En känsla av att vara oersättligt viktig

Vad är det som gör en skola till en skola? En byggnad, lärare och elever. Men vad är det som gör en skola till just den skolan? Det första någon tänker på när man hör namnet. Är det något odefinierbart som “sitter i väggarna” eller finns det andra faktorer som styr?

På Klågerupskolan har vi en skolidrottsförening vars arbetssätt spridits som ett gott exempel. Elever arbetar med elever och driver olika aktiviteter tillsammans. Vi har höstshow, julshow, vårshow och sommarshow under ett läsår där elever uppträder för skola och föräldrar. Vi har engagerade lärare och duktiga elever. Och så har vi musikalen. Detta blogginlägg kommer att handla om nystarten av vår traditionella musikal men även vikten av att bibehålla vissa traditioner.

Skolans uppgift är att göra våra ungdomar till goda samhällsmedborgare.  Enligt Lgr 11 ska Skolan i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Det är inget litet ansvar för skolan och det finns knappast bara en metod att tillgå. Det handlar om grundläggande mänskliga egenskaper. Att arbeta mot ett gemensamt mål är ett sätt att även nå individuell framgång på.  

Förra året byttes några nyckelfigurer ut på vår skola. Nyckelfigurer som drivit Klågerupskolans musikalarbete under många år. Många nior, som traditionellt genomfört musikalen, var bestörta och en nödlösning det året genomfördes. Vi behövde en nystart men förstod vilket gigantiskt arbete våra tidigare kollegor genomfört. Hur skapar man en hel musikal med kvalité utöver alla andra arbetsuppgifter? Det är ju egentligen bara massor med extraarbete. Vad är vinsterna? Vi samlades i kollegiet för att diskutera om det ens var möjligt att genomföra. Samtalet slutade med att musikalarbetet skulle genomföras som en temavecka sista veckan innan sommarlovet med samtliga åttor och nior. Galenskap kanske men absolut en spännande utmaning.

Det krävs ett enormt förarbete innan arbetet kan sätta igång på riktigt dvs själva temaveckan. Den största utmaningen är att få varje enskild elev att känna ett syfte och en mening i själva arbetet. En känsla av att vara oersättligt viktig som kugghjul. Här spelar det egentligen ingen roll om det handlar om en musikal eller något annat arbete som kräver organisation mot ett gemensamt mål. Det behöver vara på riktigt och ett av målen är att känna stolthet över sina egna insatser. Sju lärare och 89 elever. En scen och lite sång och dans. Hur svårt kan det vara…? Hitintills hade vi inte pratat med eleverna och nu var det dags att samla alla för att undersöka intresset. “Det finns inte längre någon musikal som ni är vana vid men det finns en möjlighet till något nytt.” Eleverna var försiktigt sugna och de fick välja vilket område de skulle kunna tänka sig arbeta med. Fem övergripande områden presenteras. Detta skedde ett halvår innan premiären. Två åttor och två nior började arbetet med att skriva manus en gång i veckan med stöttning av skolans svensklärare. Vid påsk var manus färdigt och rollerna satta och då samlades alla igen för en genomgång av manus. Allt för att väcka intresse och engagemang inför uppstarten.

Jag lärde mig otroligt mycket om våra ungdomar under arbetet med musikalen. Den kanske största utmaningen var att hålla igång 89 personer under en hel temavecka där vissa områden kräver relativt lite tid att genomföra. Fem områden innebar skådespelare, musiker, teknik, scen och make-up, dokumentation. Vi hade även en lounge-liknade yta för fika som eleverna kunde nyttja under veckan.

Men vad handlade musikalen om då? En syster och bror beger sig ut på en resa till Skottland för att hämta sitt arv. De passerar både Tyskland och Frankrike på vägen dit och möter ett galleri av stereotypa karaktärer. Sensmoralen i musikalen är att livet inte alltid blir som man tänkt sig och detsamma kan man kanske säga om arbetet med musikalen. Resultatet blev bättre än väntat så vi ser med tillförsikt fram emot nästa musikal och en bonus då är att åttorna är nior med all tidigare erfarenhet i bagaget.

Att diskutera

  • Vad tänker elever, lärare och föräldrar på när de/ni hör namnet på er skola?
  • Vad vill ni att man ska tänka och hur kan ni arbeta mot detta mål?
  • Hur arbetar ni med sammanhållningen på er skola?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”En känsla av att vara oersättligt viktig”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *