Endorfinkickar och konstgräs

Naturvetenskap är något man gör i skolan eller på sitt arbete, inte något som påverkar mig en vanlig sketen tisdag. Eller?

De senaste åren har jag inlett varje nytt läsår med en uppgift att eleverna skall  rita en bild till rubriken “Vad naturvetenskap betyder för mig”. Tanken är att jag skall spara bilderna för att tillsammans med eleverna så småningom kunna se om det skett någon utveckling i deras förhållande till naturvetenskap. Ett “Brevet till mig själv” i NO-tappning. Tre teman går att urskilja i deras bilder. Det är olika faktabegrepp t ex elektricitet, laborationsmaterial som bägare och brännare samt naturen med växter och djur. Det finns också något enstaka exempel på mer komplexa samband som fotosyntesen. Bilderna är givetvis mest färgade av den NO-undervisning de mött i skolan men någon koppling mellan naturvetenskap och deras eget liv är svårt att se. Det behöver i sig inte vara något stort problem för elevernas intresse. De flesta elever gillar NO och tycker att det är spännande men om vi vill att eleverna skall ha ett förhållande till naturvetenskap även som vuxna måste undervisningen upplevas som relevant. Naturvetenskap som roligt och viktigt.

NO-undervisningen i skolan är inte bara begrepp och modeller även om det är en mycket viktig del, utan det teoretiska innehållet har eleverna ingen grund att stå på när de skall använda naturvetenskap. Mycket av undervisningen handlar om att sätta naturvetenskap i ett sammanhang. Oftast innebär det att läraren försöker visa på vardagsanknytningar. Man utgår från naturvetenskapen och sedan ger man exempel på hur den kan kopplas till fritidsaktiviteter eller saker som finns hemma. Många gånger blir det lite krystat och inte så spännande. Undervisningen missar det som kallas “novelty factor”, saker som är okända och häpnadsväckande. Att åskådliggöra NO med vad som finns i städskåpet eller det som händer på innebandyträningen kittlar inte elevernas  fantasi och är inte så intresseväckande.
Trots vardagsanknytningarna inträffar det då och då att en inser att elever inte riktigt har förstått vad själva naturvetenskapen är för något. Vad är det som gör naturvetenskap till naturvetenskap? Bristen på förståelse hindrar dem från att se vilken roll naturvetenskap har i vårt samhälle. Det finns forskning som hävdar att det räcker inte med bara utmana elevers föreställningar och naturvetenskapliga begrepp och modeller. Vi måste också utmana deras bild av vad naturvetenskap är för något. Därför kan det vara värt att vända på resonemanget och inte krydda NO-undervisningen med vardagsexempel utan istället utgå från omvärlden och se hur den kan förklaras med naturvetenskap.
I min undervisning återkommer jag hela tiden till vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt innebär,  att naturvetenskapliga förklaringar är de bästa vi känner till just nu, att de bygger på observationer och fakta och de blir allt bättre eftersom de granskas och prövas systematiskt. Jag har skrivit lite mer utförligt om detta tidigare, t ex här: https://1larare.svedala.se/vad-ar-naturvetenskap-en-svettig-historia-om-no-i-arskurs-6/.

Här följer några exempel på uppgifter som innebär att använda naturvetenskap för att beskriva och förklara saker i vår omvärld med syftet är att öka elevernas förståelse för vad naturvetenskapens karaktär.

–  Läs autentiska bloggtexter där människor skriver om sina liv och leta efter innehåll som kan förklaras med hjälp av naturvetenskap. I bloggar finns allt från beskrivningar av sjukdomar, stress och kärlek till trädgårdsarbete, husrenovering och sällskapsdjur. Eleverna brukar konstatera att det är svårt att hitta saker som inte kan diskuteras ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

– Utgå från en serie en serie påståenden diskutera om de är sanna eller falska.

Påverkar naturvetenskap…

  • Priset på en Big Mac?
  • Hur man mår?
  • Snapchat?
  • Krig och fred?
  • Var någonstans en kan åka på semester?
  • Vad som severas till lunch?
  • Malmö FF:s match i champions league-kvalet?
  • Vad en kommer kunna göra när en blir gammal?

Vart en kan åka på semester kan diskuteras utifrån hur olika transportmedel fungerar men också hur semesterresor påverkar klimatet. Känslan en får av att få reaktioner på ens inlägg på sociala medier eller varför konstgräs kan avgöra fotbollsmatcher är också spännande att diskutera. Många elever menar att allt kan ha en naturvetenskaplig vinkel och det ger tillfälle att prata om när det är mer lämpligt att beskriva saker på andra sätt. En landskapsmålning kan beskrivas  ur ett naturvetenskapligt perspektiv genom att lyfta fram växtlighetens grönska med hjälp av begreppet klorofyll, men ibland är ett känslomässigt eller estetiskt perspektiv bättre.

– Concept cartoons –  där eleverna skall avgöra om personerna resonerar naturvetenskapligt eller inte. Jag har inte hittat några färdiga utan försöker göra egna, t ex :

Här kan eleverna knyta naturvetenskapens krav på observationer och hur det leder till hypotes och en möjlig slutsats.

– Omvandla vardagsbeskrivningar till naturvetenskap. Eleverna fick en beskrivning av hur jag undersökt avdunstningen av vatten från min regnvattentunna i trädgården under sommaren. Beskrivningen var i löpande text och uppgiften var till en början att hitta  vad i texten som var observationer, hypoteser, slutsatser och utvärdering. Sedan fick de uppdraget att visa mig hur man skulle kunna skriva texten som en laborationsrapport. På så sätt fick de upp ögonen hur en vardaglig beskrivning av en observation kunde presenteras på ett annat sätt med hjälp av naturvetenskapligt språk och arbetssätt.

Sammanfattning
Det är svårt att förstå naturvetenskapens karaktär. Ofta använder läraren elevens omvärld för att förklara naturvetenskapen. Då är det inte uppenbart vad de skall ha naturvetenskapen till, omvärlden kan de ju beskriva  i alla fall. Istället kan läraren utmana eleverna till att använda naturvetenskap för att undersöka och förklara omvärlden. Kan läraren dessutom utmana elevers föreställning om vad naturvetenskap är kan det bidra till att både öka intresset och förståelsen.

Att diskutera

  • Hur skulle du beskriva naturvetenskapens karaktär?
  • Vad krävs egentligen av NO-undervisningen för att eleverna skall förstå vad naturvetenskap är för något?

 

Share Button

2 reaktioner på ”Endorfinkickar och konstgräs”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *