En lyckad läsutmaning!

Trettio dagar, 47 elever och 15000 sidor senare är vi i hamn med terminens avslutande läsutmaning. I snitt dryga 300 sidor per elev och 10 sidor per elev och dag. Verkligheten ser lite annorlunda ut, men alla elever har läst minst en bok, några tre och andra fyra. En del böcker på 80 sidor och andra på tre eller fyrahundra. Alla dessutom på engelska. Fröken är nöjd!

Förutom att eleverna har läst har böckerna också spontant diskuterats. Dels för att förstå, men också för att dela med sig av favoriter. En klar favorit, som också lästes mer än en gång av flera blev Life on the Refrigerator Door av Alice Kuipers. Likaså Stone Cold  av Robert Swindells och Holes av Louis Sachar. En för mig ny författare och bok som genast lades till på skolbibliotekets inköpslista var One av Sarah Crossan. För att kunna tipsa om böcker som jag tror kan passa varje enskild individ men också för att under läsningen kunna samtala kring det lästa och ställa frågor som tar oss på djupet in i handlingen och karaktärerna har det för mig framförallt initialt varit viktigt att använda  böcker som jag själv har läst och som jag också vet att tidigare elever eller ungdomar i min närhet tycker om. Allteftersom läsningen fortskred kom eleverna med egna tips och önskemål. Böcker togs med hemifrån och lånades på såväl skolbiblioteket som kommunbiblioteket, vilka också fick en ständig ström av önskemål om nyinköp.

Målet med a 30-day-reading-challenge var att låta läsningen vara i fokus och låta eleverna faktiskt få tid att läsa. En utmaning för både eleverna och mig. För mig handlade det om att våga låta eleverna läsa under samtliga engelsklektioner under en månads tid, utan krav på att skriva, berätta eller samtala kring det lästa. Att detta sedan ändå skedde i det lilla, elever emellan och mellan elev och lärare, är en bonus och också en möjlighet att såväl differentiera och individualisera som att bygga relationer. För eleverna, å andra sidan, inte för alla, men för många, var utmaningen att faktiskt läsa fokuserat i 40 minuter. Inte en helt enkelt uppgift, men ack så nyttigt att träna såväl fokus och koncentration som läskondis! Att många elever dessutom valde att läsa hemma, även om detta inte var ett tvång, är för mig också ett kvitto på uppgiften uppskattades och att de sporrades av att klasserna tävlade om vilken som under dessa trettio dagar läste flest sidor. I slutändan delades även individuella priser ut då många överraskade både vad gäller antalet böcker de läste och engagemanget som de visade. Helt klart imponerad!

Vanligtvis brukar eleverna i mitt klassrum läsa en vald bok tillsammans i en mindre grupp och emellanåt läser vi också en gemensam i helklass och då med uppgifter av olika slag kopplade till läsningen. Jag tänker dock att det ena inte utesluter det andra, utan snarare är det så, hoppas jag i alla fall, att även läsningen av gemensamma böcker till vilken aktiviteter av olika slag är kopplade, gynnas av att eleverna i perioder fritt får läsa enbart för läsandets skull. The 30-day-reading challenge kommer definitivt bli ett stående inslag i min undervisning i skolår 8 , och kanske inte bara en gång per läsår utan två, en vinter- och en sommarutmaning! Min egen sommarutmaning blir att fylla på förrådet av bra böcker som jag kan sporra mina elever att läsa framöver, men också att läsa Carl- Johan Markstedt och Martin Sandbergs bok Romanläsning i praktiken som handlar om att samtala och skriva om litteratur i skolan. Hängmattan är på plats och solen lyser från en klarblå himmel så dags att lämna datorn och fullt ut njuta av böckernas värld.  Utmanar självklart er att göra detsamma!

PS. I blogginlägget Fokus läsning! kan du läsa mer om läsningen i mitt klassrum. Ha en skön sommar! DS.

Att diskutera

  • Hur mycket läser ni i dina ämnen?
  • Hur arbetar ni med lässtimulans på din skola?
  • Hur gör du för att väcka elevernas intresse för läsning?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *