En lugn och trygg start på dagen

Marbäcksskolans utvecklingsarbete har de senaste åren haft den sociala lärmiljön i fokus. I det arbetet har vi bland annat arbetat fram ett sätt där våra elever kan erbjudas en lugn och trygg start på skoldagen. Vi kallar detta för Mjukinsläpp.

Bakgrund och syfte

Starten på dagen är viktig och särskilt för de yngsta eleverna på skolan. Under flera år har därför förskollärarna öppnat fritidshemmet på morgonen. På så sätt möter eleverna de pedagoger som de oftast har den starkaste anknytningen till. Det är en viktigt del för att skapa en god och trygg start för eleverna. Vi märker att morgonen är viktig och blir den lugn får vi en bättre dag tillsammans i skolan resten av dagen. Vi ville utveckla detta ytterligare och kunna erbjuda alla elever en lugn och trygg start på dagen oavsett om de går på fritids eller inte. Vi tittade på hur man gjorde i olika klasser på skolan. Några klasser hade då “mjukinsläpp” på morgonen där eleverna fick komma in i klassrummet lite innan skoldagen startar kl. 8. Detta var då upp till varje lärare att själv besluta om.

Inför det här läsåret har rektor beslutat att vi ska ha mjukinsläpp på hela skolan från kl. 07.45 – 08.00 alla dagar. Beslutet har tagits för att skapa en större likvärdighet på skolan, förbättra starten på dagen och möjliggöra spontana samtal med vårdnadshavare och elever. Det är också en möjlighet för extra lästräning med elever.

Vad är mjukinsläpp?

Marbäcksskolans mjukinsläpp börjar varje dag kl 07.45. Då väljer eleverna själva om de vill gå in i sitt klassrum eller stanna ute på skolgården och leka tills klockan slår 08.00 och den obligatoriska skoldagen startar. Fritidspersonal finns ute på skolgården.

Inne i klassrummet har läraren och eventuellt fritidspersonal tagit fram de aktiviteter som barnen kan välja mellan. I vissa klasser är ljuset dämpat och det spelas lugn musik. Eleverna smyger in, väljer aktivitet och sätter sig för att jobba med denna tills skolan börjar. Exempel på aktiviteter kan vara läsa, göra läxor, arbeta klart, bygga och rita.

widgets för läsa, ritbok och plusplus

Några elever är inte redo för att börja jobba riktigt än utan väljer att komma in för att få en lugn och avslappnande stund och för att få en kram eller säga hej till sin lärare innan alla andra kommer. En del elever har svårare att bli lämnade och vi kan stötta dessa elever och föräldern när de kommer.

I de klasser där mjukinsläppet funnits länge kommer cirka hälften av eleverna in, men i de klasser där insläppet är nytt kommer endast ett fåtal elever in. Vi märker att väder och årstid påverkar elevernas beslut.

Lärarnas tankar

Efter att ha arbetat med mjukinsläpp på hela skolan under höstterminen ville vi göra en utvärdering för att se vad som fungerar bra och vad vi kan förbättra. Lärarna fick därför skriva en gemensam utvärdering i sina team. Här kommer lärarnas tankar.

Fördelar:

 • Lugn start på dagen
 • Vi har möjlighet att lästräna med elever
 • Eleverna kan jobba färdigt med saker
 • Läraren kan prata och skapa relationer med eleverna som är inne
 • Det blir ett lugnare och jämnare flöde in i klassrummet
 • Det är bra att möta vårdnadshavare och byta några ord när det behövs
 • Det blir mindre trängsel i kapprummet när eleverna kommer in
 • Läxhjälp varje morgon istället för bara en bestämd dag

 Nackdelar:

 • Missar möjligheten att ta emot eleverna i dörren och hälsa på var och en
 • Svårare med mjukinsläpp när man startar med idrott
 • I några klassrum finns en skara elever som uppehåller sig i kapprummet och stör lugnet
 • Ingen som ringer in på morgonen och därför blir starten på morgonen flytande
 • Tiden på morgonen tas från den gemensamma planeringstiden på eftermiddagen och den är viktig
 • Svårare för lärarna att hinna prata ihop sig på morgonen
 • Eleverna plockar inte undan efter sig när det är dags att starta skoldagen
 • Föräldrar som vill byta ett par ord gör att man inte får tid att förbereda lektionen

Elevernas tankar

Även eleverna fick möjlighet att utvärdera mjukinsläppet. Här kommer en sammanfattning av elevernas tankar.

Fördelar:

Eleverna tycker att det är bra att kunna välja om de ska vara ute eller inne. De tycker om att det är lugnt i klassrummet, kapprummet och man slipper stim eftersom de kommer in efter hand. Eleverna uppskattar att ta det lugnt när de kommer och är trötta. Då hinner de “få upp ögonen” innan skoldagen börjar. De tycker om att komma in och sätta sig tillsammans med kamrater och småprata samtidigt som de ritar eller arbetar med något. Nu när det är kallt väljer många att vara inne men eleverna tror att fler kommer att välja att vara ute när det blir varmare.

Nackdelar:

När man har lekt med någon på fritids kanske den vill gå ut sen och  det är tråkigt om man själv vill vara inne.

Avslutning

När vi analyserar resultatet av utvärderingarna drar vi slutsatsen att vi kommer att fortsätta erbjuda mjukinsläpp till alla elever på Marbäcksskolan. En lugn start skapar förutsättningar för en bättre skoldag och därigenom ett ökat lärande. De nackdelar som framfördes är till största del av strukturell karaktär. Vi ser att vi har möjlighet att förändra och förbättra mjukinsläppet genom att skapa nya rutiner och lära av varandra.

“Att känna gemenskap med andra och att ingå i ett sammanhang är viktigt för alla.” Behovet och viljan att träffas, utbyta erfarenheter och skapa gemenskap har stor betydelse för de allra flesta barn och elever. Det gäller både i kamratgemenskapen ute på skolgården eller förskolegården och i det gemensamma arbetet i undervisningen.” (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning)

Att diskutera

 • Hur gör ni för att skapa en lugn och trygg skolstart?
 • Vilka för- och nackdelar ser ni med att erbjuda mjukinsläpp?
Share Button
Om författaren
Om författaren
Förstelärare Marbäcksskolan | frida.celander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *