ett år sedan jag kastade mig in i forskarvärlden. Ett antal obligatoriska kurser har klarats av samtidigt som min forskaridé har stötts och blötts och slutligen blivit något som inom kort skall omsättas till ett projekt. Nu börjar jag känna mig som en forskare.

En av de stora omställningarna under året var att inse att jag hade en arbetsplats till utöver Svedala kommun och Klågerupskolan. Nya kollegor, arbetsplatsmöten, datorsupport, administration med mera följde med forskaruppdraget och det var jag inte beredd på. Jag hade bara sett mig själv i detta. Nu känns det som en fördel och ett stöd, jag har två jobb, som dessutom hänger ihop, och det är roligt.
Processen har varit och är fortfarande viktig, samtalen med mina handledare, seminarier och den ständiga kommunikationen med mina kollegor är avgörande för att jag skall komma vidare. Min plan är att jag skall undersöka lärares egna berättelser om undervisning som skapat engagemang hos eleverna. De deltagande lärarna skall också få reflektera över och resonera om vad engagemang är för något och vilka faktorer som skapar engagemang. Studien skall visa hur det ser ut när lärarna upplever att eleverna blir engagerade och vilka faktorer som påverkar engagemanget.

En viktigt del av mitt arbete är vilken naturvetenskap som kommuniceras och hur den kommuniceras. Det finns många aspekter av innehåll som ryms i NO-undervisningen. Det handlar både om begrepp, modeller och teorier och det naturvetenskapliga arbetssättet men även naturvetenskap som samhällsfenomen. Alla dessa aspekter är representerade i läroplanens förmågor och kunskapskrav. Här finns det anledning att reflektera över vilken naturvetenskap som skall rymmas i undervisningen och hur man motiverar naturvetenskapens roll i skolan. Hur hittar man balansen mellan förberedelse för vidare studier i NO och kunskap som är relevant för alla? Här finns det många begrepp att reda ut, t ex pure science, science for all, scientific literacy, nature of science etc.

Under året har jag producerat ett antal texter där jag kopplat mitt projekt till olika perspektiv av forskning. Det har handlat om hur man formulerar sina forskningsfrågor, olika val av metoder och hur man kommunicerar naturvetenskap på olika sätt, både i skolan och utanför. Vi har haft seminarier där vi läst varandras arbete och diskuterat  innehållet på djupet. Att ha kollegor som verkligen har satt sig in i hur man tänkt och vad man gjort och sedan delar sina åsikter har varit otroligt givande. I februari är det 25% seminarium, då skall allt arbete granskas av en extern opponent. När det är avklarat hoppas jag kunna dra igång min studie. Jag är färdig med första delen av metoden och har efter idogt detektivarbete samlat kontaktuppgifter till de lärare som jag tänker bjuda in att delta. Jag har redan gjort en liten förstudie och utifrån den har jag höga förväntningar. Det hela känns mycket spännande.

Det finns en sak som jag skjutit framför mig hela året och det är att börja skriva på engelska. Den största delen av litteraturen har varit på engelska men steget att också skriva på engelska har känts som ett rejält kliv att ta. Men det är med det som så mycket annat – “just do it”.

God Jul och Gott Nytt ÅR, hoppas att ni följer mig i mitt forskningsprojekt under nästa år.

 

Att diskutera

  • Hur kan vi använda forskande lärare som ett stöd för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
Share Button

En reaktion på ”Ett år med forskarskolan CSIS”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *