En liten Whiteboard till var och en är bra att ha

Elever uppskattar när undervisning och arbetsmaterial varieras. Talesättet säger ju att omväxling förnöjer. Pedagogiska verktyg och material kan innebära allt från enkla, färgade post-it-lappar till dyrbara datorer.

I NA-salarna har vi klassuppsättningar av lätta, whiteboard i A4-format redo att användas i olika pedagogiska sammanhang och syften. Jag och eleverna  värdesätter den tydlighet som framträder då whiteboard används. Det möjliggör en respons som är snudd på momentan.

Det finns många olika digitala varianter men vi har faktiskt mest testat analog variant. Whiteboardplattorna är mer överskådliga att använda till exempel när elever visar varandra –  vid diskussion eller vid muntliga förhör. Det är onekligen lite mer bökigt att hålla upp en dator och visa vad som finns på skärmen.

Vad tycker jag är bra med whiteboard?

 • Ger respons direkt- elev till elev och elev till lärare
 • Alla elever aktiveras
 • Elevernas tankar synliggörs
 • Kan användas som exit pass
 • Ett frågetecken kan vara lättare att skriva på whiteboardskivan, än att räcka upp handen och fråga
 • Grafer och diagram ritas enkelt upp och kan därefter diskuteras/tolkas
 • Glosor tränas, begepp definieras och övas. Skriv , sudda,skriv,sudda ….
 • Medan alla eleverna skriver på sin whiteboard skapas tanketid- mer än vid muntliga förhör
 • Eleverna visar sina svar/uträkningar för varandra och de lär av varandra
 • Enkelt att ge ”two stars and a wish” eller annan kamratrespons
 • Eleven löser uppgiften/ger svaret först själv, sedan jämförs whiteboard och därefter kan summering/redigering/förbättringar göras eller klassen skapar ett konsensus
 • Snabba utvärderingar kan göras – ex skriv +/- på givna frågeställningar
 • De tystlåtna eleverna kommer mer till sin rätt och deras kunskap synliggörs för både mig som lärare och för klassen

Med goda erfarenheter av detta hjälpmedel ville jag nyligen passa på att fråga naturvetarna i åk 2  och vad de tänker om användandet av våra små whiteboard.

Vad skulle de svara? Jag har ju i ärlighetens namn inte frågat dem så där rakt av innan, eftersom allt brukar  flyta på så bra när Vita-tavlan används. Skulle det påpekas att det är väl ändå lite väl simpelt att skriva med en whiteboardpenna på en plastad skiva? Det finns ju ett flertal läckra digitala varianter med sina fördelar att använda i stället..

Eleverna levererade sina svar – på sina whiteboards!Inte helt överraskande  blev det tummen upp för Vita-tavlan:

“Man får en överblick över hur andra tänker, vilket är bättre än om man räcker upp handen” 

“Fungerar vid små gruppförhör”

“Eleverna blir mer aktiva eftersom det är roligt med annorlunda arbetssätt”

“Enkelt att hantera, lätt att skriva och man kan få ändra sig/redigera”

“Känns bättre för det är inte permanent”

“Lätt att plugga på”

“Man kommer ihåg lättare när man skriver för hand”

“Roligt sätt att ha läxförhör”

“Läraren kan kolla om eleverna fattat en viss speciell sak som t ex vid genomgång”

“Det är tydligt och man kan rita”

“Det är roligare att skriva på tavlan”

“Bra studiemedel ( studiemetod, min kommentar) : aktiv med lärare & elev”

“Man behöver inte prata, vilket kan vara jobbigt för vissa”

“Blir modigare, vågar gissa mer”

“Om det används under lektioner med förhör är det lättare att komma ihåg vad man skrev för det är ett nytt sätt att skriva / Roligt att skriva på annat material ->kommer ihåg”

“Variation”

“Kan användas till mycket t ex kemi, matte, fysik t ex. formler”

Min positiva inställning denna tunna, billiga, analoga whiteboardskiva i plastad A4-variant går nog inte att ta miste på – prova om ni inte redan har gjort det!

Att diskutera:

 • Hur gör du i ditt klassrum för att aktivera alla elever?
 • Hur använder du miniwhiteboards i ditt klassrum?
 • Vad har du för erfarenheter av de digitala versionerna? Fördelar? Nackdelar?
Share Button

En reaktion på ”En liten Whiteboard till var och en är bra att ha”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *