En vikingaresa genom förhållningssätt, färdigheter och kunskaper

Utmanande undervisning + En ny klass = En vikingaresa?

Varför en vikingaresa?

I mitt allra första blogginlägg som en nybliven förstelärare i Svedala kommun skulle jag vilja berätta om mitt lärande tillsammans med mina nya elever i åk 4. Jag skulle vilja jämföra det med en av vikingarnas handelsresor, där ett utbyte av varor ersätts med ett utbyte av kunskaper och färdigheter äger rum.

För att eleverna ska känna sig trygga att ge sig ut på denna långa, äventyrliga och ibland lite gungande resa är det viktigt att de känner sig trygga med mig, med varandra och framför allt med sig själva. Denna trygghet skapas med hjälp av rutiner, studiero och ett positivt förhållningssätt samt ett tydligt ledarskap ifrån mitt håll.

Liksom många andra inspirerades jag på vår uppstartsdag av föreläsaren James Nottingham och hans Utmanande undervisning i klassrummet där han ger exempel på hur vi kan lära genom att utveckla vårt förhållningssätt, våra färdigheter och kunskaper. Detta gör han med hjälp av FFK-modellen.

Förhållningssätt – en positiv inställning till lärande, inklusive nyfikenhet och uthållighet.

Färdigheter – förmåga att genomföra de processer som krävs för att förstå, kunna delta i dialoger och uppnå goda resultat inom ett visst område.

Kunskap – känna till information, begrepp, teorier och praxis inom olika ämnesområden.

Innan resan

Så då var det dags förbereda oss inför resan, men vad behövde vi ha med oss på vår resa? Vi började med en packningslista av  förhållningssätt som ska hjälpa oss i vårt dynamiska tankesätt, att se utmaningar som ett lärande och som vissa elever har uttryckt: Vi lär oss av att ibland göra fel samt Jag kan inte – än , men jag kan lära mig!  Jag skulle vilja dela med mig av några av de förhållningssätt som eleverna själva har kommit fram till och som vi hela tiden strävar emot:

Så här lär vi oss att lära:

 • Vi tänker positivt.
 • Vi tror på oss själva.
 • Vi ger aldrig upp.
 • Vi tänker att vi kan!
 • Vi accepterar våra misstag och lär oss av dem.
 • Vi jämför oss med oss själva, inte med andra.
 • Vi samarbetar med andra.

Med packningslistan över vår inställning till lärande klar, kunde vi ge oss av på vår resa. Målet var att vi skulle fylla våra kistor med kunskaper om vikingarnas levnadssätt, resor och plundringståg, deras tro samt hur vi slutade vara vikingar och istället blev kristna svenskar.

Resan

Lektion 1  Väcka en nyfikenhet hos eleverna

Vi visste vårt mål men hur skulle vi ta oss dit? Vilka färdigheter (förmågor) behövde vi utveckla för att kunna navigera oss på resan? Inledningsvis började eleverna därmed att kartlägga sina tidigare kunskaper om vikingarna. Detta gjorde vi med hjälp av  EPA. Var och en fick reflektera kring sina tankar och kunskaper om vikingar. De skrev sedan ner sina tankar på post-it-lappar. Dessa sattes sedan upp på tavlan och bildade då en gemensam tankekarta.  Det visade sig att eleverna redan hade vissa kunskaper om vikingarna som exempelvis att vikingarna var stora krigare och trodde på gudar som Tor.

Lektion 2 +3 Balans mellan förhållningssätt och färdigheter som prioriteras med kunskap som delmål

Utifrån elevernas kunskaper behövde vi väcka en nyfikenhet att lära genom att ta fram relevanta frågor om vikingarnas levnadssätt. Här är några av de frågor som vi avgjorde var mest relevanta för vårt ämne:

 • Hur var det att vara barn, kvinna och man på vikingatiden?
 • Varför var de så arga och ville kriga?
 • Hur kunde man bli en hövding?
 • Varför hade man trälar?
 • Vart åkte vikingarna på sina resor?
 • Vad lärde de sig på sina resor?
 • Vilka gudar trodde de på? och varför hade de så många?
Lektion 4 till idag   Balans mellan kunskap och förhållningssätt
Ett fornfynd skapas

Från lektion 4 och fram till idag har vi med uthållighet försökt hitta svar på de frågor om vikingar som vi i förra lektionen kom fram till var de mest grundläggande. I vår sökan efter svar på frågorna har vi under vår resa upplevt en del äventyr.

En viktigt meddelande för framtiden. Men vad står det?

För att vårt lärande skulle bli på riktigt ville vi att det skulle ske i flera situationer och inte enbart på skeppet. Därför besökte vi smeden på trä- och metallslöjden för att rista runsten i trä. Vi skrev på fornnordiska med runor på svenskan och vi formade dessa till ett meddelande i ormar och drakar på bilden.

 

För att vi skulle hitta över Atlanten till nya marker gjorde vi vattenkompasser med magnetiska stenar i vatten.

Detta behöver du för att göra en vattenkompass.
-Vart ska vi?
-Dit! Norr är ju dit nålen pekar!
– Men vi ska ju västerut.
-Hmmm….Hur gör vi nu?

 

 

 

 

 

 

Genom att lära ämnesorienterat kunde vi fokusera på det som är mer ämnesspecifikt för våra ämnen. Vi kunde alla arbeta med våra ämnens centrala innehåll och kunskapskrav genom hela resan, där vikingarna var den röda tråden. Detta har lett till att både elever och lärare har fått en djupare förståelse för vikingarna men också hur lärande om samma ämne i olika situationer kan stärka vårt förhållningssätt, våra färdigheter och vår kunskap .

Hemkomsten

Efter en lång resa ifrån våra familjer kändes det underbart att komma hem igen. Det skulle vi naturligtvis firas med en stor fest med god mjöd att dricka och en helstekt gris. Under denna festmåltid satt våra familjer och väntade på att få höra oss berätta om alla våra äventyr på resan. Eleverna berättar om sitt liv som vikingar….

Under denna handelsresa har vi upplevt många saker. Vi har inhämtat nya kunskaper om livet som vikingar. Vi har lärt oss hur de levde sina liv i byar i Norden. Vi har lärt oss hur hur de bytte trälar mot varor som siden och salt. Visste ni att vi har fått våra runor från romarna? Och indianerna på andra sidan Atlanten ansåg att vi var stora vita krigare! Vi var så smarta att vi lärt oss ett sätt att kunna navigera på stora sjöar och hav och våra skepp kunde lätt färdas på floder långt in i det vi idag kallar Ryssland. Kan du tänka dig att andra bara hade en enda gud? Alla vet ju att det finns flera gudar, som bor i Asgård, medan vi bor i Midgård, eller hur….?

Avslutande ord

Genom att uppleva och lära i flera situationer blir lärandet lustfyllt och lever kvar hela livet. Att ha tillit till vår egna förmåga och att lära tillsammans har hjälpt oss att utveckla våra kunskaper och färdigheter. Vi har till stor del en positiv inställning till situationer som utmanar oss.

Många gånger jämförde vi oss med vikingarna och tänkte att de nog också trodde på sig själva, för annars hade de aldrig lyckats med att erövra stora områden i Europa och att ta sig ända till det vi idag kallar USA och Canada. Med ett positiv inställning till att vilja lära sig att lära och med en förmåga att genomföra olika processer kan vi alla utveckla våra kunskaper. I vårt fall var det kunskaper om vår dåtid som vi i vår nutid använder för att påverka vår framtid. Kunskaper för livet anser jag.

Att diskutera:

 • Hur arbetar du med förhållningssätt, färdigheter och kunskap med dina elever?
 • I vilken mån samarbetar du med andra ämneslärare för en röd tråd i elevers lärande?

Referenser

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *