En likvärdig skola – går det?

Att ett nytt läsår startar är något som ofta syns i olika butiker där det några veckor innan skolstart frontas med olika skolmaterial i varierad design. Många lockas att köpa de produkter som exponeras och en del föräldrar och barn tror kanske till och med att det är vad som förväntas av dem, trots att skolan ska vara avgiftsfri.

Med anledning av en diskussion om att låta elever ta med pennskrin till skolan, och att skapa en samsyn om detta på vår skola, har jag funderat över de anledningar som ligger bakom hur jag och arbetslaget jag tillhör, förhåller oss till att låta elever ta med egna privata saker till skolan, samt vad som för några år sedan ledde fram till vårt beslut om att inte låta elever ta med saker som de inte behöver för att genomföra skoldagen.

I vårt F-3 arbetslag, har vi under olika perioder, förhållit oss på olika sätt till att låta elever ta med saker som Pokémonkort, Build a bear-nallar, Fidget spinners, pennskrin eller andra leksaker till skolan. Ibland har det varit upp till varje enskild klass att besluta och under vissa perioder har vi låtit barn ta med sig saker, och ibland, på grund av olika orsaker, har vi stoppat medtagandet. Ibland har det varit föräldrarna som på föräldramöten kommit överens om att barnen i klassen ska tillåtas, eller inte tillåtas ta med sig saker. Detta har som sagt varierat över tid.

Då vi för några år sedan kände att medtagandet spred oro bland elever och mycket tid gick åt att reda ut konflikter mellan barn som lånat ut saker eller inte lånat ut saker till varandra. Det försvann saker som eventuellt blivit stulna eller borttappade. Det hände att saker gick sönder eller förstördes och elever jämförde och tävlade om vems saker som var ”bäst”. Det kunde leda till avundsjuka och utanförskap för en del elever. Konflikterna kunde ske mellan barnen i en klass, men ibland hände det med barn från olika klasser och vi i arbetslaget ville skapa en samsyn och likvärdighet mellan klasserna där.

När vi reflekterat, problematiserat och utvärderat, vägt fördelar mot nackdelar och i viss mån omvärderat tidigare ställningstagande lutade det åt att eleverna inte skulle ta med saker hemifrån till skolan och så blev beslutet. Beslutet grundade vi på alla de exempel på konflikter, påtalande från föräldrar, exkluderande av elever, som vi kände inte rymdes inom ramen för en likvärdig skola. Responsen från föräldrarna upplevde vi som positiv och framförallt förmedlade de att barnens tjat på morgonen, om att ta med olika saker till skolan, hade minskat.

Nedan följer de punkter vi baserade vårt beslut på:

  • Vi vill att eleverna ska fokusera på innehållet i lektionerna och inte distraheras av försvunna eller förstörda saker eller konflikter om deras privata saker.
  • Vi vill skapa förutsättningar för jämställdhet mellan elever, inte skapa statusvariation mellan elever genom ”yttre faktorer”.
  • Vi vill inte bidra till att skapa stress och press på föräldrar, att tillgodose sina barns önskningar om att köpa likadana saker som andra barn har med till skolan.
  • Vi har ansvar att arbeta medvetet för att motverka cementerade könsmönster och reflektera över vilka signaler olika leksaker med exempelvis ”tuffa” Spiderman- och ”glittriga” Disneyprinsess-motiv sänder.
  • Vi vill eliminera maktobalans mellan eleverna. Vem bestämmer över elevens privata saker när hen har med sig saker hemifrån? Bestämmer eleven över vem som får låna hens saker och är det okej att låna ut till en elev och exkludera en annan?
  • Vi vill vara lyhörda för de elever som upplever utanförskap och exkludering då det hemma kanske inte finns förutsättningar att införskaffa de saker som är populära för tillfället.

Vi kan inte förutse alla situationer där barn kan tänkas känna sig exkluderade och känna utanförskap, men i de fall det är synligt och vi medvetandegjorts om situationen, och i de fall vi har möjlighet att skapa likvärdighet mellan eleverna, är det är vår skyldighet att göra det.

Att diskutera:

  • Tillåter er skola att eleverna har med eget material eller leksaker hemifrån.
  • Vilka diskussioner förs om det i kollegiet?
  • Hur tänker du om att skapa likvärdighet och inkludering för alla elever på skolan?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *